Itä-Uudenmaan kirjailijat -verkkosivuston kirjailijatiedot Kirjasampoon
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
http://www.thinkstockphotos.com/
Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 96
06101
Kirjaston puhelin : 
019-5202417
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pom
Y-tunnus : 
1061512-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Katja Jokiniemi
Puhelin : 
019-5202431
Sähköposti : 
katja.jokiniemi@porvoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Porvoon kaupunginkirjasto ‒ Uudenmaan maakuntakirjasto hakee hankeavusta Itä-Uudenmaan kirjailijat -verkkosivuston kirjailijatietojen siirtämiseksi Kirjasampoon. Hankeavustuksella palkataan projektityöntekijä kuudeksi kuukaudeksi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjailijat

Kuvaus : 

Porvoon kaupunginkirjasto ‒ Uudenmaan maakuntakirjasto hakee hankeavusta Itä-Uudenmaan kirjailijat -verkkosivuston kirjailijatietojen siirtämiseksi Kirjasampoon. Hankeavustuksella palkataan projektityöntekijä kuudeksi kuukaudeksi.

Itä-Uudenmaan kirjailijat -verkkosivustolle on koottu tietoja paikallisista kirjailijoista entisen Itä-Uudenmaan maakunnan alueelta (Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Myrskylä, Pernaja, Porvoo, Pukkila, Ruotsinpyhtää, Sipoo). Sivustolla on noin sadan itäuusmaalaisen kirjailijan elämäkertatietoja ja tuotannon kuvailuja. Sivusto on kaksikielinen (suomi-ruotsi). Kirjailijasivusto on toteutettu vuosina 2002–2005 osin omana työnä, osin hankeavustuksen turvin. Tämän jälkeen tietoja on päivitetty ja lisätty vuosittain, mutta systemaattista kartoitusta esimerkiksi uusista esikoiskirjailijoista ei ole tehty.

Nykyisellään Itä-Uudenmaan kirjailijat -sivustolta puuttuu paljon kirjailijoita ‒ niin tieto-, sarjakuva- kuin omakustannekirjailijoitakin sekä viimeaikaisia esikoiskirjailijoita ja alueelle muuttaneita kirjailijoita. Alkuperäiset kirjailijoiden valintakriteerit ovat olleet tiukahkot ja siksi lyhyemmän aikaa paikkakunnalla asuneita kirjailijoita ei ole alun perin otettu mukaan Itä-Uudenmaan kirjailijat -sivustolle. Kirjasammosta näitä Itä-Uudenmaan kirjailijoista puuttuvia kirjailijoita usein kuitenkin löytyy. Lisäksi monet kirjailijat ovat eri maakuntien yhteisiä kotiseutukirjailijoita muuttojen tai useammalla paikkakunnalla oleskelun vuoksi. Täten erilliset kirjailijasivustot tuottavat paljon päällekkäistä tietoa.

Itä-Uudenmaan kirjailijat -verkkosivuston ylläpito ja hallinnointi on nykytilassa hankalaa. Porvoon kaupunki ei tarjoa sivustolle enää palvelintilaa, ja sivusto sijaitsee siksi tällä hetkellä Sipoon palvelimella, vaikka sivustoa hallinnoi ja päivityksestä vastaa Porvoon kaupunginkirjasto. Kirjasammon etuna on yllämainittujen päällekkäisyyksien ja teknisten ongelmien välttämisen lisäksi se, että siihen saadaan BTJ:ltä automaattisesti päivitykset uudesta kotimaisesta kirjallisuudesta.

Itä-Uudenmaan kirjailijat -verkkosivuston tietoja on jo jonkin verran siirretty Kirjasampoon, mutta hankkeen aikana tiedot tarkastetaan systemaattisesti sekä kootaan puuttuvia tietoja, jotka myös lisätään Kirjasampoon. Tietoja niin Itä-Uudenmaan kirjailijoista kuin Kirjasammostakin puuttuvista kirjailijoista kootaan yhdessä Itä-Uudenmaan kirjastojen kanssa.  Kun systemaattinen tietojen tarkastus ja siirto on tehty, luovutaan Itä-Uudenmaan kirjailijat -verkkosivuston ylläpidosta kokonaan ja se poistetaan käytöstä. Hankkeen aikana on myös tarkoitus yhteistyössä Kirjasammon toimituksen kanssa luoda käytänteet alueen uusien esikois- ja omakustannekirjailijoiden tietojen lisäämisen työnjaosta.

Omarahoitusosuus koostuu Porvoon ja yhteistyökirjastojen henkilökunnan työpanoksesta sekä projektityöntekijän työvälineistä.

Hanke aloitetaan viimeistään syksyllä 2014 ja se valmistuu vuoden 2015 alkupuolella.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Askolan kunnankirjasto
Lapinjärven kunnankirjasto
Loviisan kaupunginkirjasto
Myrskylän kunnankirjasto
Pukkilan kunnankirjasto
Sipoon kunnankirjasto

Aiemmat hankkeet: 

Pirkanmaalainen kirjallisuustieto valtakunnalliseen käyttöön (2012)

Vaasan Boksampo-hanke

Turun Kirjasampo-hanke

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjasammon tietojen kartuttaminen. Lehdistötiedotteet suomeksi ja ruotsiksi paikallismedioihin sekä Kirjastot.fi / Biblioteken.fi. Uutinen kirjaston Facebook-tilillä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana Kirjasampoon tallennettiin Itä-Uudenmaan kirjailijat -sivustolta runsaan kuudenkymmenen kirjailijan tiedot. Jos kirjailijan elämäkertatiedot löytyivät vain suomeksi tai vain ruotsiksi, mutta kirjailijan teoksia kuitenkin löytyi molemmilla kielillä, elämäkertatiedot käännettiin lisäksi puuttuvalle kielelle. Tämän lisäksi itäuusmaalaisten kirjailijoiden teostiedot tarkistettiin ja puuttuvat teokset lisättiin kuvailutietoineen. Kirjasammosta kokonaan puuttuneet Itä-Uudenmaan nykykirjailijat kartoitettiin yhteistyössä alueen muiden kirjastojen kanssa ja kirjailijoille lähetettiin pyyntö täyttää Kirjasammon kyselylomake. Kyselyyn vastanneiden kirjailijoiden tiedot lisättiin Kirjasampoon. Hankkeen päätteeksi laadittiin hakuohje, jonka avulla kirjastot löytävät oman alueensa kirjailijat jatkossa helposti Kirjasammosta. Koska Kirjasampo ei sisällä tietoja pelkästään tietokirjoja julkaisseista kirjailijoista, laadittiin alueen tietokirjailijoista erillinen listaus. Näin tiedot tietokirjailijoista säilyvät, vaikka Itä-Uudenmaan kirjailijat -sivusto poistettiin käytöstä. Hankkeen aikana sovittiin myös työnjaosta kirjailijatietojen ylläpidon osalta Porvoon kaupunginkirjaston ja itäisen Uudenmaan muiden kirjastojen sekä Porvoon kaupunginkirjaston ja Kirjasammon kesken. Valtakunnallisen verkkopalvelun tietojen kartuttaminen alueellisen sivuston sijaan on tehokkaampaa, koska monet kirjailijat ovat eri maakuntien yhteisiä kotiseutukirjailijoita. Valtakunnallinen palvelu on siten kattavampi kuin yksittäiset kirjailijatietokannat tai -sivut. Myös tekninen ylläpito hoidetaan keskitetysti.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossa Porvoon kaupunginkirjasto seuraa alueen muiden kirjastojen kanssa yhteistyössä Itä-Uudenmaan esikois- ja omakustannekirjailijoita ja tallentaa näiden tiedot Kirjasampoon.

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2014
Lopetuspäivämäärä : 
03/05/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€21 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 389
Budjetti euroissa yhteensä: 
€25 389
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€20 208
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 208
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€16 000
 
okm
avi