Infotaulu ikkunaan, automaatti avuksi
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mänttä-Vilppulan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Seppälän puistotie 16
35800
Kirjaston puhelin : 
03 4888561
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.mantta@taidekaupunki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Mavi
Y-tunnus : 
0157867-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Riitta Taskinen
Puhelin : 
050-4391127
Sähköposti : 
riitta.taskinen@taidekaupunki.fi
Hankkeen tavoite: 

Mänttä-Vilppulan kirjastot haluavat tehostaa tiedottamistaan ja tuoda ajanmukaista ilmettä hankkimalla infonäyttöjä. Infonäyttö säästää tilaa ja työtä, kun paperisia mainoksia ei tarvita ikkunoihin ja ilmoitustauluille. Kirjastolla on toimipisteet Mäntässä, Vilppulassa, Kolhossa ja Pohjaslahdella. Erilaisia tilaisuuksia ja näyttelyitä on kirjastoissa paljon. Tiedotettavaa on myös poikkeavista aukioloajoista ja muista muutoksista. Mäntän kirjastossa on jo yksi infonäyttö, mutta tavoitteena on saada näytöt myös Vilppulan ja Kolhon kirjastoihin. Kirjastolla on tavoitteena tarjota asiakkaille vaihtoehtoja asiointiin, tuoda omatoimisuutta, purkaa ruuhkia ja vapauttaa henkilökuntaa neuvontaan ym. hankkimalla lainausautomaatti Mäntän kirjastoon.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Asiakaspalaute, automaatin käyttöaste

Kuvaus : 

Kirjasto hankkii: 2 ohjelmoitavaa infonäyttöä, telineet, ohjelmalisenssit, asennuskulut 1 lainausautomaatti, rajapinnan avaus, asennuskulut, viivakoodilukija, kuittitulostin Omakustannusosuus koostuu tiloihin tehtävistä muutostöistä sekä henkilöstön työpanoksesta liittyen laitteiden käyttöönottoon, käyttöön ja asiakkaiden opastamiseen

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Vilppulan kirjastoon hankittiin infotaulu ja Mäntän kirjastoon itsepalveluautomaatti. Infotaulun näytön ja asennuksen lisäksi hankerahalla ostettiin seinäkiinnikkeet, kaapelit, jatkojohto sekä ohjelmalisenssi. Itsepalveluautomaatin hintaan sisältyivät kuittitulostin, laitteen asennus, käyttöönotto, käyttökoulutus, huolto-, tuki-, ja ylläpitopalvelut. Lisäksi automaatille hankittiin fuksianvärinen sähköisesti säädettävä pöytäkaluste.

Vilppulan kirjaston infotaululle on koottu kaikkien neljän kirjaston tapahtumatiedot sekä myös ajankohtaisia asioita, kuten esim. poikkeavat aukiolot. Suuresta osasta paperisia ilmoituksia on pystytty luopumaan, mutta toki niitäkin vielä jonkun verran tehdään, koska tiedottamista ei koskaan ole liikaa. Infonäyttö näkyy kirjaston ikkunasta ulospäin, joten värikkäät ilmoitukset tuovat ilmettä katukuvaan ja ovat nähtävillä myös kirjaston ollessa suljettuna. Asiakkailta on tullut hyvää palautetta. 

Mäntän kirjaston automaatti saatiin käyttöön vasta loppuvuodesta 2018, joten pitkää kokemusta sen toiminnasta ei vielä ole. Käyttöönotossa tuli useita viivästyksiä, kun ratkottiin palapeliä ohjelman rajapintojen, palvelinten, palomuurien ja uuden tietosuoja-asetuksen kanssa. Jonkun verran on tarroitettu aineistoa uudestaan mm. vanhanmallisten viivakooditarrojen vuoksi. Osa asiakkaista oli odottanut mahdollisuutta hoitaa lainaukset omatoimisesti, osa todennäköisesti siirtyy käyttämään totuttelun jälkeen, suuri osa haluaa henkilökohtaista palvelua edelleen. Henkilökunnan aikaa tulee kulumaan vielä pitkään laitteen käytön opastamiseen ja uudelleen tarroitettavaa aineistoa tulee jatkuvasti vastaan.

Kirjaston omavastuuosuus koostuu kirjaston ja tietohallinnon väen työpanoksesta. Aikaa kului mm. laitteiden hankintaan, asennuksiin ja käyttöönoton opetteluun. Infotaulun käyttöönotto sujui suunnitelmien mukaan ja joutuisasti. Koska kirjastolla ei ollut lainausautomaattia entuudestaan, yllätyimme miten paljon työtä ja selvittelyä vaati koordinoida kaikki automaatin käyttöönoton yksityiskohdat eri tahojen kanssa. Myös tiedottamiseen ja opastamiseen on kulunut runsaasti aikaa. Kirjaston omavastuuosuuteen kuuluu myös pienen numeronäppiksen ja viivakooditarrojen hankinta. Jatkossa työpanosta tarvitaan asiakkaiden neuvomiseen ja aineiston uudelleen tarroittamiseen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Osa hankkeelle asetetuista tavoitteista on toteutunut, osan vaikutukset näkyvät ajan kuluessa. Molemmat laitteet edistävät digitalisaatiota, tuovat palveluihin uusia vaihtoehtoja ja vaikuttavat samalla myönteisesti kirjaston imagoon. Laitteet luovat uusia työvaiheita, mutta myös vapauttavat aikaa muihin tehtäviin.

Jatkotoimenpiteet: 

Tavoitteena on jatkossa vielä monipuolistaa infonäytöllä tiedottamista ja tuoda esiin kirjaston monenlaisia palveluita, esim. e-aineistoja. Hyvä olisi hankkia myös kirjaston sisäpuolella nähtävä näyttö. Itsepalveluautomaatissa on tällä hetkellä käytössä lainausominaisuus, mutta tulevaisuudessa myös palautus saattaa tulla mahdolliseksi.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€16 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 190
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 190
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hakemus on hanke-ehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. Perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017