"Jo tokkiisa" meillä on hiljainen työskentelypiste
År 2014 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Bildens ursprung: 
Iisalmen kaupunki
Iisalmen kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirkkopuistonkatu 9
74100
Bibliotekets telefonnummer : 
017-2723500
Bibliotekets e-postadress : 
iisalmi.kirjasto@iisalmi.fi
ISIL-kod : 
FI-Iisla
FO-nummer : 
9086071-6
Ansvarsperson : 
Ullamaija Hirvonen
Telefonnummer : 
040-489 4005
E-post : 
ullamaija.hirvonen@iisalmi.fi
Projektbeskrivning : 

Opetusministeriön kirjastopolitiikan 2015 mukaan kirjasto ei saisi olla enää pelkkä kokoelmien paikka. Kirjastoille syntyy kokoajan uusia käyttäjäryhmiä. Kirjastojen on keksittävä uusia ja kokeilevia palveluja, jolloin myös tiloihin kohdistuu uusia vaatimuksia. Kirjastopolitiikan mukaan hyvä kirjasto tarjoaa tilat opiskeluun, työskentelyyn, hiljaisuuteen ja keskittymiseen.

Suunnittelun ja akustisten ratkaisujen avulla kirjastoon voidaan luoda erilaisia äänivyöhykkeitä, myös hiljaista tilaa.
Iisalmen kaupunginkirjastossa on opinto-osasto, joka oli aiemmin rauhoitettu pelkästään opiskeluun. Nyt tietokoneiden aikaan opiskeluosasto palvelee enimmäkseen verkkokäyttäjiä, eikä osastolla ole enää lukusalin hiljaisuutta. Kirjastossa ei ole muuallakaan rauhallista lukupaikkaa, jota on useasti toivottu. Iisalmen kirjasto haluaa tarjota asiakkailleen monipuoliset tilat, johon kuuluu myös hiljaisuuden alue. Paikka jossa voi työskennellä, mutta myös hiljentyä tai rauhoittua vaikka musiikkia kuunnellen.

Myös etätyöskentely on tämän päivän työtapa. Kirjasto haluaa antaa toimistotilaa myös tähän tarkoitukseen.

Haluaisimme vastata opiskelijoiden hiljaisen alueen kyselyyn:  ”Jo tokkiisa” meillä on hiljainen työskentelypiste. Avustuksella saisimme hankittua kaksi hiljaiseen työskentelyyn soveltuvaa äänieristettyä tuolia.

Projektet börjar : 
01/05/2014
Projektet avslutas : 
01/05/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 000
Egen finansiering: 
€1 000
Budget sammanlagt: 
€5 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Avusta ei myönnetä kalustehankintoihin. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014