Joustavaa kirjastopalvelua maaseudun kyliin - omatoimikirjasto Kuivaniemeen
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Iin kunnankirjasto - Kuivaniemen kirjasto
Bibliotekets adress : 
Kuivajoentie 12
95100
Bibliotekets telefonnummer : 
050 3106 811
Bibliotekets e-postadress : 
kuivaniemi.kirjasto@ii.fi
ISIL-kod : 
FI-Iiku
FO-nummer : 
2054621-1
Ansvarsperson : 
Minna Halonen
Telefonnummer : 
0503106802
E-post : 
minna.halonen@ii.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on parantaa Kuivaniemen alueen kirjastopalveluja lisäämällä aukioloaikoja itsepalvelutunneilla.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Omatoimikirjaston käyttöönotto

Omatoimikirjastoon kirjautumiset

Projektbeskrivning : 

Hankkeen tavoitteena on parantaa Kuivaniemen alueen kirjastopalveluja lisäämällä aukioloaikoja itsepalvelutunneilla. Tällä hetkellä Kuivaniemen kirjasto on avoinna joka päivä. Seitsemään asti kirjasto on avoinna kahtena päivänä viikossa. Omatoimikirjasto mahdollistaisi asiakkaille kirjaston käytön kaikkina iltoina ja myös lauantaisin. Omatoimikirjasto lisäisi kirjastopalvelujen laatua alueella, jossa kirjasto on tärkeä kyläläisten kohtaamispaikka. Kuivaniemen kirjastossa on paljon yksintyöskentelyä. Omatoimikirjaston tekniikka vapauttaisi kirjaston henkilökuntaa keskittymään myös vaativampaan asiakaspalveluun ja esimerkiksi kouluyhteistyöhön. Hankkeessa on tarkoitus hankkia ja asentaa Kuivaniemen kirjastoon tekniikka ja laitteisto, joka mahdollistaa kirjaston toimimisen myös omatoimikirjastona. Ii ja Kuivaniemi tekivät kuntaliitoksen vuonna 2007. Iin kunnan maapintala on 1 553 km2, josta Kuivaniemen maapinta-ala on 927km2. Iissä on asukkaita 9 658, joista n. 1800 asuu Kuivaniemen alueella. Iissä kirjastopalveluja tuottavat Iin pääkirjasto, Kuivaniemen kirjasto ja kirjastoauto Akseli. Kuivaniemen kirjasto sijaitsee noin 35 kilometrin päässä Iin pääkirjastosta. Kuivaniemen alue on laaja ja kirjasto on kuivaniemeläisille yksi harvoista kunnan tarjoamista palveluista, joka on päivittäin auki. Yhteensä Iin kirjastossa on seitsemän vakinaista työntekijää, joista 1 2/3 työskentelee Kuivaniemen kirjastossa. Kirjastoauto Akseli on Oulun ja Iin yhteinen kirjastoauto, joka otettiin käyttöön vuonna 2006. Kun kirjastoauton käyttöikä päättyy, uuden kirjastoauton hankinta on epävarmaa. Kuivaniemen kirjaston aukioloaikojen laajentuminen palvelisi myös Kuivaniemen alueen nykyisiä kirjastoautoasiakkaita. Hankkeen aikana Kuivaniemen kirjastoon hankitaan ja asennetaan omatoimikirjaston vaatima tekniikka. Omatoimikirjasto vaatii kulunvalvonnan keskusyksikön, kulunvalvontalukijan, UPS-laitteen ja valaistukseen ja sähköihin liittyvää tekniikkaa (10500€). Lisäksi hankitaan lainaava ja palauttava automaatti (4500€) ja kameravalvontalaitteisto(2000€). Kuivaniemen kirjasto tarvitsee useamman kameran, koska tila ei ole yhtenäinen ja varauloskäynti tarvitsee oman valvonnan. Kiinteistöön liittyviä muutostöitä ovat sähkölukot kahteen ulko-oveen (1600€), sähkötyöt ja atk-kaapelointi(1000€), murtohälytinjärjestelmä ja palonilmaisimet(2400€), valaistuksen automaattinen ohjaus(2000€), varauloskäynnin muutostyöt(700€), tiskin muutostyöt(1000€), tietokoneiden lukitukset sekä uudet opasteet ja kyltit(1000€).

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen tavoitteena on parantaa Kuivaniemen alueen kirjastopalveluja lisäämällä aukioloaikoja itsepalvelutunneilla. Omatoimikirjasto mahdollistaisi asiakkaille kirjaston käytön kaikkina iltoina ja myös lauantaisin. Omatoimikirjasto lisäisi kirjastopalvelujen laatua alueella, jossa kirjasto on tärkeä kyläläisten kohtaamispaikka. Kuivaniemen kirjastossa on paljon yksintyöskentelyä. Omatoimikirjaston tekniikka vapauttaisi kirjaston henkilökuntaa keskittymään myös vaativampaan asiakaspalveluun ja esimerkiksi kouluyhteistyöhön. Hankkeessa on tarkoitus hankkia ja asentaa Kuivaniemen kirjastoon tekniikka ja laitteisto, joka mahdollistaa kirjaston toimimisen myös omatoimikirjastona. Hankkeen aikana Kuivaniemen kirjastoon hankitaan ja asennetaan omatoimikirjaston vaatima tekniikka. 

Hankkeen aikana Kuivaniemen kirjastoon tehtiin mittava remontti ja hankittiin omatoimikirjaston vaatima tekniikka. Omatoimikirjastoa markkinoitiin tapahtumissa ja järjestöjen kokouksissa. Kuivaniemeläiset ottivat omatoimikirjaston ilahduttavan hyvin vastaan ja säännöllinen käyttäjäkunta löytyi lähes heti avaamisen jälkeen. 

Webbsidor, publikationer och material: 

Rantapohja 23.5.

Rantapohja 21.11. 

IiSanomat 1.2.2017

Iiläinen 3/2017

Kaleva 28.2.2017

Rantapohja 16.2.2017

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen aikana Kuivaniemen kirjastoon tehtiin paljon kiinteistöön liittyviä muutostöitä. Sisäänkäynnistä tehtiin esteetön sähköovilla ja ovipumpuilla. Valaistuksesta tehtiin osin automaattinen ja osin liiketunnistimilla toimiva. Tilaan asennettiin kameravalvonta ja murtohälytinjärjestelmä. Varauloskäynteihin tehtiin muutoksia. Hankkeen aikana Kuivaniemitalon toimijat muuttuivat. Nuorisotilat muuttivat kirjaston viereen samaan kerrokseen. Tässä yhteydessä nuorisotilojen ja kirjaston väliin asennettiin lasiseinä. Samoissa tiloissa toimii myös kuntouttava työtoiminta ja kansalaisopisto. Kirjastoon hankittiin omatoimikirjastojärjestelmä ja lainaava ja palauttava automaatti.

Omatoimikirjastoa esiteltiin aktiivisesti tapahtumissa, Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa ja esim. eläkejärjestöjen kokouksissa Kuivaniemellä. Kuivaniemitalon uudet toimijat järjestivät yhteistyössä Kuivaniemitalon avajaiset marraskuussa 2017. Talon yhteiseen lasiseinällä erotettuun tilaan hankittiin näyttö ja kaiuttimet kirjaston tapahtumien käyttöön ja myös kyläläisten käyttöön esimerkiksi kokouksiin tai muihin yhteisiin tilaisuuksiin. Lisäksi hankittiin asiakkaiden käyttöön tabletti ja latauspisteet lehtisaliin ja nuortenosastolle omien laitteiden latausta varten. 

Kuivaniemen omatoimikirjasto avattiin 29.5.2017. Kesää vasten aukioloaikojen suhteen aloitettiin varovasti, koska henkilökuntaa on kirjastoissa vähän kesäaikaan. Asiakkaat löysivät omatoimikirjaston palvelut heti avaamisen jälkeen ja asiakkaita kävi omatoimiaikoina heti alusta saakka keskimäärin 5 henkilöä. Omatoimikirjastoon on vuoden 2017 aikana kirjauduttu yhteensä 639 kertaa eli n. 91 kirjautumista/kuukausi. Elokuussa omatoimiaikoja lisättiin lauantaihin ja pe-iltaan. Vuonna 2018 kirjautumisia on ollut 136 kpl. 

Fortsatta åtgärder: 

Omatoimikirjastoa esitellään asiakkaille koko ajan muun toiminnan ohella ja asiakkaat ovat siitä edelleen kiinnostuneita. Uskomme, että asiakasmäärä kasvaa edelleen, kun asiakkaat rohkaistuvat uuden tekniikan käyttöön. Myös Iin kirjastoon on suunnitteilla omatoimikirjasto tulevaisuudessa. 

Projektet börjar : 
01/03/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€19 700
Egen finansiering: 
€7 000
Budget sammanlagt: 
€26 700
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€32 670
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
5kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
109henkilö/person
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
80henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€17 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.