Jalostettu tieto takaa tuloksellisuuden - Nokian kaupunginkirjaston toiminta- ja palvelumallin analysointi ja uudistaminen
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Nokian kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Härkitie 6
37100
Kirjaston puhelin : 
044-9061232
Kirjaston sähköposti : 
airi.nummelin@nokiankaupunki.fi
ISIL-tunnus : 
FI- Nokka
Y-tunnus : 
0205717-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Airi Nummelin
Puhelin : 
044-9061232
Sähköposti : 
airi.nummelin@nokiankaupunki.fi
Kuvaus : 

Lähtökohdat:

Nokian kaupunginkirjasto muodostuu pääkirjaston lisäksi kahdesta lähikirjastosta ja kirjastoautosta. Niiden tarjoamista palveluista on aika ajoin tehty asiakaskyselyjä, jotka ovat noudattaneet perinteisiä kyselymalleja. Tosin vuonna 2010 toteutettiin perinteisten kyselyjen ohella ensimmäistä kertaa myös ei-käyttäjäkysely. Vuonna 2015 on tarkoitus uusia kyselyt. Tarkoituksenmukaista on lisätä uuteen kyselyyn myös osioita kuntalaisten käsityksistä omista tulevaisuuden palvelutarpeistaan. Mahdollisesti myös sellaisia, joissa voitaisiin arvioida pystyvätkö kirjastot jatkossa enää antamaan heille palveluja, joka merkitsisi kirjastoille suuria investointeja tai resurssien lisäyksiä. Hankkeessa voitaisiin raottaa sitäkin puolta, miten markkinoiden tarjoamat palvelut kohtaavat kirjastojen palvelutuotannon. Ja onko tällä seurauksia kirjastojen käyttömuutoksiin niin paljon, että pitäisi miettiä aivan uudenlaisia toimintamalleja.

Kirjastojen verkkopalvelut lisääntyvät siinä määrin, ettei kirjastoissa enää täysin voida tietää, mitä asiakkaat tekevät verkossa tai mobiilisti kirjaston ulkopuolella tai kirjastossakaan. Jälkimmäisessä tapauksessa on palattu kehittelemään hyvinkin konkreettisia mittauksia paikan päällä tapahtuvasta kirjastokäynnistä. Malleja on otettu liikemaailmasta, jossa seurataan asiakkaan reittejä myymälöissä. Fyysiset käynnit ovat olleet kirjastoissa perinteisesti asia, josta olemme voineet saada lukumääräistä tietoa asiakkaista. Kävijöiden määrä on edelleen mittari, jota seurataan, vaikka tiedetään että sen pidemmälle kirjastonkäyttäjien motiiveja ei päästä selvittämään. Kuitenkin palvelujen kehittämisen kannalta se olisi tärkeää.

Perinteisillä käyttäjätutkimuksilla ei päästä arvioimaan pidemmän aikavälin toimintaympäristön muutosta. Kirjastot ovat keränneet useita vuosia toimintalukuja yleisten kirjastojen tilastotietokantaan. Tilastojen antama etu on ollut heikohko. Niiden avulla kirjastot saavat tosin vertailun mahdollistamaa materiaalia, mutta ne eivät ole antaneet tarvittavaa lisäarvoa esim. johtamisen tueksi. Niillä ei ole voinut myöskään riittävällä tavalla ilmentää paikallisia tarpeita kunnan päättäjille ja sidosryhmille. Kirjastot.fi:n tilastoraportteihin tulossa oleva graafinen uudistus tilastotiedon visualisoinnissa varmaan auttaa tässä suhteessa.

Kirjastopalvelut ovat tällä hetkellä Nokialla erityisen suuressa muutoksessa, koska uuden kirjastotalon rakentaminen aloitettaneen vuonna 2016.  Tällä tulee olemaan väistämättömiä seurauksia palvelutuotantoon ja organisaatioon. Hyvissä ajoin on arvioitava ennakolta, minkälaiseksi asiakaskunta ja asiointikäyttäytyminen muuttuisi ja voisiko saadulla tiedolla edesauttaa mahdollimman myönteistä kehitystä palvelurakenteessa. Kirjastotila tulee olemaan haasteellinen myös siksi, että samaan tilaan tulevat vapaa-aikapalvelukeskuksen kaksi muuta toimijaa, kulttuuripalvelut sekä nuorisopalvelut. Konkreettinen ja aikaa vievä muutos tulee olemaan kaikkien toimijoiden henkilöstössä ja heidän tehtäväkokonaisuuksissaan. Muutosta tapahtuu tosin kaiken aikaa jo nyt erilaisten menetelmien ja teknologisten uudistusten myötä. merkittävä seikka, jonka vuoksi nykyisissä kirjastotiloissa ei ole voitu vastata täthän haasteeseen. Tarvitaan tilastoja väestömääristä nyt, väestökehitysennuste ainakin vuoteen 2040 sekä monenlaista ennakkotietoa siitä, miten kunnan tarjoamat muut palvelut aiotaan järjestää. Myös elinkeinorakenne, julkinen liikenne ja työllisyysnäkymät pitää huomioda. Jälkimmäisiin liittyen kuntalaisten varallisuuskehitys, vaikuttaa vapaa-aikapalvelujen käyttöön laajasti.

Eri tahojen keräämää tilastotietoa ja ns. bigdatana on vielä hyödyntämättä, jonka avulla kirjastot voisivat syventää tietoa käyttäjistään, osin myös ei-käyttäjistä.  Merkittävä ja ilmeinen etu ja käyttämätön resurssi kirjastoille jo nyt on jatkuvasti uusiutuva asiakasrekisterien tarjoama data, jota jalostamalla voidaan saada isoja volyymeitä tutkimusaineistoon. Tilastoraporttien taustamuuttujien mukaan voidaan räätälöidä kulloinkin haluttuja tarkastelukulmia.

Hankkeen vaiheistus:

Hankkeen tarkoituksena on kuvata edellä mainituilla menetelmillä kirjaston toimintaympäristöä tällä hetkellä. Hankkeen ensimmäinen vaihe kattaisi hankeajan vuoden 2016 loppuun. Uudella hankehakemuksella voitaisiin tehdä toimintaympäristön kuvaus tilanteessa, kun kirjastorakennus on valmis ja kohtuullisen käytön jälkeen on saatavissa vakiintunutta asiakaskäyttöä.

Suuri osa kirjaston omakustannuksesta tulee henkilökunnan palkan osuudesta. Ensi vuodelle on kirjattu talousarvioasiakirjaan, että kirjastosuunnittelua tehdään koko henkilökunnan voimin. Ulkoinen rahoitus on suunniteltu projektihenkilön palkkaamiseen sekä ostopalveluihin. Ostopalveluja tullaan käyttämään niin ulkoisia kuin kaupungin sisäisestä organisaatiosta.

 

Aloituspäivämäärä : 
04/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€65 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€24 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€89 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Ks. perustelumuistio, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015. Avustusmäärärahan kokonaissummasta johtuva harkinnanvaraisuus.

 
okm
avi