Inside IP
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lempäälän kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Lempäälän kunta / PL 36
37501
Yhteyshenkilön nimi : 
Sarri Nykänen
Puhelin : 
0503839643
Sähköposti : 
sarri.nykanen@lempaala.fi
Hankkeen tavoite: 

Inside IP:n tavoitteena on tarjota alakouluikäisille lapsille mielekästä tekemistä iltapäiviksi kirjastossa. Sisällöt ovat osa iltapäivä(IP)kerhotoimintaa, mutta toimintaan kutsutaan osallistumaan myös kirjaston asiakkaita, jotka eivät ole IP-kerhossa. IP-kerhoon eivät kaikki lapset voi osallistua mm. kustannussyistä tai siksi, että IP-toimintaa tarjotaan ensisijaisesti pienille alakoululaisille ja siksi, että IP-paikkoja on tarjolla tarvetta vähemmän.

Projekti kuuluu kirjastojen alueellisen, paikallisen ja valtakunnallisen kokeilu- ja kehittämistoiminnan hanketeemaan 1. Monipuoliset lukutaidot.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Arviointi: hankkeen mittarit: toteutuneet iltapäiväkerhotuokiot kirjastossa, tuokioihin osallistuneiden lasten lukumäärä, lukukausittain kerättävä asiakaspalaute.

Vaikuttavuus: hanke on paikallinen. Kulju on lapsirikas alue, joten hanke tuo toteuttamisaikanaan sisältöä jopa satojen koululaisten iltapäiviin. Hanke toteutuu eri toimialojen välillä ja hyvä käytäntö voidaan jalkauttaa muihinkin kirjastoihin, siten hanke voi olla vaikuttavuudeltaan valtakunnallistakin tasoa.

Kuvaus : 

Hankkeen toteutuessa Kuljun kirjasto tarjoaa sisältöä iltapäiviin kaksi kertaa viikossa kirjaston tiloissa, noin tunnin kerrallaan. Sisällön tuottavat kirjaston henkilökunta, sekä ulkopuolelta palkattu taidekasvattaja vuorotellen.

Kuljun kirjastossa työskentelee kaksi henkilöä, joista kumpikin ottaa 2-4 kuukausittaista IP-tuokiota vastuulleen. Lisäksi hankkeen turvin voidaan hankkia suunnittelu- ja vetoapua taidekasvattajalta, joka tuo omaa osaamistaan iltapäivätoimintaan. Hanke tarjoaa mielekkään, turvallisen ja laadukkaan vaihtoehdon iltapäivien ajanvietteeksi tukemalla lasten omaehtoista kulttuurin harrastamista ja tuottamista, analogista pelaamista ja leikkiä. Iltapäivien tärkeänä osana olisi myös tutustuminen kirjallisuuden maailmaan lukemalla lapsille ääneen. Toiminnan raamit tehdään kirjastossa, mutta sisältöjä tarkennetaan lasten kanssa.

Inside-IP -hankkeen tarkoitus on tiivistää ja strukturoida yhteistyötä koulun ja paikallisyhteisön kanssa niin, että tilan ja kokoelman lisäksi kirjasto tarjoaisi ohjattua toimintaa ja lasten omaehtoista kulttuurin kuluttamista ja oman kulttuurin tuottamista ja sen esittämistä: lapsia ohjataan löytämään lukemisen ilo sekä kuuntelijoina että itsenäisinä lukijoina. Lasten tuottamat taideteokset ja tekstit nostetaan esille kirjaston fyysisessä ja virtuaalisessa tilassa ja heitä ohjataan ja kannustetaan luovaan itseilmaisuun erilaisin keinoin. Pelihetkissä kehitetään strategista ajattelua ja yhdessä toimimista.

Inside-IP on osallistujille maksuton. IP-toimintaan kuuluvista lapsista saadaan toimintaan perusryhmä, muut lapset voivat osallistua pop-up -henkiseen toimintaan halutessaan. Dokumentoidut hyvät käytännöt ovat jatkossa muiden hyödynnettävissä.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kuljun AP/IP-kerho, Kuljun alakoulu
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 820
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 720
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000
 
okm
avi