Intoa lukemiseen
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tohmajärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Asemantie 35 a
82600
Kirjaston puhelin : 
0401054111
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tohmajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tohma
Y-tunnus : 
1919717-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Mäenpää
Puhelin : 
0401054110
Sähköposti : 
liisa.maenpaa@tohmajarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on innostaa nuoria tarttumaan kirjaan ja muistuttaa lukemisen tärkeydestä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Nuorten kirjastossa käynti ja lukudiplomien suorittaminen.

Kuvaus : 

Nuorten koululaisten maailma on varsin hektistä, lyhyeen tekstiin ja informaatioteknologiaan keskittyvää. Sen keskellä haluamme tuoda esiin pysähtymisen ja rauhoittumisen kulttuuria painetun kirjan kautta. Tohmajärven alakoululaisille on koottu lukudiplomilistoja, mutta niitä pitäisi uudistaa ajankohtaan sopivaksi. Diplomeja on suoritettu vuosittain opettajan aktiivisuudesta riippuen. Jotta into lukemiseen ja diplomien suorittamiseen pysyisi yllä, niin koululle haluttaisiin kutsua kirjailijavierailija. Oppilaat saisivat esittää toiveensa minkä tyylisen vieraan he haluaisivat ja etukäteen he tutustuisivat kirjailijan tuotantoon. Samalla kertaa myös yläkoululaiset pääsisivät valitsemaan virtuaalivierailulle heitä kiinnostavan vierailijan. Lukemisen tärkeyttä haluttaisiin muistuttaa myös lasten vanhemmille ja niinpä vanhempainiltaan kutsuttaisiin joko kirjavinkkari tai kirjailijavierailija. Hyvällä suunnittelulla saisimme saman päivän aikana toteutettua nämä molemmat tilaisuudet. Kirjaston roolia haluttaisiin tuoda esiin myös muutoin vanhempainilloissa, joihin kokoaisimme listoja uusista kirjoista joita suosittelisimme tietyn ikäisille koululaisille. Kyläkoulujen oppilaat kuljetetaan keskustaan. Kirjastoon palkataan projektityöntekijä kuukauden ajaksi kokoamaan diplomilistat oppilaille ja kirjalistat vanhemmille sekä järjestämään kirjailijavierailuita. Kirjastoon hankitaan kirjailijavierailulle tulevien kirjailijoiden tuotantoa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Ala- ja yläkoulut
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hanketta valmisteltiin useamman kuukauden ajan etukäteen, mutta lopullisen toteuttamisen ajankohdaksi palkattiin hanketyöntekijä kuukauden ajaksi. Järjestimme kirjailijavierailun Lukukeskuksen kautta ja siitä sopimiseen kuluikin odotettua pidempi aika. Lopulta saimme vieraaksemme Tatu Kokon Kuopiosta. Kuulijoiksi valittujen kohderyhmien valintaan vaikutti kirjailijan tuotanto. Kokko piti kaksi eri esittely- ja keskustelutilaisuutta ja niissä paikalla olivat ensiksi 5-6-luokkalaiset ja sitten 8-luokkalaiset. Oppilaat olivat tutustuneet kirjailijan teoksiin ja valmistelleet kysymyksiä hänelle. Vierailu sai innostuneen vastaanoton. Mietimme miten yläkoululaiset saataisiin kiinnostumaan kirjoista ja niinpä hanketyöntekijä ja osa kirjaston henkilökunnasta osallistuivat aiheeseen liittyvään koulutukseen. Pyysimme aiheeseen perehtynyttä sarjakuvataiteilijaa vinkkaamaan yläkoululaisille. Tuttujen elokuva- ja kirjateemojen kautta taiteilija tutustutti nuoret kauhu- ja fantasiakirjallisuuden pariin. Sanataideyhdistyksen vinkkaajat esittelivät muuta ajankohtaista kirjallisuutta nuorille. Alakoululaisten diplomilistat uudistettiin ja niissä hyödynnetään mm. uusimpia oheislukemistoja, joissa on tarjolla useampia kappaleita samaa kirjaa. Se helpottaa myös opettajien työtä. Projektin lyhyen kestoa takia vanhempainiltaan osallistuminen ei onnistunut, sillä lukukauden aikana niitä oli vain muutama ja nekin olivat jo pidetty. Alakoulujen vanhemmille laadittiin pieni esite, joka sisältää tietoa lukemisen tärkeydestä sekä aineistovinkkejä.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Lukudiplomilistat 1-6-luokkalaisille ja vihkonen vanhemmille.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke kohdistui varsin mukavasti eri-ikäisiin koululaisiin, mutta pidemmän ajan puitteissa olisimme saavuttaneet kattavamman lopputuloksen.

Jatkotoimenpiteet: 

Aitojen kohtaamisten kautta lukuinnostus herää ja vastaanotto kouluissa on aina myönteistä, joten jatkossakin vierailijoita olisi tärkeää saada.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 000
Haettu muu avustus: 
€4 500
Saatu muu avustus: 
€4 000

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 371
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 371
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
8kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
177henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Avustusta ei voi käyttää kirjallisuuden hankintaan. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.