Innostusta kirjojen maailmaan alle kouluikäisille
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Wiitaunionin aluekirjasto
Kirjaston osoite : 
Pihtiputaan kirjasto, Keskustie 9
44800
Kirjaston puhelin : 
014 459 6861
Kirjaston sähköposti : 
pihtiputaan.kirjasto@pihtipudas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Wiita
Y-tunnus : 
0243027-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Jari Eskelinen
Puhelin : 
040 860 0184
Sähköposti : 
jari.eskelinen@viitasaari.fi
Hankkeen tavoite: 

Innostaa alle kouluikäisiä lukemaan.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kävijämäärät ja asiakaspalaute.

Kuvaus : 

Haemme avustusta alle kouluikäisten lasten tarinaprojektiin Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin alueilla. Tavoitteenamme on innostaa alle kouluikäisiä lapsia tarinoiden ja satujen maailmaan. Lapsi joka on saanut innostuksen kipinän tarinoihin jo ennen oman lukutaidon kehittymistä, on innokkaampi tarttumaan kirjoihin myös vanhempana. Tätä innostusta pyrimme tartuttamaan monenlaisin keinoin.

Projektin puitteissa haluamme tarjota myös lukevan miehen esikuvan lapsille. Tarkoitus olisi innostaa kaikkia isiä, setiä, enoja, veljiä ja muita miehiä pitämään satutunteja ja/tai saduttamiseen tuttuja ja tuntemattomia lapsia kirjaston tiloissa. Saduttamisen yksi metodeista on tarinan keksiminen valokuvista. Tässä harjoitetaan lasten monilukutaitoa, onhan valokuvien tulkitseminen yksi monilukutaidon osa-alueista. Samoin oman tekstin tuottaminen vaikkakin kerrottuna ja kuultuna, jos tekstin lukutaitoa ei ole vielä saavutettu, on toinen monilukutaidon osa-alueista.

Sadutuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä kertomuksellista aikuisen ja lapsen yhdessäoloa, jossa korostuu lapsen kuunteleminen ja osallistuminen kertomuksen rakentamiseen.  Uusi tarina tai satu syntyy kertojan (lapset) ja saduttajan (aikuinen) välisessä, rauhallisessa vuorovaikutuksessa.

Lukuinto-hankkeen myötä edelleen syventynyt yhteistyö Viitasaaren alakoulun kanssa auttaa hankkeen toteuttamisessa, sillä alakoululaiset osallistuvat ”Kiedo meidät tarinaan” kampanjaan 3.-9.11.2014, jolloin isiä ja muita miehiä kannustetaan lukevan miehen malliksi koululle. Näitä vanhempien lasten osalta jo valmiiksi syntyneitä kontakteja toivomme myös pystyvämme hyödyntämään. Olisi myös tärkeä levittää lukevan miehen mallia Pihtiputaalle, missä vastaavaa toimintaa ei ole järjestetty.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Saamiemme hankerahoituksen turvin Wiitaunionin aluekirjastolle ostettiin dokumenttikamerat ja diaprojektorit sekä valkokangas. Laitteet tulivat hyvään käyttöön niin alaikäisten satutuntien pitämisessä kuin muussakin tapahtuma–toiminnassa, mitä hankkeen puitteissa järjestettiin.

 Laittehankintojen lisäksi hankkeeseen kuului yhteensä neljä lapsille suunnattua esitystä.

Pihtiputaalla paikallinen ”satusetä” Karri Paananen kävi kirjastolla lukemassa runoja ja tarinoita kuvakirjoista vuorovaikutuksellisesti. Yleisönä olivat päiväkotilaiset ja perhepäivähoitajien lapset.

 Pihtiputaalla ja Viitasaarella vieraili lastenteatteri Kurnuttava Sammakko, joka esitti Ville Hytösen Hipinäaasi, apinahiisi -nimisen kirjaan pohjautuvan teatteriesityksen. Esiintyjinä olivat Jussi Jätinvuori ja Thomas Dellinger.

 Pihtiputaalla ja Viitasaarella vierailivat Laulava Pupujussi ja Satusetä Antero (Leena Pyylampi ja Antti Suora). He esittivät runoja, lauluja ja laululeikkejä. Antin ohjelmistossa oli mm. Jukka Itkosen ja Kirsi Kunnaksen runoja, kun taas Leena lauloi ja laululeikitti lapsia tutuilla ja uusilla, Sari Kanalan sanoittamilla lastenlauluilla.

 Pihtiputaalla ja Viitasaarella vieraili vielä Sari Kanala, joka esitti diasadun Hissen joulu. Tässäkin esityksessä vuorovaikutuksellisuus oli suuressa osassa. Sari pohjasi esityksensä saman nimiseen kirjaansa.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

-

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 Kaikki esitykset saivat hyvän vastaanoton niin aikuisilta kuin lapsiltakin. Onnistuimme tuomaan alle kouluikäisille lapsille kirjallista sisältöä arkipäiviin ja toivoaksemme herätimme pysyvämpää kiinnostusta tarinoiden tarjoamiin elämyksiin.

Jatkotoimenpiteet: 

Järjestämme satutuokioita hankevaroilla ostettujen laitteiden avulla, jotta alle kouluikäisten innostus pysyisi yllä. Dokumenttikameran mahdollistama satujenkerronta innosti henkilökunnan järjestämään kuukausittaisen avoimen satutuokion kaikille 3-6 vuotialle. 

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
8kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
617henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi