Jotakin tolkkua kokoelmiin - Keski-Pohjanmaan maakuntakirjastojen kokoelmapolitiikka
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kokkolan kaupunginkirjasto, Joni Virtanen
Kokkolan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Isokatu 3
67100
Kirjaston puhelin : 
0408065124
Kirjaston sähköposti : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-KLM
Y-tunnus : 
FI0179377-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Susann Forsberg
Puhelin : 
0447809564
Sähköposti : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Kuvaus : 

 Johdanto

Keski-Pohjanmaan maakuntakirjastoalueen kirjastot ovat laatineet aluestrategian vuosille 2008 -2015 sekä yksittäiset kunnankirjastot omat strategiansa, minkä lisäksi alueella on tehty mm. asiakassegmentointihanke ja seniorien palvelutoiveita kartoittavia selvityksiä: Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on tuottanut kirjastojen käyttöön mm. laatusuositukset.  Samaan aikaan kuntien taloudellinen tilanne heikkenee, mikä merkitsee entistä tiukempaa budjetointia ja kirjastojen toimintaa kohdistuvia leikkauksia.  Kirjastojen talousarvion kaksi isointa menoerää ovat henkilöstökulut ja aineistomäärärahat, joihin leikkaukset tällöin kohdistuvat.  Kirjastoille on entistä tärkeämpää pystyä perustelemaan kuntapäättäjille, miksi ja miten kirjastoille myönnetyt varat käytetään. Samoin erilaisten selvitysten jatkohyödyntäminen selvien politiikka -ohjelmien laatimisessa on kirjastojen informaatiojohtamisen kannalta tärkeää.

1          Projektin organisointi

1.1    Sidosryhmäkuvaus

Projektin tuloksena kokoelmaa koskeva kommunikointi asiakkaiden ja sidosryhmien, kirjaston työntekijöiden, päättäjien ja rahoittajien helpottuu kirjallisen ja julkisen ohjeistuksen myötä. Kirjastojen työntekijät saavat ennen kaikkea puitteet ja työvälineet kokoelmien kartuttamiseen ja aineistojen valintaan.

1.2    Vastuuhenkilöt

Projektista vastaa Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto kirjastotoimenjohtaja Susann Forsbergin johdolla sekä projektiin palkattava projektihenkilö

2          Projektin ohjaaminen

2.1    Tavoitteet ja priorisointi

Projektin tavoitteena on saada Keski-Pohjanmaan maakuntakirjastoalueelle yhteinen kokoelmapolitiikka ja toiseksi hankkia alueen kirjastojen henkilökunnalle täydennyskoulutusta kirjastopolitiikan laatimiseen liittyvissä kysymyksissä.

2.2    Seuranta ja ohjaus

Projektin toetutumista seuraavat maakuntakirjastoalueen kunnan- ja kaupunginkirjastojen kirjastotoimenjohtajat. Ohjaamisesta vastaa Kokkolan kaupunginkirjastotoimenjohtaja Susann Forsberg ja hänen määräämänsä henkilöt.

2.3    Henkilöstöresurssien käytön suunnittelu

Projektiin palkataan yksi projektityöntekijä neljän kuukauden ajaksi ja lisäksi projektiin sisältyy yksi koulutuspäivä alueen kirjastojen henkilökunnalle.

3          Tekniikka

3.1    Menetelmät ja työkalut

Kokoelmapolitiikan laatimisessa käytetään apuna teemahaastattelu- ja survey -kyselytekniikoita. Koulutus toteutetaan perinteisenä luentokoulutuksena.

3.2    Dokumentointi

Raportti projektin toteutuksesta.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Halsuan kunnankirjasto, Lestijärven kunnankirjasto, Kannuksen kaupunginkirjasto, Kaustisen kunnankirjasto, Toholammin kunnankirjasto ja Vetelin kunnankirjasto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tuotetut julkaisut: Kati Salmén & Mirjami Köyhäjoki (2014): Anders-kirjastojen kokoelmien arviointi Kati Salmén (2015): Anders-kirjastojen kokoelmapolitiikka

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kokoelmapolitiikan tekeminen edellytti kokoelmien arviointia, joten aloitimme sillä keväällä/kesällä 2014. Mirjami Köyhäjoki kokosi Anders-kirjastojen kokoelmista erilaisia tilastolukuja ja koosti niistä pylväsdiagrammeja. Näitä tarkasteltiin taustatietoihin sekä muihin kirjastoihin/tunnuslukuihin verraten ja annettiin kullekin kirjastolle kokoelmanhoidollisia ohjeita. Arvioinnin perusteella saatiin hyvä käsitys Anders-kirjastojen kokoelmista ja niiden käytöstä. Varsinainen kokoelmapolitiikka-osio käynnistyi arvioinnin rinnalla perehtymällä kunkin kirjaston olemassa oleviin kokoelma- ja hankintapolitiikkoihin. Kirjastojen kokoelmavastaavat vastasivat myös siihen, millaisen he haluaisivat oman kirjastonsa osuuden olevan tulevassa Anders-kokoelmapolitiikassa. Selkeitä hankintavastuualueita kirjastoille (eli erikoistumisia tietyn alueen hankintaan) ei kokoelmapolitiikkaan pystytty juuri kirjaamaan, pääpaino vaihtui hankkeen edetessä varastointivastuualueiden jakamiseen. Arvioinnin perusteella useimmilla Anders-kirjastoilla poistoprosentti on liian alhainen ja kokoelman kiertoluku jää myös matalaksi. Rivakalla poistamisella ja aineiston jaetulla varastoinnilla kokoelmat saadaan paremmin liikkeelle ja uusi aineisto paremmin esille. Varastointivastuualueista koostettiin selkeät taulukot, joita jokainen kokoelmatyötä tekevä osaa lukea.

Jatkotoimenpiteet: 

Anders-kirjastojen kokoelmapolitiikka on lähetetty sähköpostitse kaikille asianomaisille ja se esitellään tulevassa maakuntakirjastokokouksessa. Kokoelmapolitiikka otetaan saman tien käyttöön ja sen toivotaan toimivan ohjenuorana käytännön kokoelmatyössä. Samoin sen avulla voidaan kirjaston hankinta- ja karsintapolitiikkaa esitellä ja perustella esim. päättäjille. Vähintään parin vuoden välein kokoelmia arvioidaan joltain kantilta ja politiikkaa voidaan sen perusteella päivittää.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 750
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 650
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 070
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 070
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Perustelumuistio, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi