Innostu lukemaan ja löytämään
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Heinolan kirjaston omistama logo.
Heinolan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kauppakatu 12
18100
Bibliotekets telefonnummer : 
03 8493620
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@heinola.fi
ISIL-kod : 
Fi-Heino
FO-nummer : 
1068892-9
Ansvarsperson : 
Mirja Sipilä
Telefonnummer : 
044 7976842
E-post : 
mirja.sipila@heinola.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoite on innostaa aikuisia lukemaan, elvyttämään aikaisempaa lukemisharrastustaan sekä löytämään helpommin itselleen kiinnostavaa luettavaa. Hankkeen avulla aikuisille suunnattu vinkkaus ja muut keinot löytää luettavaa tehdään näkyviksi ja tutummaksi asiakkaille.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Järjestetyt vinkkaustilaisuudet ja kirjallisuustapahtumat, osallistujamäärät ja tilaisuuksista kerätyt palautteet.

Projektbeskrivning : 

Heinolan kirjaston kehittämishankkeet ovat viime vuosina tukeneet lasten ja nuorten lukemisharrastusta ja aikuisten ja senioriväen tietotekniikkaosaamista.  Aikuisten lukemisharrastuksen edistämiseen ja lukuinnon herättelyyn ei ole pystytty panostamaan niin paljon kuin tarvetta ja halua olisi ollut.

Lukeminen on saanut kilpailijakseen monia uusia ajanviettotapoja. Samalla kirjallisuuden kenttä on laajentunut ja pirstaloitunut. Uusia kustantajia tulee markkinoille ja kirjoja julkaistaan runsaasti, mutta tavallisen lukijan voi olla vaikea löytää tietoa innostavista kirjoista ja kirjailijoista.  Kirjoista kirjoitetaan ja puhutaan kyllä, mutta media keskittyy suhteellisen pieneen ja tunnettuun kirjailijajoukkoon  Harvoihin nimekkeisiin keskittyvä tiedotus aiheuttaa myös sen, että puhutuimmat kirjat ovat aina lainassa, ja helpommin saatava e-kirja taas mielletään liian tekniseksi, jotta sitä viitsisi edes kokeilla. Kirjallisuuden esittelyyn ja löytymiseen on olemassa monia hyviä verkkopalveluja, mutta tavallinen lukija ei välttämättä tunne niitä.

Heinolan kirjastossa olisi tahtoa tukea aikuisten kirjallisuuden harrastusta, mutta laajennettujen aukioloaikojen ja monien uusien tehtävien lomassa mahdollisuudet järjestelmälliseen vinkkien valmisteluun ja vinkkauksen sekä verkkopalveluiden näkyväksi tekemiseen ovat olleet vaatimattomat. Samasta syystä kirjaston suosittelijapalvelu on jäänyt aloittamatta. Osallistuminen muihin kirjallisuustapahtumiin kuin harvakseltaan järjestettyihin kirjailijavierailuihin on ollut niukkaa, koska toiminnan vakiinnuttamiseen ei ole riittänyt voimavaroja. Kirjailijavierailujen lisääminen tasavertaistaisi asukkaiden mahdollisuuksia kulttuuriin ja sivistykseen, sillä matalan kynnyksen kulttuuritapahtumia ei ole jatkuvasti tarjolla pienessä kaupungissa. Verkkopalvelujen ja e-kirjojen esittely olisi luonteva jatke kirjaston suosituille tietotekniikkaopastuksille.

Hanke toteutetaan esittelemällä kirjailijoita, kirjoja, kirjallisuuden verkkopalveluita, kirjablogeja  sekä e-kirjojen käyttöä painettujen kirjojen rinnalla ”Innostu lukemaan ja löytämään” – tilaisuuksissa. Ensimmäisenä vuonna keskitytään erityisesti kotimaiseen kirjallisuuteen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden merkeissä. Kirjaston lukuneuvonta aloitetaan ja lanseerataan vinkkaustilaisuuksissa. Lukemisinnostusta vauhditetaan järjestämällä kirjallisuustapahtumia esim. Heinolan Runonkantajien kanssa. Vinkkauksia kohdennetaan aluksi harrastusryhmille, järjestöille ja yhdistyksille, sillä haasteellisinta aikuisille vinkkaamisessa on tiedottaminen ja ylipäänsä yleisön saavuttaminen. Myös kaupungin eri työyksiköille tarjotaan "Innostu lukemaan ja löytämään" -vinkkausta. Kirjavinkeistä tehdään mm. kirjanmerkkejä ja muuta materiaalia, jolla lisätään näkyvyyttä.  Hankkeen jälkeen Heinolan kirjastolla on paremmat valmiudet ja käytännöt vinkata aikuisille ja opastaa heitä löytämään itse mielenkiintoista luettavaa. Kirjaston lukuneuvonta on rakennettu ja saatu alulle. Kirjastolla on kontakteja aikuisryhmiin, joihin pidetään yhteyttä kirjallisuusharrastuksen edistämiseksi. Vinkkaus on saanut näkyvyyttä ja tullut  osaksi aikuisten lukemaan innostamista. 

Kustannusarvio, rahoitus ja aikataulu

Hanke toteutetaan pääosin kirjaston omin voimin, mutta asiakaspalveluun palkataan sijainen vinkkausten valmistelun ajaksi. Rahoitusta tarvitaan myös kirjallisuustapahtumien ja tiedottamisen toteuttamiseen. Kustannusten erittely:

- Sijaisen palkkaus kuukaudeksi vuosina 2017 ja 2018 = 4300 €

- Kirjallisuustapahtumien esiintymispalkkiot, 6 tapahtumaa = 1800 €

- Kirjallisuustapahtumien esiintyjien matkustuskorvaukset = 600 €

- Tiedotus, lehti-ilmoitukset = 1200 €

- Materiaalikulut (kirjanmerkit, julisteet ym.) = 200 €

Hankerahoitusta haetaan yhteensä 8100 euroa.

Omarahoitusosuus (8090 €) koostuu: 

- Neljän kirjastonhoitajan kirjavinkkausten valmistelusta ja toteuttamisesta (vinkkauspaketit syksylle 2017, keväälle 2018 ja syksylle 2018)

- Kirjallisuustapahtumien suunnittelusta, koordinoinnista, tiedottamisesta ja toteuttamisesta (2 tapahtumaa syksyllä 2017, 2 keväällä 2018 ja 2 syksyllä 2018)

- Oheismateriaalien tuottamisesta

- Matkakuluista.

 

 

 

 

 

Samarbetspartner/s: 
Heinolan Runonkantajat, paikalliset yhdistykset ja järjestöt, Heinolan kaupungin työyksiköt
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen tavoite oli innostaa aikuisia lukemaan, elvyttämään aikaisempaa lukemisharrastusta sekä löytämään helpommin itselleen kiinnostavaa luettavaa. Hankkeen avulla oli tarkoitus tehdä aikuisille suunnattu vinkkaus ja muut keinot löytää luettavaa näkyviksi ja tutummiksi asiakkaille. 

Lukuopastus

Hanke käynnistyi keväällä 2017 lukuopastus-kokeilulla. Asiakkaiden saataville kirjastoon laitettiin täytettäviä lomakkeita, joiden avulla selvitettiin millaista luettavaa asiakas halusi. Kirjastonhoitajat laativat kriteerien perusteella vinkkilistan. Lomake oli myös verkkokirjastossa täytettävissä. Lukuneuvontaa mainostettiin julistein kirjastossa, verkkosivuilla ja somessa. Kevään ja kesän aikana saatiin kolme lukuopastuspyyntöä, mutta sen jälkeen kiinnostus tyrehtyi. Kevään 2018 verkkokirjaston vaihdon myötä lomake poistui verkkosivuilta ja toiminta ajettiin muutenkin alas. Toki, jos joku vinkkilistaa kysyy, siihen vastataan.

Vinkkaukset

Hanke kohtasi keväällä 2017 suurimman vastoinkäymisensä kun vinkkaukseen harjaantunut vinkkausveteraani ja –veturi siirtyi muihin tehtäviin. Kesän aikana aikuisten vinkkauksia suunniteltiin pelon sekaisissa tunnelmissa kolmen noviisivinkkarin voimin.

Kolme kirjastonhoitajaa sai valmisteltua syksyllä 2017 vinkkauspaketin, jota esitettiin paikalle kutsutulle Marttayhdistykselle kahvikuppien äärellä. Samat vinkit esitettiin myös yleisötapahtumana eräänä syksyisenä iltana. Yleisöä paikalle saapui kuitenkin vain yksi kappale, mutta sitkeästi hänelle esiteltiin suppeampi kokonaisuus.

Lannistumatta syksyn huonosta yleisömenestyksestä vinkkarit järjestivät uuden tilaisuuden keväällä 2018 ja nyt ajankohdaksi valittiin alkuiltapäivä. Tämä tuottikin paremman osanottajamäärän, joka hipoi 20:tä. Paikallislehtikin saatiin paikalle juttua tekemään. Lukuvinkit olivat osittain samat kuin syksyllä, mutta tuoreitakin oli joukossa.

Syksyllä 2018 vinkkaus lähti sitten ennätysmäiseen liitoon: valmistelua varten palkattiin sijainen 9 päivän ajaksi, jolloin kaksi kirjastonhoitajaa valmisteli uuden vinkkauspaketin. Heinolalaisia yhdistyksiä lähestyttiin kirjelmällä, jossa kerrottiin vinkkauksesta ja mahdollisuudesta saada lukuvinkkejä ja tutustua kirjallisuuteen vinkkausten välityksellä. Kaksi Marttayhdistystä saatiin liikkeelle ja heille järjestettiin vinkkaustuokiot. Lisäksi sama paketti esitettiin avoimissa ilta- ja aamuvinkkauksissa lokakuussa. Näihin saatiin yleisöä mukavat 7 ja 12 henkilöä.

Kaikissa vinkkaustilaisuuksissa neuvottiin myös e-kirjojen ja e-äänikirjojen lukemista ja kuuntelemista. E-kirjat olivat monille vieraita, mutta uteliaisuus heräsi ja halukkaille asennettiin sovellus puhelimeen ja autettiin alkuun. Ainakin yksi martoista koki ahaa–elämyksen ja kiitti jälkeenpäin kaksikin kertaa uuden maailman avautumisesta.

Toinen kirjastonhoitajista oli laatinut vinkkilistoja ja esitteitä kirjoista, äänikirjoista ja e-äänikirjoista. Listat ovat olleet yleisessä jaossa kirjastossa.

Kirjailijavierailut

Hankkeen aikana järjestettiin 6 kirjailijavierailua, joihin osallistui yhteensä lähes 500 henkilöä. Kirjailijavierailujen sarjan aloitti syksyllä 2017 Petri Tamminen. Keväällä 2018 saimme vieraiksi Heidi Köngäksen ja Jarkko Sipilän. Syksyllä 2018 vierailijoina olivat dekkaristit Timo Sandberg ja Outi Pakkanen. Vierailut huipentuivat marraskuussa 2018 Kimmo Ohtosen vierailuun. Ohtosen kirjoihinkin päätyneiden luonto- ja karhukuvien esittely veti kirjastoon noin 200 katsojaa. Koska alkoi näyttää siltä, että yleisöä saadaan paljon liikkeelle, pyydettiin teknisiin järjestelyihin mukaan Salpauksen media-alan opiskelijoita, jotka opettajansa johdolla hoitivat paikalle esitystekniikan opiskelijatyönä.

Molempina syksyinä kirjastossa järjestettiin yhteistyössä Heinolan museotoimen ja Suomen tietokirjailijoiden kanssa Tietokirjatiistai-tapahtumat. Ensimmäisen Tietokirjatiistain teema oli elämäkertakirjallisuus ja esiintyjiksi saatiin Helena Ruuska ja Mila Teräs. Lisäksi ohjelmaan sisältyi elämäkertatyöpaja. Laaja kirjanäyttely ja elämäkertaluettelo olivat kirjaston lisäpanostus tapahtumaan.

Vuoden 2018 Tietokirjatiistain aiheena oli Rakkaus ja tähän tapahtumaan vierailijat olivat heinolalaislähtöinen rakkausprofessori Kaarina Määttä ja Junnu Vainion elämäkerran kirjoittanut Petri Pietiläinen. Lisäksi Heinolan seurakunnan tuore kirkkoherra esitteli rakkaimpia tietokirjojaan ja Jyränkölän setlementin kulttuurikummit esittelivät rakkausvinkkejään.

Tietokirjatiistai-tapahtumien tilaisuuksiin osallistui 20 – 40 henkilöä.

Lukupiiri

Keväällä 2018 saimme yhteydenoton kirjaston palautekanavan kautta, josko kirjasto järjestäisi lukupiiriä tai muuta kirjallisuuskeskustelua. Kirjasto ei ollut viime vuosina järjestänyt lukupiiriä, mutta sellaisen käyntiin polkaisemiseen suhtauduimme erittäin positiivisesti. Pidimme palaverin yhteydenottajan kanssa, joka paljastui laajasti kirjallisuutta harrastavaksi kirjablogistiksi ja saimme hänet vetäjäksi piiriin. Ensimmäinen kokoontuminen oli helmikuussa 2018 ja se sai innostuneen vastaanoton. Kaikille avoin piiri on kokoontunut noin kerran kuukaudessa ja yhden kirjan sijaan siellä syksystä 2018 lähtien on keskusteltu kirjallisuudesta maanosittain tai maittain. Piirin ja muiden asiakkaiden käyttöön on tuotettu kirjaluetteloita ja kirjanäyttelyitä. Kokoontumisissa on saatu erittäin hedelmällisiä uusia lukuvinkkejä. Piirissä on aina mukana myös yksi kirjastonhoitaja, jolla on hyvä tilaisuus vinkata ja ottaa osaa keskusteluun.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Vinkkausten ja kirjailijavierailujen yleisö sekä lukupiirin jäsenet ovat hyrisseet tyytyväisyyttä tilaisuuksien jälkeen. Hankkeen avulla lukeminen ja kirjallisuuden harrastaminen ovat saaneet näkyvyyttä ja erityisesti kirjailijavierailut on huomioitu hyvin sosiaalisessa mediassa sekä paikallislehdessä. Hyvissä ajoin aloitettu systemaattinen tapahtumatiedottaminen on saanut kuulijoita sankoin joukoin paikalle.

Pikkukaupungissa kirjaston rooli kaikille avoimien maksuttomien kulttuuritapahtumien järjestäjänä on merkittävä. Kirjallisuustilaisuuksien toteuttaminen virkistää kirjaston arkea ja syventää kirjaston perustehtävää lukemisharrastuksen edistäjänä.

Fortsatta åtgärder: 

Lukuopastusta lukuun ottamatta kaikki hankkeen aikana aloitettu toiminta jatkuu.

Kirjailijavierailut on vakiinnutettu osaksi kirjaston perustoimintaa ja niitä järjestetään 5 – 6 kappaletta vuodessa.

Hankkeen avulla käynnistetty aikuisten kirjavinkkaus on nyt kirjattu toimenkuviin ja aikuisten kirjavinkkarit valmistelevät muutaman vinkkauspaketin vuodessa vinkatakseen ne sopivissa tilaisuuksissa. Vinkkausten valmistelu on työlästä ja vinkkaaminen jännittävää, mutta myös antoisaa. Tavoitteena on edelleen kartoittaa tahoja, joille vinkkausta suunnata siten, että työlään valmistelun jälkeen esitys olisi toistettavissa useassa tilaisuudessa.

Lukupiiri jatkuu vireänä: kevään 2019 lukupiirin kokoontumisajat ja teemat on sovittu ja piiriin on muotoutunut sopiva, osin vaihtuva, 10 -13 kirjallisuuden harrastajan joukko.

Projektet börjar : 
02/05/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€8 100
Egen finansiering: 
€8 090
Budget sammanlagt: 
€16 190
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€10 806
Egen finansiering: 
€5 059
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€743

Statistik:
Antalet evenemang: 
29kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
842henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.