Itä-Uudenmaan kirjailijat -verkkosivuston kirjailijatiedot Kirjasampoon
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
http://www.thinkstockphotos.com/
Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 96
06101
Bibliotekets telefonnummer : 
019-5202417
Bibliotekets e-postadress : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-kod : 
FI-Pom
FO-nummer : 
1061512-1
Ansvarsperson : 
Katja Jokiniemi
Telefonnummer : 
019-5202431
E-post : 
katja.jokiniemi@porvoo.fi
Projektets målsättning: 

Porvoon kaupunginkirjasto ‒ Uudenmaan maakuntakirjasto hakee hankeavusta Itä-Uudenmaan kirjailijat -verkkosivuston kirjailijatietojen siirtämiseksi Kirjasampoon. Hankeavustuksella palkataan projektityöntekijä kuudeksi kuukaudeksi.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kirjailijat

Projektbeskrivning : 

Porvoon kaupunginkirjasto ‒ Uudenmaan maakuntakirjasto hakee hankeavusta Itä-Uudenmaan kirjailijat -verkkosivuston kirjailijatietojen siirtämiseksi Kirjasampoon. Hankeavustuksella palkataan projektityöntekijä kuudeksi kuukaudeksi.

Itä-Uudenmaan kirjailijat -verkkosivustolle on koottu tietoja paikallisista kirjailijoista entisen Itä-Uudenmaan maakunnan alueelta (Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Myrskylä, Pernaja, Porvoo, Pukkila, Ruotsinpyhtää, Sipoo). Sivustolla on noin sadan itäuusmaalaisen kirjailijan elämäkertatietoja ja tuotannon kuvailuja. Sivusto on kaksikielinen (suomi-ruotsi). Kirjailijasivusto on toteutettu vuosina 2002–2005 osin omana työnä, osin hankeavustuksen turvin. Tämän jälkeen tietoja on päivitetty ja lisätty vuosittain, mutta systemaattista kartoitusta esimerkiksi uusista esikoiskirjailijoista ei ole tehty.

Nykyisellään Itä-Uudenmaan kirjailijat -sivustolta puuttuu paljon kirjailijoita ‒ niin tieto-, sarjakuva- kuin omakustannekirjailijoitakin sekä viimeaikaisia esikoiskirjailijoita ja alueelle muuttaneita kirjailijoita. Alkuperäiset kirjailijoiden valintakriteerit ovat olleet tiukahkot ja siksi lyhyemmän aikaa paikkakunnalla asuneita kirjailijoita ei ole alun perin otettu mukaan Itä-Uudenmaan kirjailijat -sivustolle. Kirjasammosta näitä Itä-Uudenmaan kirjailijoista puuttuvia kirjailijoita usein kuitenkin löytyy. Lisäksi monet kirjailijat ovat eri maakuntien yhteisiä kotiseutukirjailijoita muuttojen tai useammalla paikkakunnalla oleskelun vuoksi. Täten erilliset kirjailijasivustot tuottavat paljon päällekkäistä tietoa.

Itä-Uudenmaan kirjailijat -verkkosivuston ylläpito ja hallinnointi on nykytilassa hankalaa. Porvoon kaupunki ei tarjoa sivustolle enää palvelintilaa, ja sivusto sijaitsee siksi tällä hetkellä Sipoon palvelimella, vaikka sivustoa hallinnoi ja päivityksestä vastaa Porvoon kaupunginkirjasto. Kirjasammon etuna on yllämainittujen päällekkäisyyksien ja teknisten ongelmien välttämisen lisäksi se, että siihen saadaan BTJ:ltä automaattisesti päivitykset uudesta kotimaisesta kirjallisuudesta.

Itä-Uudenmaan kirjailijat -verkkosivuston tietoja on jo jonkin verran siirretty Kirjasampoon, mutta hankkeen aikana tiedot tarkastetaan systemaattisesti sekä kootaan puuttuvia tietoja, jotka myös lisätään Kirjasampoon. Tietoja niin Itä-Uudenmaan kirjailijoista kuin Kirjasammostakin puuttuvista kirjailijoista kootaan yhdessä Itä-Uudenmaan kirjastojen kanssa.  Kun systemaattinen tietojen tarkastus ja siirto on tehty, luovutaan Itä-Uudenmaan kirjailijat -verkkosivuston ylläpidosta kokonaan ja se poistetaan käytöstä. Hankkeen aikana on myös tarkoitus yhteistyössä Kirjasammon toimituksen kanssa luoda käytänteet alueen uusien esikois- ja omakustannekirjailijoiden tietojen lisäämisen työnjaosta.

Omarahoitusosuus koostuu Porvoon ja yhteistyökirjastojen henkilökunnan työpanoksesta sekä projektityöntekijän työvälineistä.

Hanke aloitetaan viimeistään syksyllä 2014 ja se valmistuu vuoden 2015 alkupuolella.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Askolan kunnankirjasto
Lapinjärven kunnankirjasto
Loviisan kaupunginkirjasto
Myrskylän kunnankirjasto
Pukkilan kunnankirjasto
Sipoon kunnankirjasto

Tidigare projekt: 

Pirkanmaalainen kirjallisuustieto valtakunnalliseen käyttöön (2012)

Vaasan Boksampo-hanke

Turun Kirjasampo-hanke

Webbsidor, publikationer och material: 

Kirjasammon tietojen kartuttaminen. Lehdistötiedotteet suomeksi ja ruotsiksi paikallismedioihin sekä Kirjastot.fi / Biblioteken.fi. Uutinen kirjaston Facebook-tilillä.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen aikana Kirjasampoon tallennettiin Itä-Uudenmaan kirjailijat -sivustolta runsaan kuudenkymmenen kirjailijan tiedot. Jos kirjailijan elämäkertatiedot löytyivät vain suomeksi tai vain ruotsiksi, mutta kirjailijan teoksia kuitenkin löytyi molemmilla kielillä, elämäkertatiedot käännettiin lisäksi puuttuvalle kielelle. Tämän lisäksi itäuusmaalaisten kirjailijoiden teostiedot tarkistettiin ja puuttuvat teokset lisättiin kuvailutietoineen. Kirjasammosta kokonaan puuttuneet Itä-Uudenmaan nykykirjailijat kartoitettiin yhteistyössä alueen muiden kirjastojen kanssa ja kirjailijoille lähetettiin pyyntö täyttää Kirjasammon kyselylomake. Kyselyyn vastanneiden kirjailijoiden tiedot lisättiin Kirjasampoon. Hankkeen päätteeksi laadittiin hakuohje, jonka avulla kirjastot löytävät oman alueensa kirjailijat jatkossa helposti Kirjasammosta. Koska Kirjasampo ei sisällä tietoja pelkästään tietokirjoja julkaisseista kirjailijoista, laadittiin alueen tietokirjailijoista erillinen listaus. Näin tiedot tietokirjailijoista säilyvät, vaikka Itä-Uudenmaan kirjailijat -sivusto poistettiin käytöstä. Hankkeen aikana sovittiin myös työnjaosta kirjailijatietojen ylläpidon osalta Porvoon kaupunginkirjaston ja itäisen Uudenmaan muiden kirjastojen sekä Porvoon kaupunginkirjaston ja Kirjasammon kesken. Valtakunnallisen verkkopalvelun tietojen kartuttaminen alueellisen sivuston sijaan on tehokkaampaa, koska monet kirjailijat ovat eri maakuntien yhteisiä kotiseutukirjailijoita. Valtakunnallinen palvelu on siten kattavampi kuin yksittäiset kirjailijatietokannat tai -sivut. Myös tekninen ylläpito hoidetaan keskitetysti.

Fortsatta åtgärder: 

Jatkossa Porvoon kaupunginkirjasto seuraa alueen muiden kirjastojen kanssa yhteistyössä Itä-Uudenmaan esikois- ja omakustannekirjailijoita ja tallentaa näiden tiedot Kirjasampoon.

Projektet börjar : 
02/05/2014
Projektet avslutas : 
03/05/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€21 000
Egen finansiering: 
€4 389
Budget sammanlagt: 
€25 389
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€20 208
Egen finansiering: 
€4 208
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
0henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€16 000