Julkaisualusta yleisille kirjastoille KDK-asiakasliittymän osaksi
År 2011 OKM-hanke   (Projekt fått finansiering)


Turun kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Linnankatu 2
20100
Bibliotekets telefonnummer : 
0449072924
Bibliotekets e-postadress : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-kod : 
FI-Tm
FO-nummer : 
0204819-8
Ansvarsperson : 
Ulla-Maija Maunu
Telefonnummer : 
044 9072 924
E-post : 
ulla-maija.maunu@turku.fi
Projektbeskrivning : 

Turun kaupunginkirjasto on pilotoinut Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymää hankkeen käynnistysvaiheesta asti (2010 kevät). Vaski-kirjastot, joihin Turkukin kuuluu uudistavat kirjastojärjestelmänsä keväällä 2012, jolloin verkkoliittymäksi on tarkoitus tulla Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymään perustuva haku, joka upotetaan avoimen lähdekoodin julkaisualustaan, Drupaliin.

Turun kaupunginkirjasto on tilannut julkaisualustan Turun kulttuuritoimen kilpailuttaman mainostoimistoltä, KMG:ltä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on luvannut kustantaa julkaisualustan, mikäli siihen toteutetut elementit ja moduulit annetaan vapaasti muiden yleisten kirjastojen käyttöön niiden liittyessä osaksi Kansallista digitaalista kirjastoa.

Mainostoimisto KMG on antanut tarjouksen julkaisualustan ensikertaisesta toteuttamisesta. Julkaisualusta valmistuu tammikuun loppuun 2012 mennessä. Siinä tähän mennessä toteutetut kokonaisuudet ovat nähtävissä tätä kirjoitettaessa  Kirjastot.fi:n palvelimella.osoitteessa http://vaski.kirjastot.fi.

Sivusto tullaan siirtämään vielä tämän vuoden aikana nopeammalle palvelimelle lopulliseen sijaintipaikkaansa Turun kaupungin palvelimelle. Tällöin osoitteeksi vaihtuu http://www.vaskikirjastot.fi .

Avustusta haetaan julkaisualustan totettamisesta syntyneisiin kustannuksiin, jotka eriteltynä ovat seuraavat:

Työprosessi ja kustannusarvio:

1. Graafisen ilmeen suunnittelu 40h

2. Tekninen toteutus 180h

3. Projektinhallinta ja tapaamiset ja workshopit 50h

4. Ylläpito ja kehitystoimet sivuston julkaisun jälkeen tuntiveloituksella

Työaika-arvio yhteensä: 270 h / 16 200 eur. + alv. 23%

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 
  • mainostoimisto KMG
  • Vaski-kirjastot
  • muut yleiset kirjastot
Projektet börjar : 
31/01/2011
Projektet avslutas : 
24/04/2012
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€16 200
Egen finansiering: 
€0
Budget sammanlagt: 
€17 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€16 200