Julkiluetut - palasia pitäjän historiaa 1800-1900 -luvuilta
År 2018 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Bildens ursprung: 
Pornaisten kunnankirjasto
Pornaisten kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirkkotie 174
07170
Ansvarsperson : 
Marianne Lindblad
Telefonnummer : 
0403568573
E-post : 
marianne.lindblad@pornainen.fi
Projektets målsättning: 

Pornaisten kirjasto ylläpitää kotiseutukokoelma-aineistojen verkkotietokantaa, Sanapalttia, www.sanapaltti.fi, jonne on digitoitu Pornaisten vanhan kansakirjaston kokoelmasta pieni kirjavalikoima, sekä tällä hetkellä noin 3000 valokuvaa Pornaisista ja pornaislaisista. Sanapaltti on pitäjäläisten, sukututkijoiden ja historianharrastajien ahkerassa käytössä.

Valokuvien ohella suunnittelemme verkkotietokannan laajentamista arkisto-osiolla. Arkistoon on tarkoitus digitoida erilaisia pitäjän historiaan liittyviä pienpainatteita, käsikirjoituksia ynnä muuta. Pornaisten kotiseutumuseossa on useita laatikollisia käsin kirjoitettuja yleisiä kuulutuksia 1800-luvun alusta 1900-luvun alkuun. Kyseessä on Pornaisten historiaa käsittelevä mielenkiintoinen aineistokokonaisuus, jonka digitointi olisi tärkeää paitsi tietosisällön, myös aineiston säilytyksen vuoksi. Kuulutukset ovat monella tavalla vähintäänkin paikallisesti kiinnostavia dokumentteja. Museon vaihtelevat lämpötila- ja kosteusolosuhteet eivät ole edullisia paperimateriaalin säilytystä ajatellen.Digitoinnin avulla saadaan aineisto käyttöön ja taataan sen säilyvyys.

Edellä mainitut kuulutukset ovat kirkonmenojen jälkeen luettuja tiedotteita erilaisista kuntalaisia koskevista asioista. Kuulutus on voinut olla esimerkisi hollikyytivuorjen jakamista kylien talojen kesken vuonna 1831 tai tiedotus huutokaupasta "pappilan pesutuvan ja saunan purkausta ja uudesti rakentamista varten" vuodelta 1916. Kuulutusten joukossa on myös Mäntsälän Nummisten kylässä olevan kartanon, Frugårdin omistajasuvun jäsenten Nordenskiöldien allekirjoittamia tiedotuksia. Vaikka valtaosa kuulutuksista käsittelee Pornaisten alueen asioita, niin joukossa on myös yleisempää kiinnostusta herättävää aineistoa, jota ei ole saatavana missään muualla.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Pornaisten kotiseutumuseota ylläpitävän Pornainen seuran ja Pornaisten seurakunnan kanssa.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Sanapaltti-verkkotietokannan määrällistä ja laadullista käyttöä seurataan sivustosta saatavien tilastotietojen ja asiakaspalautteen avulla.

Projektbeskrivning : 

Hankkeen puitteissa uudistetaan Sanapaltin teknistä rakennetta sekä parannetaan hakutoimintoja ja tietokannan käytettävyyttä. Digitointia ja aineiston kuvailua varten palkataan projektityöntekijä neljäksi kuukaudeksi. Hankkeen tietotekninen uudistaminen aloitetaan aikaisintaan toukokuussa 2018 ja projektityöntekijä pyritään palkkaamaan saman vuoden syksyllä teknisten uudistusten valmistuttua.

Samarbetspartner/s: 
Pornaisten seurakunta, Pornainen seura ry.
Projektet börjar : 
05/07/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€15 000
Egen finansiering: 
€4 800
Budget sammanlagt: 
€19 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Hanke ei ole perustelumuistion mukaista kirjaston kehittämistä.