Jaetut muistot -projekti
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Hyvinkään kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastopolku 2
05800
Kirjaston puhelin : 
019- 459 2422
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@hyvinkaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hyvin
Y-tunnus : 
0125866-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Mervi Jokinen
Puhelin : 
019- 459 2426
Sähköposti : 
mervi.jokinen@hyvinkaa.fi
Kuvaus : 

Hankkeen avulla halutaan aktivoida kirjaston senioriasiakkaita. Aktivoimiskeinoina on muistelu ja vertaisasiantuntijuuden tukeminen. Samalla tarkoituksena on innostaa osallistujia lukemaan muisteluteemaan liittyvää kirjallisuutta.  Muistelu tuo ikäihmisen oman äänen kuuluviin ja ylläpitää hänen voimavarojaan ja itsemääräämistään. Se voi tukea identiteettiä ja itsearvostusta.

Muisteluryhmää käytetään myös perinteen siirtämiseen (esim. vanhat työtavat, laulut, lukukokemukset) nuoremmille järjestämällä tilaisuuksia sukupolvien kohtaamiseen.

Muisteluryhmää ohjaamaan palkataan muistelutyön asiantuntija. Syys- ja kevätkauden alussa vierailevana muistelijana toimii kirjailija, jonka teoksista löytyy yhtymäkohtia ikäihmisten menneisyyteen.

Hankkeen aikana järjestetään lukupiiritoimintaa sekä toteutetaan tietokilpailuja, joissa voittajat palkitaan kirjapalkinnoin.

Hankkeesta tiedotetaan paikallislehtien ja eläkejärjestöjen kautta sekä kirjaston omissa kanavissa. Muistoista ja kokemuksista julkaistaan juttuja kirjaston verkkosivuilla.

Kirjaston henkilökunta suunnittelee hankkeen toiminnan, toimii yhteydenpitäjänä ja toteuttaa tiedotuksen sekä tekee sopivia kirjallisuustiedotteita  hankkeen käyttöön työajallansa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa tuotettiin muisteluteemojen kirjallisuusvinkkilistat, jotka tulevat kirjaston internet sivujen seniorisivulle. Lisäksi useita ohjelmaan liittyviä lehtijuttuja julkaistiin paikallislehdissä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa aktivoitiin kirjaston senioriasiakkaita henkilökohtaiseen osallistumiseen. Senioriasiakkaille järjestettiin monipuolista ohjelmaa, jossa painottui muistelu, vertaistuki ja sukupolvien kohtaaminen. Aktivoimiskeinoina oli ohjatut muistelutuokiot ja vertaisasiantuntijuuden tukeminen sekä kirjallisuuden lukupiiri.  Muistelijat saivat ryhmissä jakaa muistojaan lapsuus- ja nuoruusajastaan teemoittain ryhmävetäjän johdolla. Jakaminen johti uusiin oivalluksiin menneisyydestä, itsestä ja maailmasta. Tilaisuuksissa esiteltiin lisäksi muisteluteemoihin liittyvää kirjallisuutta ja annettiin lukuvinkkejä. Teemat laajenivat vielä, kun vierailijoiksi kutsuttiin muistojaan jakavia kirjailijoita ja asiantuntijoita, esimerkiksi sukututkija ja dokumenttielokuvantekijä.  

Paikallinen teatteriryhmä ja nuorisoteatteriryhmä esiintyivät kahdessa senioriasiakkaiden tapahtumassa. Muisteluryhmässä vaihdettiin myös tietoa nykynuorten kanssa nuorison tavoista nyt ja ennen, kun nuorisoryhmä oli mukana kertomassa harrastuksistaan, toiveistaan ja somen käytöstä ihmissuhteissa.

Hankkeen aikana toteutettiin senioreille suunnattu tietotekniikan vertaisopastuskurssi, jonka jälkeen vertaisopastajat kutsuttiin säännöllisiin tapaamisiin tietotekniikassa apua tarvitsevien kanssa.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen jälkeen kirjastossa jatketaan sekä muistelutuokioita, kirjallisuuden lukupiiriä että tietotekniikan vertaisopastusta.

Lisätietoa: 

Oma rahoitusosuus koostuu lähinnä hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden palkkakustannuksista. Nämä kustannukset eivät näy hankkeen tilinpäätösraportissa. Aikuistenosaston kirjastonhoitaja käytti hankkeen tilaisuuksien suunnitteluun ja touteutukseen työaikaa 96 tuntia (noin 1400€). Lisäksi hankkeessa työskenteli yksi aikuistenosaston kirjastovirkailija 13 tunnin ajan (noin 160€).

Aloituspäivämäärä : 
15/10/2012
Lopetuspäivämäärä : 
15/10/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 556
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 560

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
12kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
57henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
36kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
720henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500
 
okm
avi