Juhlavuosi yhdessä
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kempeleen kirjasto
Kirjaston osoite : 
Zeppelinintie 1
90450
Kirjaston puhelin : 
050-3169409
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kempele.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kempe
Y-tunnus : 
0186002-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Anne Toppari
Puhelin : 
050-4636457
Sähköposti : 
anne.toppari@kempele.fi
Hankkeen tavoite: 

Suomi täyttää 100 vuotta 2017 ja kirjasto haluaa olla mukana juhlavuodessa näkyvästi ja tuoda esiin suomalaista kulttuuria: kirjallisuutta, taidetta ja musiikkia. Ajatuksena on, että kirjasto olisi areena pitkin juhlavuotta tapahtuvia nostoja, joilla juhlavuosi tehdään näkyväksi kuntalaisille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumat ja osallistujat

Kuvaus : 

Suomi täyttää 100 vuotta 2017 ja kirjasto haluaa olla mukana juhlavuodessa näkyvästi ja tuoda esiin suomalaista kulttuuria: kirjallisuutta, taidetta ja musiikkia. Ajatuksena on, että kirjasto olisi areena pitkin juhlavuotta tapahtuvia nostoja, joilla juhlavuosi tehdään näkyväksi kuntalaisille. Tapahtumissa toteutetaan juhlavuoden teemoja: Suomi ennen, Suomi nyt ja Suomi tulevaisuudessa. Samoin keskeisenä teemana on yhdessä. Siten haluamme koota tapahtumilla ja nostoilla ihmiset yhteen kokemaan juhlavuotta. Avustuksella järjestetään 6 tapahtumaan juhlavuoden aikana. Tapahtumat nostavat esiin suomalaista kulttuuria ja kulttuurin merkkihenkilöitä ja keskeisiä kirjailijoita taiteen eri muodoin. Kirja taipuu näytelmäksi tai satuesitykseksi tai järjestetään luento aiheesta. Kirja taipuu myös taideteokseksi eli kirjastolla järjestetään tilataideteos tekijänä taiteilija yhdessä asiakkaiden kanssa. Tapahtumilla saadaan juhlavuosi ja sen teemat kuntalaisten tietoisuuteen. Kirjastoon on helppo tulla ja se on matalan kynnyksen kulttuuripaikka. Tapahtumat ovat osa Suomi 100 - hankkeen ohjelmistoa ja niille haetaan virallinen logo käyttöön.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Tyrnävän kirjasto
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Suomi täytti 100 vuotta 2017 ja Kempeleen ja Tyrnävän kirjastot halusivat olla mukana juhlavuodessa näkyvästi tuomalla esille suomalaista kulttuuria: kirjallisuutta, taidetta ja musiikkia. Näitä teemoja toimme esille järjestämällä kirjastoissa nukketeatteriesityksiä, musiikkiesityksiä ja kirjailijavierailuita. 

 

Tapahtumissa toteutettiin juhlavuoden teemoja: Suomi ennen, Suomi nyt ja Suomi tulevaisuudessa. Samoin keskeisenä teemana oli yhdessä oleminen. Tapahtumilla halusimme koota ihmiset yhteen kokemaan juhlavuotta. Tapahtumat olivat osa Suomi 100 - hankkeen ohjelmistoa. Järjestimme juhlavuoden aikana yhdeksän eri teemaista tapahtumaa. Kävijöitä niissä oli yhteensä 1154. Saimme tavoitettua suuren määrän ihmisiä ja tuotua esille suomalaista kulttuuria eri puolilta. Juhlavuosi ja sen teemat saatiin näin hyvin kuntalaisten tietoisuuteen. 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tapahtumat onnistuivat hyvin ja saimme tavoitettua suuren määrä eri ikäsiä ihmisiä ja tuotua esille suomalaista kultuuria. Lapset ja nuoret oppivat tuntemaan paremmin suomalaisia juuriaan ja saivat hyvän kuvan erilaisista kulttuurin muodoista. Saimme samalla hankittua myös uusia kirjastonkäyttäjiä. 

Jatkotoimenpiteet: 

Saimme solmittua yhteistyösuhteita erilaisiin kulttuurin toimijoihin ja voimme resurssiemme mukaan järjestää jatkossakin kulttuuritapahtumia kirjastoissamme.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 150
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 250
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 620
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 940
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
9kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 154henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisterissä.