Itsenäisyyden ajan satukuvia
År 2017 Hyvä käytänne   (Projekt fått finansiering)


Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Seminaarikatu 15
87100
Bibliotekets telefonnummer : 
044-7100431
Bibliotekets e-postadress : 
kaupunginkirjasto@kajaani.fi
ISIL-kod : 
FI-Kam
FO-nummer : 
0214958-9
Ansvarsperson : 
Ari Koistinen
Telefonnummer : 
044 710 0431
E-post : 
ari.koistinen@kajaani.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoite on edistää satujen tuntemusta ja lukemista sekä esitellä valituilta osin suomalaista satuhistoriaa. Välitön tavoite on satuesityksen valmistaminen ja esityksen kiertueen järjestäminen Kainuussa. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tavoitetta mitataan määrällisesti eli tilastoidaan esitys- ja katsojamäärät. Laadullista palautetta kerätään kirjastojen henkilökunnalta ja katsojilta (keskustelu ja palautteenanto).

Projektbeskrivning : 

Hankkeessa valmistetaan esitys ja satunäyttely suomalaisista saduista itsenäisyyden ajan vuosikymmeniltä. Esitys koostetaan Mira ja Miko Korhosen satukirjastosta, joka on yksityisen henkilön kokoama noin 1500 teoksen kokoelma. Esitys kiertää kaikissa Kainuun kunnissa.

Toimenpiteet ja aikataulutus ovat:

 1. Vuosikymmenten edustavimpien satukirjailijoiden ja satujen valinta ja esityksen käsikirjoittaminen. Tämän tekevät yhteistyössä esityksen ohjaaja, lastenkirjallisuuden asiantuntija(t) kirjastosta ja Kainuun lausujat huhti-toukokuussa 2017.
 2. Esityksen harjoittelu (ohjaaja ja Kainuun lausujat) kesä-syyskuu 2017.
 3. Esityskiertue ja satunäyttely kuntiin (kirjastot ja sidosryhmät sekä esiintyjät) loka-joulukuu 2017.
 4. Hanke päättyy satuseminaariin tammikuussa 2018.

Taloussuunnitelma:

- Esityksen käsikirjoittaminen ja satunäyttelyn kuratointi 1 kk:n työaika 3500 €.

- Esityksen ohjaus 3500 € (ulkopuolinen ohjaaja).

- Esiintyjät eivät ota esiintymisestä palkkiota, koska Kainuun lausujat on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon ja harrastajayhdistys.

- Matkakulut yhteensä 1430 €

 • Kajaani – Vuolijoki 190 €,
 • Kajaani – Suomussalmi – Hyrynsalmi 350 €,
 • Kajaani – Ristijärvi 190 €,
 • Kajaani – Kuhmo – Sotkamo 350 € ja
 • Kajaani – Puolanka – Paltamo 350 €

- Satuseminaari 1500 € (vierailevan luennoitsijan palkkio 800 €, matkat 500 €, majoitus 100 €, materiaalikulut ja kahvitarjoilu 100 €).

Kokoinaisbudjetti 9930 €, sisältää haettavaa avustusta 7900 € ja omarahoitusta 2030 €.  

 

Samarbetspartner/s: 
Kainuun lausujat ry, Jorma Korhonen (Mira ja Miko Korhosen satukirjaston omistaja)
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kainuun lausujat ry/pj. Seija Leinonen (050 572 7204)

Jorma Korhonen (044 9745 231)

Tidigare projekt: 

Kainuun lausujat on valmistanut 2010-luvulla vastaavanlaisia kiertue-esityksiä kainuulaisten runoilijoiden teksteistä (Valo ajallaan aina) ja viimeisimpänä esityksen (Ilman toivoa se ei voi elää) yksityisen ihmisen runokirjastosta.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeessa valmistettiin Itsenäisen Suomen satukuvia -kiertue-esitys ja satunäyttely suomalaisista saduista itsenäisyyden ajan vuosikymmeniltä. Esitys koostettiin Mira ja Miko Korhosen satukirjastosta, joka on yksityisen henkilön kokoama noin 1500 teoksen kokoelma. Esitys kiersi kaikissa Kainuun kunnissa.

Hankkeen toimenpiteet olivat:

 1. Vuosikymmenten edustavimpien satukirjailijoiden ja satujen valinta ja esityksen käsikirjoittaminen. Tämän tekivät yhteistyössä esityksen ohjaaja Teija Töyry, kirjaston projektityöntekijä Teija Mursula sekä Kainuun lausujien edustaja Ulla Heikkinen huhti-kesäkuussa 2017.
 2. Esitystä harjoiteltiin heinä-elokuussa kirjastolla ja viimeisteltiin esityskuntoon syys-lokakuussa 2017 Kaukametsän opiston aikuisten runoryhmässä. Esiintyjinä oli 11 Kainuun lausujaa.
 3. Esityskiertue järjestettiin marras-joulukuussa 2017 seuraavasti: Kajaani 1.11. kaupunginkirjasto (katsojia 52), Sotkamon kirjasto 7.11. (9), Ristijärven kirjasto 13.11. (18), Kuhmon kirjasto 15.11. (10), Paltamon kirjasto 21.11. (13), Suomussalmen kirjasto 28.11. (10), Puolangan kirjasto 11.12. (7), Hyrynsalmen kirjasto 13.12. (10), Kajaanin Pupula 17.12. (25).
 4. Joulukuussa 2017 oli Kajaanin pääkirjastolla kuvitusnäyttely, joka oli koottu Korhosten satukirjastosta.
 5. Hanke päättyi helmikuussa. Kirjailija Päivi Alasalmi piti 27.2. aamupäivällä 2 kirjailijavierailua etäyhteydellä Kainuun yläkouluihin. Osallistujia oli Kajaanista, Kuhmosta ja Ristijärveltä. Kuulijoita oli yhteensä 76. Iltapäivällä järjestettiin kirjailijatapaaminen Kajaanin pääkirjastossa. Siellä kuulijoita oli 17.

Hankkeen arviointia

Hankkeen tavoitteena oli edistää satujen tuntemusta ja lukemista sekä esitellä valituilta osin suomalaista satuhistoriaa. Tämä tavoite täyttyi eli kaikki toimenpiteet tehtiin. Hankkeen avulla esitys saatiin kaikkien kuntien kirjastoihin ja yhteistyössä myös satukuvituksia saatiin näytille. Vapaaehtoisia esiintyjiä oli 11. Esitysmäärä oli 9 ja katsojia oli yhteensä 154. Päätösseminaariin osallistui yhteensä 93 kuulijaa. Laadullinen palaute oli kauttaaltaan hyvää ja kiittävää. Kirjastot näkivät satuteeman tärkeänä ja esityksen nivominen kunkin kirjaston omaan näyttelyyn oli hyvä. Katsojat pääsivät esityksen kautta palaamaan suomalaiseen satuhistoriaan ja tutustumaan myös uusiin teksteihin. Tästä tuli erittäin monta kiitollista palautetta. Kirjastot toivoivat, että esitys olisi voitu järjestää päiväsaikaan ja yhteistyössä koulujen kanssa, mutta valitettavasti se ei lausujien puolesta onnistunut. Ylipäätäänkin näkyväksi nousi, että kirjastojen tapahtumien markkinointiin on syytä kiinnittää huomiota ja sen kehittämistä tulee edistää.

Webbsidor, publikationer och material: 

- Esitysrunko

- Juliste esityksen markkinointia varten

- Tiedote esityksestä

- Käsiohjelma, kansi ja sisällys

- Syyskuu 2017_hanke-esittely

- Puolanka-lehden juttu

- Päätösseminaarin tiedote

- Kirjailijavierailun kutsu

- Kirje kirjailijalta yläkoululaisille 27.2.

- Kainuun Sanomien kirjailijahaastattelu

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hanke toteutui suunnitellusti ja pysyi kompaktina. Palaute kuulijoilta / osallistujilta oli erittäin hyvää. Toimenpiteet pystyttiin toteuttamaan täysimääräisesti, joskin budjetti pienentyi haetusta sen verran, että Kainuun lausujat joutuivat vastaamaan enemmän hankkeen edistämisestä kuin alun perin oli ajateltu. Onneksi lisäresurssia esityksen harjoitteluun saatiin Kaukametsän opiston tuella. Kohderyhmien saavutettavuuteen tulee kiinnittää jatkossa huomiota. Teema sopi erinomaisesti itsenäisyyden juhlavuoteen ja kirjasto sai kiitosta siitä, että toi esille satuhistoriaa.

Fortsatta åtgärder: 

Kokonaisuudessaan hankkeen ansio oli, että kirjasto teki siinä yhteistyötä järjestötoimijoiden ja yksittäisten keräilijän kanssa. Julkinen tila pystyi tarjoamaan kiinnostavalle sisällölle esityspaikan ja resurssin sisällön tuottamiseen. Tämänkaltaista yhteistyötä pyritään jatkamaan, jotta kirjastoon saadaan sopivia tapahtumia ja sisältöjä myös jatkossa ja yli koko Kainuun.

Projektet börjar : 
02/01/2017
Projektet avslutas : 
30/04/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€7 900
Egen finansiering: 
€2 030
Budget sammanlagt: 
€9 930
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€9 524
Egen finansiering: 
€2 024
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
12kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
247henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€7 500