Innostamme lukemaan ja oppimaan uudenlaisin menetelmin
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lapuan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kustaa Tiituntie 1
62100
Kirjaston puhelin : 
(06) 4384571
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lapua.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lapua
Y-tunnus : 
0209113-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Marita Hakala
Puhelin : 
044 4384570
Sähköposti : 
marita.hakala@lapua.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on innostaa koululaisia lukemisen pariin erilaisin ja  myös uudenlaisin menetelmin.   Toisena tavoitteena on saada tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetus joustavammaksi  uusien laitteiden avulla. Molempia tavoitteita  toteutetaan ottamalla käyttöön uusia laitteita ja kokeilemalla uusia lukemaan innostamistapoja, kuten draamavinkkausta ja mediatyöpajoja. Tavoitteena on siten myös työmenetelmien nykyaikaistaminen sekä kokemusten saaminen uusista menetelmistä.

Hanke jakautuu  kolmeen alahankkeeseen, joissa kaikissa käytetään hankittavaksi ehdotettuja uusia laitteita.

Lukutärppejä alakoululaisille-alahanke
Alahankkeessa lukemaan houkuttelun menetelminä ovat kirjailijavierailut, draamavinkkaukset sekä mediasatutuokiot ja mediatyöpajat. Kirjailijavieraiksi kutsutaan  kolme eri luokka-asteille sopivaa kirjailijaa, jotka esiintyvät sekä kouluilla että Kulttuurikeskus Vanhan Paukun auditoriossa. Kirjailijavierailujen on todettu innostavan lukemiseen.

Uutena vinkkaustapana kokeillaan draamavinkkausta. Draamavinkkari vierailee niillä kouluilla, jotka eivät saa kirjailijavierasta. Draamavinkkauksien aiheina ovat fantasia, seikkailu ja huumori.

Satutuokioihin tuodaan vaihtelua media-alan osaajan toteuttamalla satutuokiolla ja 4-5-luokkalaiset pääsevät toteuttamaan kirjatrailereita  mediatyöpajoissa. Oppilaat voivat jakaa tekemiään kirjatrailereita ja näin antavat myös kaverivinkkausta

Hanketta on suunniteltu yhteistyössä  koulujen kanssa. Koulujen yhteyshenkilö auttaa   mahdollisuuksien mukaan järjestelyissä.

Nörtit kiinni kirjaan –alahanke

Alahanke kohdistuu yläkouluikäisiin, joiden vapaa-ajasta vievät suuren osan  internet ja tietokonepelit. Koska hyvä luku- ja kirjoitustaito ovat tärkeitä opiskelun ja medialukutaidon hallinnassa, halutaan innostaa koululaisia myös lukemisen pariin. Alahankkeessa järjestetään kaksi kirjailijavierailua ja kirjailijoiden kirjoittamia teoksia hankitaan koululle oheislukemistoksi. Oppilaat lukevat  näitä  teoksia ennen kirjailijavierailuja, minkä toivotaan lisäävän kohtaamisen vuorovaikutteisuutta, kirjailija ja lukija kohtaavat ajatuksin ja kasvokkain.

Toinen vierailuista toteutetaan perinteisenä vierailuna kouluilla ja toinen vierailu toteutetaan kaksipäiväisenä työpajana Kulttuurikeskus Vanhan Paukun tiloissa. Tavoitteena on saada työpajavieraaksi kirjailija, jolla on myös media-alan osaamista, jolloin työpajoissa voidaan käsitellä eri medioihin liittyviä aiheita. Työpajat toteutetaan kirjailijan, äidinkielenopettajien ja kirjaston yhteistyönä ja niissä koululaiset luovat jonkin oman, kirjallisen tai muilla keinoin toteutetun, koosteen kirjailijan teoksesta.

Hanketta on suunniteltu yhteistyössä yläkoulun äidinkielen opettajan kanssa.

 

Tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetusta joustavasti –alahanke

Alahankkeessa kirjaston opetustuokioihin otetaan käyttöön uudet langattomat laitteet, mikä vapauttaa niiden toteuttamisen joustavasti .  Laitteina ovat kannettava tietokone, dataprojektori sekä riittävä määrä tabletteja luokan käyttöön. Koululle menevä kirjastolainen voi toteuttaa opetuksen oppilaiden kotiluokassa tai muussa koulun tilassa riippumatta siitä, onko koulun atk-luokka käytettävissä tai onko luokassa tietokoneita.

Kirjastossa opetus vapautuu pöytäkoneiden ympärillä tapahtuvasta opetuksesta myös muihin kirjaston tiloihin. Oppilas voi etsiä tabletilla olevasta kirjaston tietokannasta teoksen ja siirtyä hyllylle etsimään teosta tabletti mukanaan.

Kirjasto aloittaa myös aikuisille suunnatut tiedonhaunopetustuokiot. Uusien laitteiden avulla nämä tuokiot voidaan toteuttaa kirjaston aukioloaikoina myös niissä kirjaston tiloissa, joissa ei pöytäkoneita ole.

Laitehankinnat alahankkeiden toteuttamiseksi

Edellä kerrottujen alahankkeiden toteuttamiseksi  hankitaan seuraavia laitteita, joita käytetään joustavasti aina siinä alahankkeessa, joka kulloinkin on meneillään:  kannettava tietokone, dataprojektori, valkokangas, kymmenen tablettia ja valokuvauskamera, jolla voidaan myös videoida mediatyöpajojen tuotoksia.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lapuan alakoulut ja yläkoulu

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

https://www.youtube.com/watch?v=lf5PU_BIhKI  esimerkki yhdestä alakoululaisten kirjatrailerista

sivusto löytyy haulla kirjatrailerit ja keskuskoulu

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lapuan kaupunginkirjastoon hankittiin hankerahoilla, kannettava valkokangas, 4 kpl Samsung Galaxy tablet -tietokoneita, digikamera muistikortteineen ja älypuhelin. Dataprojektori hakittiin lopulta omana kustannuksena laskusekaannuksen vuoksi. Yhteistyössä Mediapajan ja alakoululuokan kanssa tehtiin kirjatrailereita, jotka ovat nähtävissä kirjaston Facebook -sivustolla ja youtube -sivustolla. Kirjasto tuotti yhteistyössä Lapuan kansalaisopiston mediapajan ja sivistyskeskuksen kanssa pelisuunnittelija Karoliina Korppoon luentovierailun, joka suunnattiin ala- ja yläkoulun oppilaille, lisäksi vielä kaikille avoimen luennon Vanhassa Paukussa. FT Ari Haasio luennoi netin käytöstä ja vaaroista ala- ja yläkoululla sekä lukion oppilaille. Draamavinkkari Susanne Mikkola esiintyi lapsille kahena päivänä, yhteensä viisi kertaa. Kirjailijavierailijoina alakoululla oli kirjailija Kirsti Kuronen sekä Sirkus Suruton, joka esiintyi oppilaille kolme kertaa. Täti Taikakynä kuviti tarinoita viisi kertaaa. Yläkoulun puolella vierailivat kirjailijat Sara Saarela, joka esiintyi  kolmelle ryhmälle, ja Pasi Lönn, joka innosti nimenomaan poikia lukemaan. Henkilökunnan aikaa lukuisten tapahtumien järjestämiseen kului 40 tuntia.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankituilla laitteilla voidaan toteuttaa tiedonhaun opetusta joustavasti kirjaston eri tiloissa, mahdollisesti myös koulussa. Laitteet ovatkin jo käytössä. Korppoon ja Haasion luennot innostivat ja avasivat pelien sekä netin mahdollisuuksia. Koululaiset kyselivät innokkaasti, myös koulujen opettajilta tuli kiittävää palautetta molemmista luennoitsijoista.  Mahdollisesti luentoja jatketaan tulevaisuudessakin. Draamavinkkaus ja erilaiset tarinankerrontatavat avasivat satujen maailmaan uudella tavalla. Kirjatrailerit olivat erilainen ja uusi  tapa tutustua kirjallisuuteen ja opetti lapsia tekemään itse käyttämällä uusia välineitä. Yhteistyö Lapuan kansalaisopiston mediapajan jatkuu vastaisuudessakin.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 650
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 150
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 646
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 246
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
650henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
24kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
509henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan. Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi