Jaetut muistot -projekti
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Hyvinkään kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirjastopolku 2
05800
Bibliotekets telefonnummer : 
019- 459 2422
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@hyvinkaa.fi
ISIL-kod : 
FI-Hyvin
FO-nummer : 
0125866-0
Ansvarsperson : 
Mervi Jokinen
Telefonnummer : 
019- 459 2426
E-post : 
mervi.jokinen@hyvinkaa.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen avulla halutaan aktivoida kirjaston senioriasiakkaita. Aktivoimiskeinoina on muistelu ja vertaisasiantuntijuuden tukeminen. Samalla tarkoituksena on innostaa osallistujia lukemaan muisteluteemaan liittyvää kirjallisuutta.  Muistelu tuo ikäihmisen oman äänen kuuluviin ja ylläpitää hänen voimavarojaan ja itsemääräämistään. Se voi tukea identiteettiä ja itsearvostusta.

Muisteluryhmää käytetään myös perinteen siirtämiseen (esim. vanhat työtavat, laulut, lukukokemukset) nuoremmille järjestämällä tilaisuuksia sukupolvien kohtaamiseen.

Muisteluryhmää ohjaamaan palkataan muistelutyön asiantuntija. Syys- ja kevätkauden alussa vierailevana muistelijana toimii kirjailija, jonka teoksista löytyy yhtymäkohtia ikäihmisten menneisyyteen.

Hankkeen aikana järjestetään lukupiiritoimintaa sekä toteutetaan tietokilpailuja, joissa voittajat palkitaan kirjapalkinnoin.

Hankkeesta tiedotetaan paikallislehtien ja eläkejärjestöjen kautta sekä kirjaston omissa kanavissa. Muistoista ja kokemuksista julkaistaan juttuja kirjaston verkkosivuilla.

Kirjaston henkilökunta suunnittelee hankkeen toiminnan, toimii yhteydenpitäjänä ja toteuttaa tiedotuksen sekä tekee sopivia kirjallisuustiedotteita  hankkeen käyttöön työajallansa.

Webbsidor, publikationer och material: 

Hankkeessa tuotettiin muisteluteemojen kirjallisuusvinkkilistat, jotka tulevat kirjaston internet sivujen seniorisivulle. Lisäksi useita ohjelmaan liittyviä lehtijuttuja julkaistiin paikallislehdissä.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeessa aktivoitiin kirjaston senioriasiakkaita henkilökohtaiseen osallistumiseen. Senioriasiakkaille järjestettiin monipuolista ohjelmaa, jossa painottui muistelu, vertaistuki ja sukupolvien kohtaaminen. Aktivoimiskeinoina oli ohjatut muistelutuokiot ja vertaisasiantuntijuuden tukeminen sekä kirjallisuuden lukupiiri.  Muistelijat saivat ryhmissä jakaa muistojaan lapsuus- ja nuoruusajastaan teemoittain ryhmävetäjän johdolla. Jakaminen johti uusiin oivalluksiin menneisyydestä, itsestä ja maailmasta. Tilaisuuksissa esiteltiin lisäksi muisteluteemoihin liittyvää kirjallisuutta ja annettiin lukuvinkkejä. Teemat laajenivat vielä, kun vierailijoiksi kutsuttiin muistojaan jakavia kirjailijoita ja asiantuntijoita, esimerkiksi sukututkija ja dokumenttielokuvantekijä.  

Paikallinen teatteriryhmä ja nuorisoteatteriryhmä esiintyivät kahdessa senioriasiakkaiden tapahtumassa. Muisteluryhmässä vaihdettiin myös tietoa nykynuorten kanssa nuorison tavoista nyt ja ennen, kun nuorisoryhmä oli mukana kertomassa harrastuksistaan, toiveistaan ja somen käytöstä ihmissuhteissa.

Hankkeen aikana toteutettiin senioreille suunnattu tietotekniikan vertaisopastuskurssi, jonka jälkeen vertaisopastajat kutsuttiin säännöllisiin tapaamisiin tietotekniikassa apua tarvitsevien kanssa.

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeen jälkeen kirjastossa jatketaan sekä muistelutuokioita, kirjallisuuden lukupiiriä että tietotekniikan vertaisopastusta.

Ytterligare information: 

Oma rahoitusosuus koostuu lähinnä hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden palkkakustannuksista. Nämä kustannukset eivät näy hankkeen tilinpäätösraportissa. Aikuistenosaston kirjastonhoitaja käytti hankkeen tilaisuuksien suunnitteluun ja touteutukseen työaikaa 96 tuntia (noin 1400€). Lisäksi hankkeessa työskenteli yksi aikuistenosaston kirjastovirkailija 13 tunnin ajan (noin 160€).

Projektet börjar : 
15/10/2012
Projektet avslutas : 
15/10/2012
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 000
Egen finansiering: 
€1 000
Budget sammanlagt: 
€5 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€5 556
Egen finansiering: 
€1 560

Statistik:
Utbildningar: 
12kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
57henkilö/person
Antalet evenemang: 
36kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
720henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 500