Itsepalvelukirjasto keskelle kaupunkia
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Susanna Saari
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastonkatu 13
65100
Kirjaston puhelin : 
06-3253533
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-VM
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Birgitta Aurén
Puhelin : 
06-3253520
Sähköposti : 
birgitta.auren@vaasa.fi
Kuvaus : 

Kirjastojen seuraava askel ottaa uusia automaatio-ratkaisuja on testata itsepalvelukirjastokonseptia erilaisissa toimintaympäristöissä. Suomessa on muutamia pilottikokeiluja tehty, joista on saatu arvokasta tietoa. Kirjaston käyttö on ollut melko samalla tasolla viime vuosina, mutta käyttäjien toiveet aukioloista hajautuvat siten, että kirjastot eivät pysty nykyisillä resursseilla vastaamaan kysyntään. Tämän takia automaation lisääminen ja itsepalvelumallien kehittäminen on tärkeää, että kirjasto voi tarjota ydinpalvelujaan joustavasti siellä missä niille on kysyntää.

Itsepalvelukirjastokonseptissa tilassa täytyy huomioida esteetön pääsy, pääsyn valvonta ja kirjastorutiinien automatisointi käyttäjille mahdollisimman helpoksi. Kirjaston itsepalvelu-toimintamalli vähentää kiinteän henkilökunnan tarvetta, mutta se ei tule poistamaan henkilökuntatarvetta milloinkaan. Toteutetuissa itsepalvelumalleissa kirjaston normaali aukiolo pitenee omatoimiseen kirjaston tilan ja kokoelman käyttönä.

Vaasassa suurimmat lähikirjastot ovat auki arkipäivisin ma-to klo 12-19 ja pe klo 10-17. Pienemmissä lähikirjastoissa aukiolo on melko suppea, sillä aukioloaika on sidottu toimipisteessä olevan virkailijan työaikaan. Lähikirjastoissa ongelmana on aukioloaikojen supistuspaineet ja kasvava kysyntä laajentaa aukioloa. Avoin itsepalvelukirjasto-konsepti on mahdollisuus kirjastoille laajentaa aukioloaikaa ja saada tilat hyötykäyttöön tehokkaammin. Itsepalvelukirjastolla voidaan lisätä kirjaston käyttöä ja lisätä aukioloaikaa reilusti tarjoamalla kuitenkin kustannustehokas toimintamalli. Itsepalvelukirjastolle tarjotaan tukea pääkirjaston aukioloaikoina, jolloin toimivuutta ja käytön sujuvuutta voidaan parantaa. Toimintamallissa keskeistä on tarjota esteetön ja sujuva käyttökokemus kaikille kirjaston käyttäjille.

Vaasassa jokainen kirjasto on profiloitunut toimintaympäristön erityistarpeet huomioiden. Vaasa on ollut aktiivinen kehittäjä kirjaston ja koulun yhteistyömallien uudistamisessa. Vaasassa on useita lähikirjastoja, jotka toimivat läheisessä yhteistyössä koulujen kanssa sijoittuen koulujen yhteyteen.  Hankkeen tavoitteena on kokeilla itsepalvelukonseptia sekä keskellä kaupunkia olevassa lähikirjastossa ja hyödyntää saatuja kokemuksia tulevaisuudessa uudessa itsepalvelua hyödyntävässä kombikirjastossa.

Suuri haaste on se, että kirjastorakennukset ovat vanhoja ja näihin pitää tehdä mittavia muutostoitä, että itsepalvelu on mahdollista toteuttaa teknisesti. Vaasassa kirjastot käyttävät perinteistä 3M:n varkaudenestojärjestelmää ja viivakoodeja tunnistamiseen. Siirtyminen itsepalveluun edellyttää tunnistejärjestelmän päivitystä lähilukutekniikkaan perustuviin tunnisteisiin kirjastoaineistossa, jolloin kirjaston rutiinit voidaan nostaa niin varmalle tasolle, että miehittämättömässä ympäristössä voidaan toimia. Lisäksi automaation tulee tehdä päivityksiä ja huolehtia tilan valvonnasta ja taloteknisistä valmiuksista.

Hankesuunnitelma

Hankkeessa testikirjastona toimii Palosaaren kirjasto, missä tehdään teknisiä muutostöitä ja hankintaan itsepalvelukirjaston edellyttämät laitteet sekä käyttöönotetaan RFID-tunnisteet lainauksenvalvonnassa. Merkittävän kustannukset muodostavat talotekniset muutostyöt, jotka ovat kirjaston omarahoitusosuutta.  Kirjastoautomaation päivitykseen ja siihen liittyviin muutoksiin haetaan avustusta.

Sähkö- ja talotekniset muutostyöt

 • Kirjastotilaan rakennetaan uusia sähköpistokkeita uloskäyntien läheisyyteen, palautusluukun läheisyyteen. Kustannusarvio 3000 €
 • Tietoliikenneyhteyksien lisääminen ja laiteinvestoinnit videovalvontajärjestelmän verkotukselle. Kustannusarvio 5000 €
 • Sähkö, valo ja hälytysten valvontajärjestelmän päivitys. Kustannusarvio 6000 €
 • Muuta muutos- ja suunnittelutyökustannuksia. Kustannusarvio 5000 €

Yhteensä 19 000 €

Kulunvalvonta ja turvalaitteet

 • Videovalvontajärjestelmä (sis. tallennin, lisenssit, verkkolaitteet ja kamerat). Sokkeloinen tila edellyttää n 50% enemmän kameroita kuin helppo avoin tila. Etähallittava tallennusratkaisu on kalliimpi kuin kevyt paikallinen tallennusratkaisu, mutta käytettävyys ja varmuuus ovat merkittävästi parempia. Kustannusarvio 11 000 €
 • Varkaudenestojärjestelmä. Varkaudenestojärjestelmä perustuu RFID-tunnisteiden käyttöön. Jokaiseen uloskäyntiin asennetaan hälytinportit, kustannus n 5000 € per uloskäynti. Palosaaren kirjastossa on 2 uloskäyntiä. Kustannusarvio 10 000 €
 • Tilan kulunvalvonnan päivitys. Lukitusjärjestelmän päivitys ja kytkeminen kirjastokortilla tapahtuvaan autentikointiin (ulko-ovi). Käytetään olemassa olevaa sähkölukkoa, johon kytketään kulunvalvontalaite ovelle (5000 €). Lisäkustannus kirjastojärjestelmään tehtävästä räätälöinnistä (1500 €). Kustannusarvio 6500 €

Yhteensä 33 500 €

Kirjastoautomaation päivitys

 • Lainaus-palautusautomaatti, joka toimii aineistonlainauksen hybridi-laitteena. Aineiston palauttaminen ja jatkokäsittely ovat itsepalvelussa haasteelliset toteuttaa luotettavasti. Myös palautetun aineiston kerääminen tavalliseen laatikkoon ei palvele pienen toimipisteen pientä kokoelmaa, siksi tavoitteena on toteuttaa palautusautomaatio siten, että käytössä on palautushyllyratkaisu, jolloin palautettu aineiston voidaan jättää palautettu hyllyyn jolloin aineiston edelleen muiden saatavilla. Kustannusarvio 5000 €
 • Palautusluukku ulkoseinään: RFID  -tekniikalla toteutettu palautusluukku, joka palauttaa aineiston välittömästi palautettaessa. Kustannusarvio 4000 €
 • Inventointiratkaisu. Itsepalvelupisteessä inventointiratkaisulla voidaan nopeasti ja luotettavasti ylläpitää kokoelman tilaa. Inventointiratkaisu perustuu RFID-lukijaan, joka vertaa luetun aineiston tilaa ja paikkaa ilmoittaen ongelmista. Kustannusarvio 3500 €
 • Kirjaston asiakaspalvelupisteen päivitys. Asiakaspalveluspisteiden päivitys RFID-lukijoilla. Tarve 2 RFID-lukijaa á 800e. Kustannusarvio 1600 €
 • Kirjaston luettelointiosaston päivitys: Aineiston keskitetty käsittely edellyttää, että kirjaston luettelointiosastolle varustetaan RFID-lukijalla ja sekä luetteloinnin edellyttämilllä lisälaitteilla. Kustannusarvio 1000 €
 • Aineiston RFID-tagitys. Niin kauan kuin viivakoodit ovat käytössä pääasiallisena tunnisteena, RFID-tagitettyyn aineistoon liitetään myös viivakoodi, että ne voidaan asettaa palautettu tilaan kirjastojärjestelmässä. Aineiston RFID-tagityksen materiaalikustannus on noin 1500 € / 10 000 nidettä. 10 000 nidettä vastaa noin 10 htp:tä. Kustannusarvio tagityksestä tarvikkeineen ja henkilökuluineen (sisältäen sivukulut) n 3500 € / 10 000 nidettä. Kustannusarvio 17 500 €
 • Asennuskustannukset. Kustannusarvio 1000 €

Yhteensä 33 600 €

Muut kustannukset

 • Automaation ylläpito ja uusimiskustannukset elinkaariajattelua mukaillen n 2000 – 3000 € / vuosi / toimipiste.
 • Kirjaston it-ratkaisujen päivitys mobiiliksi palvelupisteeksi. Jokainen virkailijapiste muutetaan mobiiliksi siten, että työasemat korvataan kannettavalla tietokoneella ja telakalla, jolloin laitteet voidaan siirtää pois avoimesta tilasta.
 • Vartiointipalvelut n 500 € / kk jatkuva kustannus.
 • Kävijälaskurin kytkeminen osaksi RFID-portteja. Kuukausikustannus 7 € / kk / toimipiste.
 • Mahdollinen erillinen lähilukutekniikkaan perustuva kulkukortti/tunniste, jota voidaan käyttää mahdollisesti myös kirjastokorttina. Kustannus n 2 € / kortti.
 • Mahdollisten nykyisten lainaus/palautusautomaattien päivitys RFID-tekniikkaan. Kustannus arvio n 2000 € / automaatti.

Hankerahoituksen muutoshakemus: Itsepalvelukirjasto keskelle kaupunkia muutetaan

Omatoimikirjasto Vähäänkyröön

Haettu avustus 69 100,00, myönnetty avustus 2014-2015 35 000,00

 Palosaaren kirjasto oli hankehakemuksessa nimetty itsepalvelukirjastokohteeksi  (positiivisempi ilmaus: omatoimikirjasto), mutta tilamuutokset osoittautuivat tarkemmassa selvityksessä ennakoitua haasteellisemmiksi ja kustannuksiltaan merkittävästi korkeammaksi. Selvitykset osoittavat, että Palosaaren kirjastoa ei ole järkevää muuttaa omatoimikirjastoksi. Kaupungilta ei olla saatu lupausta hankkeen vaatimasta ylimääräisestä rahoituksesta.  Palosaaren kirjaston on keskeisellä paikalla ideaali kirjasto itsepalvelun testaamiseen, mutta kirjastopalveluverkkokokonaisuuden kannalta väärässä paikassa ja vanhan rakennuksen tilat ovat hankalia muutoskohteita.  

Palosaaren kirjaston lisäksi keskusta-alueella on myös pääkirjasto toisena vaihtoehtona keskustassa olevaksi omatoimikirjastoksi, mutta se edellyttää, että pääkirjastoon suunnitellut tilamuutokset toteutuvat ja kirjastossa tällä hetkellä vuokralla olevat kolmannet osapuolet muuttavat pois ja tilaa vapautuu kirjaston käyttöön.  Osa näistä muutoksista tapahtunee vuoden 2015 aikana. Tässä yhteydessä itsepalvelumallit varmasti tullaan arvioimaan omana kokonaisuutena uudelleen. Suunnitelmien perusteella näyttää sille, että pääkirjasto on mahdollinen muuttaa itsepalvelukirjastoksi, sillä osa infrastruktuurista on jo valmiina ja aika ”kevyillä” muutoksilla itsepalvelukonsepti voitaisiin ottaa aikanaan käyttöön. Tähän liittyen kirjastossa on suunnitelmissa aloittaa rfid-tagitys kaikkeen uuteen aineistoon, joka muutaman vuoden päästä tulee olemaan valtaosa aktiivikokoelmasta. Muutokset ovat tämän jälkeen helpompia ja kustannukset jakaantuvat usealle vuodelle.

Sisäiset muutokset, säästövelvoitteet ja kuntaliitos luovat omat haasteensa, miten kirjasto voi toimia. Kuntaliitoksen jälkeen kirjastopalvelujen yhtenäistäminen ei ole sujunut kovin mutkattomasti mm. kirjastojärjestelmä-hankaluuksien vuoksi. Vähässäkyrössä on kuntaliitossopimuksen mukaisesti jatkettu vanhalla pohjalla, mutta tavoitteena on vuoteen 2016 mennessä löytää uusia tapoja tuottaa kirjastopalvelut tehokkaammin kuitenkin säilyttäen nykyinen palvelutaso. Koko palvelukonseptin uudelleen muotoilu on iso haaste kirjastolle.  Omatoimikirjastokohteen muutos Palosaaren kirjastosta Vähänkyrön kirjastoon on osoittautunut nykytilanteessa ja tulevien uusien haasteiden edessä kokonaisuuden kannalta järkevimmäksi vaihtoehdoksi. Vähänkyrön kirjasto palvelee Vähänkyrön alueen muita palvelupisteitä keskuspaikkana ja vaikuttaa siksi kustannustehokkaimmalle vaihtoehdolle tällä hetkellä. Vähänkyrön kirjasto on tilana helppo (vain yksi kerros ja kaksi sisäänkäyntiä ) ja muutokset (sähkö, valvonta ja verkko) ovat melko vaivattomia toteuttaa. Muutoksella saavutettava synergiaetu on merkittävä tuon alueen kirjastopalvelujen kehittämiseksi.

 Kirjasto esittää siis omatoimikirjaston kohteeksi Vähänkyrön kirjastoa Palosaaren sijaan. Hankkeen nimi muutetaan ” Omatoimikirjasto Vähäänkyröön”.

Sähkö- ja talotekniset muutostyöt

 • Kirjastotilaan rakennetaan uusia sähköpistokkeita uloskäyntien ja palautusluukun läheisyyteen. Kustannusarvio 2000 €
 • Tietoliikenneyhteyksien lisääminen ja laiteinvestoinnit videovalvontajärjestelmän verkotukselle. Kustannusarvio 3000 €
 • Sähkö, valo ja hälytysten valvontajärjestelmän päivitys. Kustannusarvio 5000 €
 • Muuta muutos- ja suunnittelutyökustannuksia. Kustannusarvio 3000 €

Yhteensä 13 000 €

Kulunvalvonta ja turvalaitteet

 • Videovalvontajärjestelmä (sis. tallennin, lisenssit, verkkolaitteet ja kamerat). Avoimessa tilassa kameroiden määrä on n 50% pienempi kuin sokkeloisessa tilassa. Videovalvontajärjestelmä voidaan toteuttaa hankkimalla esim. Axis M3007-PV tyyppisiä kameroita kattoon ja täydentää seinään asennettavalla kameralla esim. Axis M1054, jolla voidaan valvoa poistumisteitä. Tallennusratkaisuna voidaan käyttää joko erikseen hankittavaa ohjelmistoa tai AXIS Camera Companion –tallennusohjelmaa, joka on ilmaiseksi saatavilla Axis-merkkisille kameroille. Lisäksi tarvitaan PoE-verkkokytkin (1000 €) ja työasema (500 €), joka toimii tallentimena. Vähänkyrön kirjaston tila voidaan toteuttaa 3 kattoon asennettavalla kameralla (500€) ja 1-2 seinään asennettavalla kameralla (300 €).  Kustannusarvio 4 200 €
 • Varkaudenestojärjestelmä. Varkaudenestojärjestelmä perustuu RFID-tunnisteiden käyttöön. Jokaiseen uloskäyntiin asennetaan hälytinportit, kustannus n 2500 € per porttielementti (tarve vähintään 2 kpl). Vähänkyrön kirjastossa on 2 uloskäyntiä, joista pääsisäänkäynti edellyttää 3 porttielementtiä, hätäpoistumistienä toimii päiväkodin kanssa yhteinen ovi voidaan toteuttaa 2 porttielementillä. Kustannusarvio 12 500 €
 • Tilan kulunvalvonnan päivitys. Lukitusjärjestelmän päivitys ja kytkeminen kirjastokortilla tapahtuvaan autentikointiin (ulko-ovi). Oveen asennetaan sähkölukko (1000 €), johon kytketään kulunvalvontalaite ovelle (5000 €). Lisäkustannus kirjastojärjestelmään tehtävästä räätälöinnistä (1000 €). Kustannusarvio 7000 €
 • Tilaan täytyy asentaa VOIP-pohjainen kuulutus ja tukilinja-ratkaisut. Tilassa täytyy olla automatisoitu kuulutusjärjestelmä, joka ilmoittaa mm. käyttäjille, että kirjastotila suljetaan tai toisesta kirjastopisteestä voidaan välittää tiedote. Kuulutusjärjestelmä koostuu ohjelmistosta ja kaiuttimista, joita ohjataan tarvittavilla verkkopohjaisilla siirtolaitteilla. Tilassa tulee olla tukipuhelin, jolla käyttäjä voi soittaa kirjaston aukioloaikana toiseen kirjastopisteeseen tai päivystäjälle ongelmatilanteissa. Kustannusarvio 5000 €

Yhteensä 28 700 €

Kirjastoautomaation päivitys

 • Lainaus-palautusautomaatti, joka toimii aineistonlainauksen hybridi-laitteena. Aineiston palauttaminen ja jatkokäsittely ovat itsepalvelussa haasteelliset toteuttaa luotettavasti. Myös palautetun aineiston kerääminen tavalliseen laatikkoon ei palvele pienen toimipisteen pientä kokoelmaa, siksi tavoitteena on toteuttaa palautusautomaatio siten, että käytössä on palautushyllyratkaisu, jolloin palautettu aineiston voidaan jättää palautettu hyllyyn jolloin aineiston edelleen muiden saatavilla. Kustannusarvio 5000 €
 • Palautusluukku ulkoseinään: RFID  -tekniikalla toteutettu palautusluukku, joka palauttaa aineiston välittömästi palautettaessa. Kustannusarvio 7000 €
 • Inventointiratkaisu. Itsepalvelupisteessä inventointiratkaisulla voidaan nopeasti ja luotettavasti ylläpitää kokoelman tilaa. Inventointiratkaisu perustuu RFID-lukijaan, joka vertaa luetun aineiston tilaa ja paikkaa ilmoittaen ongelmista. Kustannusarvio 3500 €
 • Kirjaston asiakaspalvelupiste päivitetään RFID-lukijoilla. Tarve 2 RFID-lukijaa á 800 €. Kustannusarvio 1600 €
 • Kirjaston luettelointiosaston päivitys: Aineiston keskitetty käsittely edellyttää, että kirjaston luettelointiosastolle varustetaan RFID-lukijalla ja sekä luetteloinnin edellyttämillä lisälaitteilla. Tarve 2 RFID-lukijaa á 800 €. Kustannusarvio 1600 €
 • Aineiston RFID-tagitys. Niin kauan kuin viivakoodit ovat käytössä pääasiallisena tunnisteena, RFID-tagitettyyn aineistoon liitetään myös viivakoodi, että ne voidaan asettaa palautettu tilaan kirjastojärjestelmässä. Aineiston RFID-tagityksen materiaalikustannus on noin 1500 € / 10 000 nidettä. 10 000 nidettä vastaa noin 10 htp:tä. Kustannusarvio tagityksestä tarvikkeineen ja henkilökuluineen (sisältäen sivukulut) n 3500 € / 10 000 nidettä. Kustannusarvio 17 500 €
 • Asennuskustannukset. Kustannusarvio 1000 €

Yhteensä 37 200 €

Perustamiskustannukset yhteensä 77 900 € josta omatoimikirjaston perustamisen edellyttävät talotekniset muutostyöt ovat noin 12 000 €.

Muut kustannukset

 • Automaation ylläpito ja uusimiskustannukset elinkaariajattelua mukaillen n 2000 – 3000 € / vuosi / toimipiste.
 • Kirjaston it-ratkaisujen päivitys mobiiliksi palvelupisteeksi. Jokainen virkailijapiste muutetaan mobiiliksi siten, että työasemat korvataan kannettavalla tietokoneella ja telakalla, jolloin laitteet voidaan siirtää pois avoimesta tilasta n 700 € / kannettava+telakka
 • Vartiointipalvelut n 500 € / kk jatkuva kustannus.
 • Kävijälaskurin kytkeminen osaksi RFID-portteja. Kuukausikustannus 7 € / kk / toimipiste.
 • Mahdollinen erillinen lähilukutekniikkaan perustuva kulkukortti/tunniste, jota voidaan käyttää mahdollisesti myös kirjastokorttina. Kustannus n 2 € / kortti.
 • Mahdollisten nykyisten lainaus/palautusautomaattien päivitys RFID-tekniikkaan. Kustannus arvio n 2000 € / automaatti.

 Jotta hanke saadaan täysimittaisesti toteutettua, tullaan syksyllä 2014 hakemaan lisärahoitusta jo myönnetyn 35 000 euron lisäksi.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa ei tuotettu erillisiä verkkosivuja tai muita julkaisuja. Hankkeessa tuotettiin omatoimikirjaston hankintaprosessissa vaatimusmäärittely, joka on julkisesti jaossa osoitteessa: http://walibra.vaasa.fi/docs/omatoimikirjasto/vaasa_tarjouspyynto_2_kier.... Vaatimusmäärittelyssä pyritään ottamaan kantaa kirjastoautomaatioon, kulunvalvontaan ja RFID-toteutukseen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen myötä alkoi Vaasan kaupunginkirjastossa omatoimikirjasto-palvelukonseptien kehittämisen. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tuotettu kilpailutusaineisto ja vaatimusmäärittely olivat pohjana jatkohankkeelle Omatoimikirjasto Vähänkyrön kirjastoon. Vähänkyrö on liittynyt Vaasaan kuntaliitoksella vuoden 2013 alusta, jonka jälkeen kirjastopalvelun alueellinen kehittäminen käynnistyi Vähänkyrön alueella. Vähänkyrön alueella kirjastopalveluja on tarjottu 3 toimipisteessä, joista Merikaarron ja Tervajoen kirjastot ovat pieniä vain 2 päivää viikossa aukiolevia kirjastoja. Omatoimikirjaston perustaminen Vähänkyrön kirjastoon tukee Vähänkyrön alueen kirjastopalveluja ja lisää saavutettavuutta pidemmillä aukioloajoilla. Alueellisesti omatoimikirjaston perustaminen Vähäänkyröön on myös tärkeä signaali päättäjille kirjaston merkityksestä. Vähänkyrön alueen aineisto on varustettu RFID-tunnisteilla, mikä mahdollistaa uusien kirjastoautomaatioratkaisujen käyttöönottamisen sekä lisää toiminnan varmuutta ja sujuvuutta. Vähänkyrön kirjasto on myös oppimisprosessi miten omatoimikirjastokonseptia aletaan toteuttamaan laajemmin Vaasan kaupunginkirjaston toimipisteissä. Tuloksia ja vaikutuksia arvioidaan tarkemmin jatkohankkeen kohdalla.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeelle on haettu jatkoa Omatoimikirjasto Vähänkyrön kirjastoon, jonka puitteissa Vähänkyrön omatoimikirjasto käynnistettiin 11.8.2015.

Lisätietoa: 

Kustannukset muodostuvat omatoimikirjaston suunnittelu ja hankintavaiheen työstä sekä  joulukuussa 2014 toteutetusta RFID-tagityksestä. RFID-tagitys on jatkunut vuoden 2015 aikana osana normaalia toimintaa.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€67 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€19 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€86 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€58 657
Oma rahoitus yhteensä: 
€23 297
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€35 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan. Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014