Itämainen elämyssatutunti
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
019 369 1477
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.lohja@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
050 462 1642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Kuvaus : 

1000 ja yhden yön satujen kertoja Scheherazade kertoo Ali Babasta ja ryöväreistä, Sinbadista ja kenties vähän Aladdinistakin.

Tarkoitus on tehdä klassikkosatuja tutuksi itämaiseen tyyliin vastapainoksi Disney-tulkinnoille.  Satutunnit sisältävät jännitystä ja tiukkoja tilanteita itämaisen musiikin säestyksellä. Esitys on tarkoitettu esikoululaisille ja ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille.

Tavoitteena  on kiertää kaikissa Lohjan kahdeksassa kirjastossa ja kahdessa kirjatoautossa siten, että jokaiseen kirjastoon varataan  yksi päivä. Kukin kirjasto voi sopia alueensa eskareiden ja koulujen kanssa niin monta esitystä päivää kohti kuin tarvitaan. Vaihtoehtoisesti esittäjä voi mennä paikan päälle, jos kuljetusta kirjastoon ei saada järjestetyksi. Erityisesti huomioidaan kirjastoautojen reitin varrella olevat noin 20 koulua. Kirjastoauton seisoessa koulun pysäkillä esitys voidaan järjestää koulun tiloissa tai kirjastoautossa.

Aikaa kuluu myös esitysten valmistelemiseen, käsikirjoituksen tekemiseen, harjoittelemiseen ja mainostamiseen.

 

Kustannusarvio:

Sijaisen palkkaaminen projektin toteuttamisen ajaksi, 1 kk. 2600 euroa

Matkakustannuksia kirjastojen välillä 400 euroa

Rekvisiitta esityksiin 100 euroa

Yht. 3100 euroa

Oma rahoitus: projektin suunnittelu, organisointi ja hallinnointi 25 h x 22 e, yht. 550 e

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Lohjan koulut
Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tuotettu neljä erilaista pakettia eri luokka-asteille Tuhannen ja yhden yön tarinoista. Näistä lisäksi eri versiot jännittävyysasteen mukaan.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Idea synnytettiin ensimmäisen kerran v. 2014. Hankkeen ehdottaja on tehnyt eräitä pienempiä satuesityksiä, mutta resurssit eivät oikein riitä suurempien ”kiertueiden” toteuttamiseen. Hän oli jo pitkään miettinyt itämaisia tarinoita ja halusi tehdä yhden vähän isomman satuprojektin. Kun päätös AVI-rahoituksen myöntämisestä tuli, aloitettiin varsinainen valmistelu. Sopivien satujen ja musiikin valinnan jälkeen käsikirjoitettiin kolme erilaista versiota esikoululaisille, eka- ja tokaluokkalaisille. Samalla suunniteltiin kevyesti mukana kuljetettava lavastus, joka on helpohko ripustaa suhteellisen nopeasti hyvin erilaisiin esitysympäristöihin. Harjoitteluvaiheessa käsikirjoitusta vielä vähän hienosäädettiin eri ikäisille sopivaksi.
Esitystä tarjottiin kaikille Lohjan alakoulujen eka- ja tokaluokille sekä esikouluryhmille. Vastaanotto oli hyvin suopea, esityksiä 25 päivälle sovittiin 22 eri esityspaikkaan kaikkiaan 85. Aikojen sovittaminen yhteen koulujen työjärjestyksen ja ruokatuntien kanssa oli haastavaa ja vaati pitkää ja monimuotoista sähköpostiviestintää. Koska alakoululaisten koulussa oloajat painottuvat aamupäiviin, oli lähes mahdotonta järjestää useamman koulun esityksiä samalle päivälle, lopulta päädyttiin siihen, että esityksiä on vain yhdessä paikassa kunakin päivänä.
Tavoitteena oli saada esitykset pienelle ryhmälle kerrallaan mahdollisimman intiimiin tilaan, jotta vuorovaikutuksen, keskustelun ja kommentoinnin mahdollisuus säilyisi. Kouluille ilmoitettiin etukäteen tilaa koskevat toivomukset, joita koulut pääsääntöisesti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta noudattivat.
Esitykset toteutettiin ajalla 7.9.-9.10.2015 (5 viikkoa).
Kunkin esityksen kesto oli. n. 30-40 min. Osa esityksistä oli kirjastoissa, mutta enin osa kouluilla pitkien välimatkojen takia. Kirjastoauton asiakaskouluissa esitykset olivat poikkeuksitta kouluilla, koska valaistuksen, istuimien yms. järjestäminen autoissa olisi ollut kohtuuttoman hankalaa. Esityspaikasta riippuen esityksiä/päivä oli 1-6 (keskimäärin 3,4 esitystä/päivä). Kussakin esityspaikassa lavasteiden pystytykseen ja purkuun kului yhteensä n. 1 tunti. Lisäksi lähes kaikilla kouluilla esittäjä joutui myös ”kalustamaan” eli kantamaan tuolit katsomoon tai pulpetit pois katsomosta ja valmistelemaan tilan esityskuntoon. Haastetta lisäsi se, että joka paikassa tarjottu tila oli erilainen eli ”lavastus” piti suunnitella joka kerta uudelleen ja hyvin nopeasti. Hurjin esimerkki tilasta oli suuri jumppasali, jossa oli erittäin paljaat seinät eikä mitään koukkua tai muuta, johon olisi voinut taustakankaita tai muuta rekvisiittaa ripustaa ja jossa ei ollut minkäänlaisia pimennysverhoja suurissa ikkunoissa. Parasta laatua edusti erityiskoulun aistihuone, jonka pyöreä muoto ja valmis pimennys tarjosivat mahtavat puitteet. Siellä vieraili myös joukko hollantilaisia erityisopettajia esitystä seuraamassa. Laajassa kunnassa myös pitkiin välimatkoihin kului aikaa.

Itse esityksessä tehokeinona käytettiin mahdollisuuksien mukaan tilan hämäryyttä, sinisiä valoja ja itämaista musiikkia. Lisäksi kertoja Scheherazadella oli autenttinen itämainen asu ja mukana tarinoihin sopivaa rekvisiittaa lentävästä matosta taikajuomaan. Esityksen alussa lasten kanssa mentiin mielikuvituksella Arabian autiomaan keitaalle ja siellä leirinuotiolle, kuten muinoin tarinoita kerrottiin. Tarinoina oli Tuhannen ja yhden yön kehyskertomuksen Scheherazaden oma elämäntarina kaikilla luokilla, eskarilaisille ja ekaluokkalaisille Aladdinin tarina nivottuna yhteen Scheherazaden tarinan kanssa ja tokaluokkalaisille Ali Baba ja 40 ryöväriä. Joka luokka-asteelle tarinat kerrottiin eri jännittävyystason mukaan. Lisäksi tarinat elivät lähes omaa elämäänsä. Viiden viikon aikana tarinat muuntuivat. Uusia ideoita syntyi koko ajan ja lisäksi vuorovaikutus lasten kanssa kasvatti myös kertojan mahdollisuuksia tulkita tarinaa. Lisäksi jokaisen esityksen alussa opettajilta kysyttiin mahdollisista toiveista jännittävyyden suhteen (erityisen herkät lapset). Esityksestä tehtiin vielä pienimmille lapsille (4-6 v) sopiva satutuntiversio kirjaston käyttöön. Jokaisen esityksen lopussa lasten kanssa viritettiin keskustelua, he saivat kysellä kaikkea tarinoihin liittyvää kertojalta. Lähes jokaisessa esityksessä keskustelua syntyikin, pohdittiin sekä taikajuoman että taikaesineiden tehokkuutta, sitä onko ”satu totta vai satua” tai oliko ollut liian jännittävää vai ei (yleensä ei!).

Palautetta itse esityksestä tuli sekä lapsilta että opettajilta ja se oli 99-prosenttisesti positiivista. (1 prosentti oli ne pojat, joiden mielestä hirveinkään ryöväritarina ei ollut tarpeeksi jännittävä) Myös kirjasto sai runsaasti kiitosta tällaisen kiertueen järjestämisestä ja toivomuksia esitettiin, että tällaiselle saataisiin jatkoa. Kiertue todettiin kouluilla mainioksi jatkoksi Lukuintovuodelle. Eräät opettajat olisivat olleet kiinnostuneita saamaan esityksiä myös ylemmille luokille, mihin nyt tällä kertaa resurssit eivät olisi riittäneet. Kertojalle avautui myös mahdollisuus saada rakentavaa palautetta satuihin ja kerrontaan erikoistuneelta varhaiskasvatuksen asiantuntijalta.
Monet luokat aikoivat tarttua Tuhannen ja yhden yön tarinoihin joko lukemalla lisää tai käsittelemään tarinoita esim. kuvaamataidon yhteydessä, lisäksi myös elämänkatsomuksellisia keskusteluja tuntui syntyvän, tarinoissahan käsiteltiin paljon pahuuden olemusta (ankara lainkäyttö, väkivalta, varastaminen, orjuus) moraalia (laiskuus).

Esityksiä järjestettiin 22 eri esityspaikassa yhteensä 85. Kuulijoita oli yhteensä 1626. Sulttaanitar Scheherazade, Hänen Ruhtinaallinen Korkeutensa, Sulttaani Saladdinin leski, Suurvisiiri Harun al-Rashidin tytär johdatteli lapset ja aikuiset tarinoiden taikamaailmaan. Varmastikin kaikki itämaisella elämyssatutunnilla olleet muistavat esityksen koko elämänsä. Hankkeen avulla saatiin Lohjan lukuisille kouluille ja kirjastoihin Lukuintovuoden hengessä tapahtumia, jotka edistävät lukuharrastusta. Esityksiä järjestettiin pop up -toimintamallin mukaisesti sellaisiinkin paikkoihin, joissa kirjasto ei ole aiemmin vieraillut. Lisäksi hankkeen toteuttaminen oli pitkäaikaiselle kirjastovirkailijalle mieluisa kokemus ja haaveiden täyttymys.

Jatkotoimenpiteet: 

Luotiin uusia suhteita kouluille. Itämainen elämyssatutunti on nyt tuote, jota voidaan tarjota esikouluille ja 1- ja 2-luokkien oppilaille. Rekvisiitta ja lavasteet on hankittu, joten satutunnin toteuttaminen onnistuu hyvin. Itämaisia elämyssatutunteja toteutetaan kuluvan vuoden aikana ja myös myöhemmin kysynnän mukaan.

Lisätietoa: 

Projektin ajaksi palkattiin sijainen ajalle 7.9.-11.10.2015. Kyseisenä aikana hanketta vetänyt kirjastovirkailija kiersi kouluissa ja kirjastoissa pitämässä itämaisia elämyssatutunteja. Projektin ulkopuolella on käytetty projektin suunnitteluun ja hallinnointiin aikaa 38 tuntia, arvio 846 e. Lisäksi projektiraportin mukaan on ostettu tarvikkeita 24 e:lla kaupungin määrärahoista.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€550
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 650
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 870
Oma rahoitus yhteensä: 
€870
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
85kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 626henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000
 
okm
avi