Infotaulut tehostamaan palvelujen käyttöä
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Harjavallan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Myllykatu 1
29200
Kirjaston puhelin : 
044 432 5338
Kirjaston sähköposti : 
harjavallan.kirjasto@harjavalta.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Harja
Y-tunnus : 
0132585-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Satu Soppela-Hyle
Puhelin : 
044 432 5337
Sähköposti : 
satu.soppela-hyle@harjavalta.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tehostaa kirjasto- ja kulttuuritapahtumien kirjastotiloissa tapahtuvaa markkinointia infotaulujen avulla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- infotaulujen hankkiminen ja käyttöönotto tavoiteaikataulussa
- infotaulujen sisältöjen säännöllinen päivittäminen uusilla tiedotteilla sekä pitäminen ajan tasalla

Kuvaus : 

Harjavallan kirjastossa tuotetaan paljon erilaisia kirjasto- ja kulttuuritapahtumia. Näiden markkinointi kirjastotiloissa on tehty perinteisesti paperimuotoisten mainosten avulla. Infotauluilla tehostetaan kirjaston sisällä tapahtuvaa markkinointia sekä asiakkaille että henkilökunnalle. Erilaisten tapahtumien markkinoinnin lisäksi voidaan tiedottaa kirjaston kokoelmista, erilaisista muutoksista ja uudistuksista kirjaston toiminnassa ja aukioloajoissa. Infotaulujen järkevällä sijoittelulla pystytään myös vaikuttamaan niihin asiakkaisiin, jotka ohittavat perinteiset paperimainokset. Infotauluviestintä on dynaamista, ajantasaista ja monipuolista, ja sitä voidaan käyttää kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tiedotuksen lisäksi laajemminkin kaupunkia koskevan informaation tiedottamisessa.

Harjavallan kirjastoon on suunniteltu hankittavaksi kaksi infotaulua, joista toinen on tarkoituksenmukaista sijoittaa lähelle lainaustiskiä ja toinen lähelle oleskelutilaa. Näiden infotaulujen lisäksi tarvitaan yksi hallintaplayer ja yksi esitysplayer sekä kaksi telinettä infotauluja varten. Kustannuksia tulee itse laitteiden lisäksi myös niiden asennustöistä.

Infotaulujen sisällöllisestä puolesta vastaavat kirjaston muustakin viestinnästä vastaavat henkilöt. Hanke vaatii laitteistoon ja sen sovellukseen perehtymistä ja kouluttautumista, suunnittelutyötä ja erilaisten näyttöpohjien toteuttamista. Infotaulujen sisältöjen ylläpito vie myös oman aikansa.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Avustuksella hankittiin kahden eri toimintavuoden aikana kaksi infotaulua kirjastoon. Toinen sijoitettiin fyysisen ilmoitustaulun yläpuolelle ja toinen sijoitettiin lainaustiskin yläpuolelle. Infotauluissa pyörii sama sisältö, ts. tauluihin ei ole tuotettu erillistä sisältöä. Toistaiseksi infotaulussa on tiedotettu kaikista kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tapahtumista ja aukioloajoista. Tapahtumatiedotteiden tuotannosta huolehtii kaksi työntekijää. Taulut ovat olleet ajantasaisia ja sisällöltään houkuttelevia. Ainakin lainaustiskillä on huomattu, että asiakkaat kiinnittävät sen yläpuolella olevaan tauluun huomiota ja reagoivat tiedotteisiin. Toisen infotaulun käyttöä pystyy huonommin seuraamaan, kun se ei ole tiskin välittömässä läheisyydessä. Kuitenkin sen sijainti perinteisen ilmoitustaulun yläpuolella todennäköisesti kiinnittää asiakkaiden huomion. Infotauluihin on ollut tarkoitus lisätä myös lainattavan aineiston markkinointia, esim. uusista kirjoista tiedottamista.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa on kiinnitetty erityistä huomiota julkaistavien tiedotteiden ulkoasuun ja fonttikokoon, jotta ne ovat selkeitä ja luettavia sekä houkuttelevan näköisiä. Vaikutusta asiakkaiden käyttäytymiseen ei ole vielä tutkittu, mutta seuraavassa asiakaskyselyssä asiaa voidaan kartoittaa.

Jatkotoimenpiteet: 

Infotaulut tulevat olemaan pysyvä osa kirjaston kalustoa. Huolehdimme kirjastossa edelleenkin sisältöjen ajantasaisuudesta, ja lisäämme joukkoon jonkin verran aineistomarkkinointia.

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 180
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 180
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
3henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016