Juhlavuosi yhdessä
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kempeleen kirjasto
Bibliotekets adress : 
Zeppelinintie 1
90450
Bibliotekets telefonnummer : 
050-3169409
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kempele.fi
ISIL-kod : 
FI-Kempe
FO-nummer : 
0186002-9
Ansvarsperson : 
Anne Toppari
Telefonnummer : 
050-4636457
E-post : 
anne.toppari@kempele.fi
Projektets målsättning: 

Suomi täyttää 100 vuotta 2017 ja kirjasto haluaa olla mukana juhlavuodessa näkyvästi ja tuoda esiin suomalaista kulttuuria: kirjallisuutta, taidetta ja musiikkia. Ajatuksena on, että kirjasto olisi areena pitkin juhlavuotta tapahtuvia nostoja, joilla juhlavuosi tehdään näkyväksi kuntalaisille.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tapahtumat ja osallistujat

Projektbeskrivning : 

Suomi täyttää 100 vuotta 2017 ja kirjasto haluaa olla mukana juhlavuodessa näkyvästi ja tuoda esiin suomalaista kulttuuria: kirjallisuutta, taidetta ja musiikkia. Ajatuksena on, että kirjasto olisi areena pitkin juhlavuotta tapahtuvia nostoja, joilla juhlavuosi tehdään näkyväksi kuntalaisille. Tapahtumissa toteutetaan juhlavuoden teemoja: Suomi ennen, Suomi nyt ja Suomi tulevaisuudessa. Samoin keskeisenä teemana on yhdessä. Siten haluamme koota tapahtumilla ja nostoilla ihmiset yhteen kokemaan juhlavuotta. Avustuksella järjestetään 6 tapahtumaan juhlavuoden aikana. Tapahtumat nostavat esiin suomalaista kulttuuria ja kulttuurin merkkihenkilöitä ja keskeisiä kirjailijoita taiteen eri muodoin. Kirja taipuu näytelmäksi tai satuesitykseksi tai järjestetään luento aiheesta. Kirja taipuu myös taideteokseksi eli kirjastolla järjestetään tilataideteos tekijänä taiteilija yhdessä asiakkaiden kanssa. Tapahtumilla saadaan juhlavuosi ja sen teemat kuntalaisten tietoisuuteen. Kirjastoon on helppo tulla ja se on matalan kynnyksen kulttuuripaikka. Tapahtumat ovat osa Suomi 100 - hankkeen ohjelmistoa ja niille haetaan virallinen logo käyttöön.

Samarbetspartner/s: 
Tyrnävän kirjasto
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Suomi täytti 100 vuotta 2017 ja Kempeleen ja Tyrnävän kirjastot halusivat olla mukana juhlavuodessa näkyvästi tuomalla esille suomalaista kulttuuria: kirjallisuutta, taidetta ja musiikkia. Näitä teemoja toimme esille järjestämällä kirjastoissa nukketeatteriesityksiä, musiikkiesityksiä ja kirjailijavierailuita. 

 

Tapahtumissa toteutettiin juhlavuoden teemoja: Suomi ennen, Suomi nyt ja Suomi tulevaisuudessa. Samoin keskeisenä teemana oli yhdessä oleminen. Tapahtumilla halusimme koota ihmiset yhteen kokemaan juhlavuotta. Tapahtumat olivat osa Suomi 100 - hankkeen ohjelmistoa. Järjestimme juhlavuoden aikana yhdeksän eri teemaista tapahtumaa. Kävijöitä niissä oli yhteensä 1154. Saimme tavoitettua suuren määrän ihmisiä ja tuotua esille suomalaista kulttuuria eri puolilta. Juhlavuosi ja sen teemat saatiin näin hyvin kuntalaisten tietoisuuteen. 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Tapahtumat onnistuivat hyvin ja saimme tavoitettua suuren määrä eri ikäsiä ihmisiä ja tuotua esille suomalaista kultuuria. Lapset ja nuoret oppivat tuntemaan paremmin suomalaisia juuriaan ja saivat hyvän kuvan erilaisista kulttuurin muodoista. Saimme samalla hankittua myös uusia kirjastonkäyttäjiä. 

Fortsatta åtgärder: 

Saimme solmittua yhteistyösuhteita erilaisiin kulttuurin toimijoihin ja voimme resurssiemme mukaan järjestää jatkossakin kulttuuritapahtumia kirjastoissamme.

Projektet börjar : 
01/01/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€8 150
Egen finansiering: 
€2 100
Budget sammanlagt: 
€10 250
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€7 620
Egen finansiering: 
€1 940
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
9kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 154henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisterissä.