Jokioisten kirjasto 140 vuotta - tapahtumavuosi
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Jokioisten kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskuskatu 27
31600
Kirjaston puhelin : 
(03) 4182 7420
Kirjaston sähköposti : 
jokioisten.kirjasto@jokioinen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jokio
Y-tunnus : 
0147645-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Sirkka Ylander
Puhelin : 
(03) 4182 7422
Sähköposti : 
sirkka.ylander@jokioinen.fi
Kuvaus : 

Jokioisten kirjastolla on juhlavuosi 2013. Kirjasto täyttää 140 vuotta ja kirjaston peruskorjaus ja laajennus valmistuu.  Kirjastolla on tarkoitus järjestää pitkin vuotta tapahtumia eri kohderyhmille ja tuoda näin uusittu kirjasto palveluineen kuntalaisten tietoisuuteen ja saada asiakkaat palaamaan vanhaan kirjastorakennukseen väliaikaisissa tiloissa toimittuamme.

Jokioisten uusitun pääkirjaston käyttöönotto ajoittuu kevääseen 2013 ja juhlavuoden tapahtumia järjestetään pitkin vuotta. Tapahtumavuosi vaatii markkinoinnillista panostusta ja suunnitelmallisuutta. Kirjaston henkilökunta vastaa tapahtumien järjestämisestä ja markkinoinnista ja esiintyjät sekä asiantuntijat hankitaan kirjaston yhteistyökumppanien avustuksella ja  ostopalveluna. Hankerahoitusta käytetään asiantuntijoiden ja esiintyjien palkkioihin ja matkakustannuksiin. Lisäksi hankerahalla tehdään markkinointia. Tapahtumiksi on suunnitteilla kirjastosuunnistusta,  kirjavinkkausta lapsille ja myös aikuisille, näyttelyitä, kilpailuja, mediavinkkausta ja opastuksia kirjaston palvelujen ja tilojen käyttöön. Avajaisviikolla järjestetään perhelauantai, jossa olisi mukana esimerkiksi musikantteja lapsille sekä muuta ohjelmallista lapsille ja koko perheelle sopivaa toimintaa. Vihkiäispäivänä toukokuussa järjestetään iltakonsertti. Pitkin vuotta kutsutaan paikallisia yhdistyksiä, kouluja, päiväkoteja, luottamuselimiä ja muita ryhmiä tutustumaan kirjastoon. Markkinointirahaa käytetään esitemateriaalien laatimiseen sekä tiedottamiseen lehdissä ja muissa kanavissa. Kirjastohenkilökunta tekee omarahoituksena itse materiaalien suunnittelutyötä, laatii näyttelyt sekä ohjelmarungot ja järjestää omalla henkilökunnalla osan tapahtumatoiminnasta. 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Työryhmänä kirjaston henkilökunta. Yhteistyössä paikalliset yhdistykset ja koulut sekä päiväkodit.

Aiemmat hankkeet: 

 Uusia tuulia oheistoimintaan- uusia asiakkita kirjastoon!
Saarijärven kaupunginkirjasto

 Uusia asiakkaita uuteen kirjastoon
Toholammin kirjasto

 Kirjasto tutuksi
Äänekosken kaupunginkirjasto

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen ansiosta Jokioisten kunnankirjaston uudistetut tilat on otettu käyttöön tehokkaasti. Uusituissa tiloissa on järjestetty runsaasti tapahtumatoimintaa eri-ikäisille asiakkaille. Tapahtumien ansiosta ihmiset ovat palanneet kirjaston uusittuihin tiloihin, vaikka vuosi toimittiin väliaikaisissa ahtaissa tiloissa ja kävijämäärät laskivat. Uudistetun kirjaston kävijämäärissä on ollut selkeää nousua. Tapahtumia on pystytty järjestämään enemmän  kuin aiemmin ja uusitut tilat on tullut testatuksi erilaisten tapahtumien järjestämispaikkana. Jatkossa vakiinnutamme toimintaamme ainakin kirjavinkkaukset ja kirjaleikit kirjastotiloissa tai kouluilla ja erilaiset yhdessä järjestetyt teemaillat ja tapahtumat yhdistysten ja kunnan sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kirjastotiloja ja -palveluja on esitelty erilaisille ryhmille projektin kuluessa. Lisäksi kokeiltiin nuorisotoimen kanssa yhteistyössä järjestettyä pelipäivätapahtumaa. Jatkossa on tarkoitus järjestää peli-iltoja. Muita tapahtumia olivat nukketeatteriesitys, sarjakuvavinkkaus, aikuisvinkkaus, kirjastoseikkailut nelosluokkalaisille, kirjaston vihkiäisjuhla esiintyjineen, perhelauantai avajaisviikolla, kirjailijavieraana Jarkko Sipilä ja lisäksi kirjallinen ilta, jossa esiteltiin paikallisesti tunnetun tekstiilitaitelijan kirjaa. Tapahtumavuoden merkittävin vaikutus on ollut kävijämäärien lisäys sekä asiakastyytyväisyyden hyvä taso. Asiakaskyselyitä ei ole tehty, mutta asiakkaat ovat antaneet palautetta mm. tapahtumien monipuolisuudesta ja runsaudesta sekä uusittujen tilojen monikäyttöisyydestä. Myös koululaisvierailujen ja kirjavinkkausten määrä on ollut merkittävässä kasvussa ja taso pyritään säilyttämään. Hankerahalla olemme pystyneet markkinoimaan tapahtumiamme tehokkaammin ja kyselyjemme perusteella lehtimainonta onkin tavoittanut ihmiset parhaiten, vaikkakin se on kallein tapa mainostaa. Internetissä tapahtuva markkinointi ei vielä näytä tavoittavan käyttäjiä kovin hvyin,  mikä oli yllättävä tieto.

Jatkotoimenpiteet: 

Tapahtumista jatkossakin toteutetaan vuosittain peli-iltoja, kirjastoseikkailuja, kirjallisia iltoja, kirjaston esittelyjä yhdistyksille sekä mahdollisuuksien ja resurssiemme rajoissa kirjavinkkausta. Olemme käynnistämässä uutta hanketta, missä keskitytään lasten ja nuorten kirjastonkäytön lisäämiseen.

Aloituspäivämäärä : 
14/02/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 296
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 796
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
19kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 177henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 500
 
okm
avi