Itsepalvelumahdollisuudella lisää laatua pienen kirjaston toimintaan
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjaston kokoelma
Pukkilan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 15
07560
Kirjaston puhelin : 
0400376276
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pukkila.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Pukki
Y-tunnus : 
0130729-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Jan Nyström
Puhelin : 
0400320787
Sähköposti : 
jan.nystrom@pukkila.fi
Hankkeen tavoite: 

Vapauttaa henkilökunnan resursseja kuntalaisia hyödyttävään kirjastotyöhön.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Automaattia käytetään.

Kaiken ikäiset osaavat käyttää automaattia.

Kuvaus : 

Pukkilan kunnankirjastossa työskentelee pääsääntöisesti yksi henkilö kerrallaan. Päivittäisestä työajasta osa on varattu sisätyöajaksi ja osa on aukioloaikaa. Kokoelmatyö ja erilaiset hallinnolliset työt venyvät kuitenkin väistämättä asiakaspalveluajalle. Pukkilan kirjastosihteerin ryhdyttyä hoitamaan myös Myrskylän kirjastonhoitajan virkaa on hallinnollisen työn osuus kasvanut entisestään. Kunnan vaikea taloudellinen tilanne ei mahdollista lisähenkilökunnan palkkaamista. Aukioloaikoja ei kuitenkaan haluttaisi entisestään pienentää. Lainaus ja palautusautomaatin avulla voitaisiin sisätyöaikaa hieman lisätä karsimatta aukioloaikoja. Osa aukioloajasta voisi olla itsepalveluaikaa. Jos rutiininomaiset lainaus ja palautustoiminnot voisi hoitaa itsepalveluna, henkilökunnalla olisi myös mahdollisuus palveluaikana paremmin keskittyä vaativiin tietopalvelukysymyksiin, tiedonhaun opastukseen ja muuhun neuvontatyöhön sekä jalkautua kirjastotiloihin. Itsepalvelumahdollisuus olisi myös tärkeä asiakkaiden yksityisyyden ja kirjastossa asioimisen mutkattomuuden kannalta. Työhyvinvointia parantaisi jos ainoa työntekijä voisi aukioloaikoina pitää helpommin taukoja. Haemme avustusta lainaamiseen ja palauttamiseen soveltuvan automaatin ja tarvittavien lisälaitteiden hankintaan. Omarahoitusosuus koostuu suunnitteluun ja asiakkaiden ja henkilökunnan koulutukseen käytetystä työstä ja kalusteen sekä kirjastojärjestelmän lisäosan hankkimiskustannuksista.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Pukkilan kunnankirjastossa työskentelee pääsääntöisesti yksi henkilö kerrallaan. Päivittäisestä työajasta osa on varattu sisätyöajaksi ja osa on aukioloaikaa. Kokoelmatyö ja erilaiset hallinnolliset työt venyvät kuitenkin väistämättä asiakaspalveluajalle. Pukkilan kirjastosihteerin ryhdyttyä hoitamaan myös Myrskylän kirjastonhoitajan virkaa on hallinnollisen työn osuus kasvanut entisestään. Kunnan vaikea taloudellinen tilanne ei mahdollista lisähenkilökunnan palkkaamista. Aukioloaikoja ei kuitenkaan haluttaisi entisestään pienentää. Lainaus ja palautusautomaatin avulla voitaisiin sisätyöaikaa hieman lisätä karsimatta aukioloaikoja. Osa aukioloajasta voisi olla itsepalveluaikaa. Jos rutiininomaiset lainaus ja palautustoiminnot voisi hoitaa itsepalveluna, henkilökunnalla olisi myös mahdollisuus palveluaikana paremmin keskittyä vaativiin tietopalvelukysymyksiin, tiedonhaun opastukseen ja muuhun neuvontatyöhön sekä jalkautua kirjastotiloihin. Itsepalvelumahdollisuus olisi myös tärkeä asiakkaiden yksityisyyden ja kirjastossa asioimisen mutkattomuuden kannalta. Työhyvinvointia parantaisi jos ainoa työntekijä voisi aukioloaikoina pitää helpommin taukoja. Haemme avustusta lainaamiseen ja palauttamiseen soveltuvan automaatin ja tarvittavien lisälaitteiden hankintaan. Omarahoitusosuus koostuu suunnitteluun ja asiakkaiden ja henkilökunnan koulutukseen käytetystä työstä ja kalusteen sekä kirjastojärjestelmän lisäosan hankkimiskustannuksista.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Automaatista pyydettiin tarjoukset neljältä laitevalmistajalta. Päädyttiin hankkimaan P.V. Supan Lib Master Baby automaatti ja se asennettin keväällä 2016. Asiakkaat ottivat automaatin hyvin vastaan ja sen käytön oppiminen on ollut helppoa kaiken ikäisille asiakkaille. Erityisesti nuoret käyttävät automaattia mielellään. Automaattia käytetään noin puolessa lainaus- ja palautustapahtumista. Automaatin tulon jälkeen on ollut helpompi palvella vaativissa tietopalvelutilanteissa ja esimerkiksi uuden asiakkaan tietoja rekisteröidessä kun asiakaspalvelutapahtumaa ei ole tarvinnut keskeyttää lainaamisen ja palauttamisen ajaksi. Kirjastovirkailija on voinut myös vetää tablettikerhoa kirjaston aukioloaikoina kun lainaus ja palautus on voitu hoitaa itsepalvelulla. Automaatin hankkimisella oli ennalta toivotut työtä helpottavat vaikutukset. Automaatin käyttöä vähentää tosin se että kirjastokortin mukana pitäminen ei ole kovin yleistä pukkilalaisten keskuudessa.

Jatkotoimenpiteet: 

Automaattilainaus- ja palautus on osa Pukkilan kunnakirjaston asiakaspalveluprosessia.

Lisätietoa: 

Omarahoitusosuuteen kuuluva kirjaston työpanos 10 tuntia perustuu kirjastosihteerin pitämään työpäiväkirjaan  ja on laskettu tuntipalkan 23,52 euroa ( sis . sosiaalikulut) mukaan.

Aloituspäivämäärä : 
15/03/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 930
Oma rahoitus yhteensä: 
€930
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000