Ja se soi! Tapahtumat kirjaston musiikkikokoelman elävöittäjinä
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Flickr
Keravan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Paasikivenkatu 12
04200
Kirjaston puhelin : 
040-318 2580
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kerava.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kerva
Y-tunnus : 
0127485-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Jari Paavonheimo
Puhelin : 
040-318 2095
Sähköposti : 
jari.paavonheimo@kerava.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on järjestää eri instrumentteihin ja soitinryhmiin keskittyviä tapahtumia, jotka kytketään kirjaston musiikkiaineiston esittelyyn.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tilaisuuksien ja osallistujien määrä.

Kuvaus : 

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on järjestää eri instrumentteihin ja soitinryhmiin keskittyviä tapahtumia, jotka kytketään kirjaston musiikkiaineiston esittelyyn. Ideana on esitellä myös harvinaisempia soittimia ja niihin liittyvää aineistoa. Jokaisen teematapahtuman yhteydessä järjestetään kyseiseen soitinryhmään keskittyvä konsertti. 

Toimintasuunnitelma

Hankkeen tapahtumat toimivat paitsi musiikkikasvatuksen välineenä, myös markkinoivat kirjaston musiikkiaineistoa. Keravan kirjastossa on laaja ja monipuolinen musiikkikokoelma, jonka kaikki ulottuvuudet eivät välttämättä ole asiakkaille tuttuja. Teemakonserttien yhteydessä järjestetään soitin- ja aineiston esittelyä sekä tarjotaan asiakkaille musiikkivinkkejä. Konserttien yhteydessä voi olla myös luentoja. Tapahtumat innostavat asiakkaita musiikin harrastamiseen ja tarjoavat taide-elämyksiä. Musiikkiharrastuksen voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa ja kirjastosta löytyy harrastuksen tueksi opintoaineistoa, nuotteja ja äänitteitä. Teematapahtumasta voi löytyä tarvittava kipinä harrastuksen aloittamiseksi.

Hankkeessa huomioidaan eri musiikin lajit ja kaikenikäiset asiakasryhmät. Konsertteja järjestetään kirjaston Pentinkulma-salissa, johon mahtuu 150 kuulijaa, sekä esimerkiksi kirjaston ulkorappusilla ja asiakastiloissa. Tavoitteena on esitellä kuusi eri soitinryhmää. Yhteistyötä tehdään Keravan musiikkiopiston ja koulujen kanssa.

Projektin kustannukset

Hankkeen kustannukset muodustuvat projektityöntekijän palkasta (2 kk) hankkeen ja esiintyjien palkkioista.  Keravan kirjasto on tunnettu monipuolisesta tapahtumatoiminnastaan ja henkilökunta osallistuu sekä tapahtumien käytännön järjestelyihin että tiedotukseen.

Projektityöntekijän palkkaus 2 kk 6000 e (suunnnittelu ja toteutus)

Soitinryhmiin perustuvat teematapahtumat  15 000 e (6 x 2500 e)                      

 

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeessa pyrittiin tuottamaan mielenkiintoisia kuuntelukokemuksia erilaisista soittimista sekä mahdollisuuksia myös kokeilla soittimia. Samalla esillä oli kirjaston nuotti- ja levyaineistoa sekä kirjoja. Musiikkiaineistojen ongelmana on usein se, että ihmiset eivät tule ajatelleeksi mitä kaikkea voisivat lainata, koska aineiston etsiminen edellyttää että tietää edes hiukan mitä haluaa. Mielenkiinnon herättäminen soittimiin ja niihin liittyvään aineistoon olikin hankkeen keskeinen tavoite. Houkuttelimme ihmisiä mukaan tarjoamalla monipuolisesti erilaisiin musiikkityyleihin liittyviä soitinkokemuksia korkeatasoisten esitysten ja soitinesittelyjen kautta. Yksinkertaisia soittimia myös rakennettiin itse soitinrakennuspajassa, jossa materiaalina käytettiin kierrätysmateriaalia.
Kaiken kaikkiaan hankkeessa esiteltiin seuraavat soittimet: kitara, kantele, ukulele, piano, vibrafoni, ksylofoni, djembe, cahon, marimba, patarummut, pikkurumpu, munniharppu, pärrä, suhistuspuu, viulu, viululaulu, nyckelharpa, barokkisello, viola da gamba, pardessus de viole, barokkiviulu, cembalo, saksofoni, huilu.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Osa tilaisuuksista oli konserttitilanteita, joissa soitin tai soitinryhmä esiteltiin kuulonvaraisesti monine vivahteineen ja erityispiirteineen. Toiset tilaisuuksista taas mahdollistivat soittimien kokeilun käytännössä sekä vapaamuotoisen keskustelun aiheesta. Suurin osa tilaisuuksista oli suunnattu kenelle tahansa kuulijalle ja kolme tilaisuutta räätälöitiin varta vasten lapsille. Sisällöllisesti kaikki tilaisuudet olivat niin monipuolisia että yhtä hyvin ammattilainen, harrastaja kuin kadunmieskin saattoi saada niistä jotakin irti.
Tilaisuudet kiinnostivat ihmisiä. Selvästi tutumpaa oli kuunnella konserttia kuin itse soittaa, mutta myös soittamistilainteisiin osallistui paljon väkeä. Varsinkin ukulelepaja, soitinrakennuspaja ja yhteisörummutukset keräsivät paljon osallistujia. Halusimme esitellä myös joitakin harvinaisempia soittimia (barokkisoittimet, suomalaiset kansanmusiikkisoittimet) joista monellakaan kuulijoista ei voinut olettaa olevan omakohtaista kokemusta.
Hanketta voi pitää siinä mielessä onnistuneena, että se tavoitti yleisöä, herätti kysymyksiä ja palveli monenlaisia kohderyhmiä lapsista ikäihmisiin. Ihmiset jäivät tilaisuuksien jälkeen kommentoimaan kuulemaansa ja keskustelemaan siitä. Myös kirjaston aineistoa lainattiin ahkerasti tilaisuuksien jälkeen. Osallistujien kommenteista kävi ilmi että moni koki tulleensa tietoisemmaksi musiikista ikään kuin uudesta näkökulmasta. Ajatuksia herättivät paitsi soittimet ja soittajat myös genret. Esimerkiksi hauskana pidettiin sitä että viola da gambaa kuultiin sekä barokin soolosoittimena että irlantilaisbändin osana. Mielestämme tärkeää oli myös elämysten ja uusien kokemusten tarjoaminen. Oli hauska seurata miten innostuneesti pikkulapset kokeilivat soittimia ja rummuttivat 20 hengen ryhmässä eri ikäisten ihmisten piirissä. Soitinrakennuspajan antia oli puolestaan oivallus että kaikki soittimet ovat jonkun rakentamia.

Jatkotoimenpiteet: 

Matalan kynnyksen musiikkitoimintaa jatketaan kirjastossa esimerkiksi kerran kuussa järjestettävien lauantaikonserttien muodossa sekä yhteistyönä paikallisten toimijoiden kanssa.

Aloituspäivämäärä : 
23/10/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€21 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€16 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
14kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
917henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€13 000
 
okm
avi