Intoa elämään – ikäihmisten kirjastohanke
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Hämeenlinnan kaupunginkirjasto - Hämeen maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Lukiokatu 2
13100
Kirjaston puhelin : 
03-6212598
Kirjaston sähköposti : 
neuvonta@hameenlinna.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hm
Y-tunnus : 
0146921-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Irmeli Isokivijärvi
Puhelin : 
03-6213632
Sähköposti : 
irmeli.isokivijarvi@hameenlinna.fi
Kuvaus : 

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto hakee OKM:ltä apurahaa kirjaston ikäihmisille suunnattujen kirjallisuuspalveluiden kehittämiseen.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää Hämeenlinnan kaupunginkirjastolle palveluja seniorikansalaisille. Kirjastossa toimii jo kotihoidon piirissä oleville ikäihmisille kotikirjastopalvelu. Tämän hankkeen kohderyhmänä ovat virkeät yli 65-vuotiaat kaupungin asukkaat eri puolilla uutta Hämeenlinnaa. Hankkeen tarkoituksena on palkata projektityöntekijä selvittämään mitä palveluita tai toimintoja seniorit odottavat kirjastolta. Hän myös kehittää ja tuotteistaa uusia palveluita.

Hämeenlinnassa toimii useita eri tahoja, jotka tuottavat monipuolisia palveluja ikäihmisille. Projektityöntekijä suunnittelee yhteistyössä kirjaston, kaupungin ikäihmisten palveluiden ja eri toimijoiden sekä senioreiden kanssa sopivat palvelukokonaisuudet ja saattaa ne käytäntöön sekä etsii hyviä pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita kirjastolle. Hanke ottaa huomioon myös uudet osakaupunkikeskukset ja niiden senioriasukkaat järjestämällä erilaisia tilaisuuksia eri puolilla kaupunkia. Kirjasto voisi tarjota mm. tiloja toimintaryhmille. Hankeen jälkeen pyritään ottamaan osa uusista toiminnoista osaksi päivittäistä kirjastotyötä.

Esimerkkejä rahoituksen käyttökohteista:

 Soundpainting-menetelmällä innostetaan vanhuksia luomaan uudenlaisia esityksiä vapaasti improvisoimalla.  Soundpainting-viittomakielellä tehtävän teoksen materiaalina voi toimia vaikka äännähdys, runon säe, tavu tai sana. Teos tehdään esitystilanteessa käsimerkeillä ohjaten. Soundpainting on Walter Thompsonin kehittämä viittomakieli, jolla voidaan ohjata improvisaatiota ja luoda sävellyksiä, dramaturgiaa ja koreografiaa esityshetkessä. Esiintyvän ryhmän, tässä tapauksessa senioreista koostuvan puhekuoron, edessä seisoo soundpainttaaja, joka antaa esiintyjille käsimerkein ohjeita esityksen luonteen ja rakenteen suhteen. Mitään ei päätetä etukäteen ja kaikki on mahdollista. Runous on monille 1930-50 –luvuilla lapsuutensa eläneille tärkeä ilmaisumuoto.Tapahtumia suunnitellaan yhdessä hämeenlinnalaisen THM Soili Paljärven kanssa. Hän on tutkinut vanhuspalveluja vaitöskirjassaan. Paljärvi edustaa hankkeen kohderyhmää. Hän on osallistunut Hämeenlinnan ensimmäiseen puhekuoropajaan ja sen Runoiltaan, jonka Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittama, kolmen kunnan yhteinen Runoa ääneen -hanke (2011-2012) toteutti 9.-10.10.2012 Hämeenlinnassa. Hanke palkkaa vetäjän runoiltoihin.

Kartutetaan ikäihmisten tietoyhteiskuntataitoja järjestämällä tiedonhallintataitojen ja sosiaaliseen median koulutusta eri puolilla Hämeenlinnaa yhteistyössä mm. koulujen kanssa. Hanke palkkaa aluksi opettajan vetämään senioriasukkaiden tarpeista lähteviä atk – kursseja, mutta koululaiset toimivat ikäihmisten opettajina kouluissa osana neljän polven treffit teemaa. Opetuspalveluiden kanssa tehtävä yhteistyö tukee hämeenlinnalaista elämänkaarimallia. Tiedonhallintataitoja voidaan hyödyntää muissa hankkeen osakokonaisuuksissa. 

Organisoidaan erilaisia muistelupiirejä ja niihin liittyviä kirjallisuuden esittelyiltoja. Kutsutaan ikäihmisiä kirjastolle muistelemaan lapsuuttaan ja nuoruuttaan yhteistyössä mm. kotiseutuyhdistysten kanssa. Kirjallisuutta ja musiikkia käytetään eri tavoin hyödyksi muistojen herättämisessä. Kannustetaan osallistujia kirjoittamaan tarinoita. Yhteistyötä tehdään Hämeenlinnan taidemuseon ja Hämeenlinnan kaupunginmuseon kanssa. Taidemuseo järjestää vuonna 2013 Rudolf Koivuun liittyvän näyttelyn ja historiallisessa museossa on Muistien talo -hanke. Vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupunki täyttää 375 vuotta ja Valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat Hämeenlinnassa. Kotiseutupäivien teemana on suku. Muistelupiirit keräävät myös vanhoja valokuvia, joista järjestetään valokuvanäyttelyitä kirjastoissa. Kuvia ja tekstejä julkaistaan myös Häme-Wikissä

 Järjestetään Intoa elämään -luentosarja, jossa luennoitsijoina ovat valtakunnallisesti tunnetut henkilöt.

Talousarvio

Projektityöntekijä                        4 x 3500 €                                    14 000 €

Luennot                                         8 x 300 €                                       2400 €

Tietoyhteiskuntaopetus                20 x 50 €                                        1000 €

Muistelupiirit                                 60 x 50 €                                       3000 €

Soundpainting tilaisuudet           30 x 120 €                                        3600 €       

Matkakulut                                                                                          3000 €

Aineet, tarvikkeet                                                                                3000 €

Oman työn osuus                                                                              10000 €

Yhteensä                                                                                            40000 €       

Haettava                                                                                             30000 €       

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Hämeenlinnan kaupungin opetustoimi, muut kulttuurilaitokset ja ikäihmisten palvelut sekä eri alojen yhdistykset

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€30 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€40 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi