Juttutupa maahanmuuttajille
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Juttutupa maahanmuuttajille, Kouvolan pääkirjasto, Karti Kaipainen
Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Salpausselänkatu 33
45100
Kirjaston puhelin : 
02061 55232
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kouvola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kom
Y-tunnus : 
016 1075-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Kari Kaipainen
Puhelin : 
02061 55237
Sähköposti : 
kari.kaipainen@kouvola.fi
Kuvaus : 

Kouvolan pääkirjastossa tehdään maahanmuuttajatyötä kutsumalla maahanmuuttajia tutustumaan kirjastoon ja kirjastopalveluihin sekä tilaamalla Ulkomaalaiskirjastosta kirjakokoelmia. Muuttajat ovat esittäneet kirjastolle toiveen järjestää tilaisuuksia, joissa he pääsisivät harjoittamaan arkipäivän suomen kielen taitoja - tähän haasteeseen kirjasto vastasi aloittamalla Juttutuvan maahanmuuttajille syksyllä 2012. Tavoittelemme Juttutuvan asiakkaiksi eri syistä maahamme päätyneitä, myös työn, opiskelun ja avioliiton kautta tulleita.

Aloitettaessa kerran kuukaudessa kokoontuvassa Juttutuvassa  käsitellään eri teemoja, joilla kerrotaan suomalaisesta arkipäivästä: tavat, juhlat, vuodenajat, kirjallisuus...Henkilökunta valmistelee teemat keskustelun virittämiseksi ja suomenkielisen keskustelun ohessa nautitaan perinteiset suomalaiset pullakahvit.

 Juttutupaa on tarkoitus kehittää kokoontumalla tarvittaessa useammin kuin kerran kuussa tai/myös järjestämällä extraa: asiantuntijavieraita, luonto- ja kulttuuriretkiä,  maahanmuuttajien kohtaamisia kantaväestön kanssa ruokateemoin tai esiintymisten merkeissä. Tavoitteena on aikaansaada monipuolinen kohtauspaikka, myös mahdollisella yhteistyöllä maahanmuuttotoimiston kanssa.  Teemme jatkuvaa seurantaa Juttutuvassa kävijöistä ja heidän toiveistaan kokoontumisten suhteen.

Toimimme tällä hetkellä kokeillen, maahanmuuttajtyön jatkaminen edellyttää hankerahotuksesta saatavaa tukea.

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 Juttutupa on  hankkeen aikana vakiintunut osaksi pääkirjastossa tehtävää maahanmuuttajatyötä. Kielikahvila-juttutupa kokoontuu kuukausittain elo-toukokuussa, osallistujamäärät vaihtelevat kokoontumiskerroittain samoin kansallisuudet; 4-9 osallistujaa, venäläiset, kiinalaiset ja vietnamilaiset ahkerimmat osallistujat. Kouvolan maahanmuuttajista suurin osa on venäläisiä, virolaisia ja somaleita.

Jokainen kokoontumiskerta valmistellaan huolella PowerPoint-esityksineen ja YouTube-videoineen alustaksi keskustelulle; aiheina ovat olleet mm. suomalainen luonto, taide, kirjallisuus, teatteri, musiikki, tapakulttuuri ja juhlien vietto Suomessa. Keskustelu pyritään käymään aina suomen kielellä, jotta jokainen pääsisi ääneen. Tapaamiskerroilla talo tarjoaa kahvit ja kahvileivän, usein viimemainittukin liittyy käsiteltävään teemaan. Vierailu Katri-Helena-musikaaliin toteutettiin osana suomalaiseen teatteriin tutustumista; kohteeksi valikoitiin musikaali syystä, että vähälläkin suomen kielen sanavarastolla pääsee tarinaan sisään.

Yhteistyö

Yhteistyössä maahanmuuttajatyötä tekevien organisaatioiden kanssa on toteutettu: Kongo-cabaree , jossa esiintyjät olivat maahanmuuttajia. Rasismin yleisötilaisuus järjestettiin teemalla: Silja Talvi, Uudet juuret Suomessa kirjan pohjalta. Tilaisuudessa kirjaan haastatellut maahanmuuttajat käyttivät puheenvuoron ja musiikkiesityksestä huolehtivat maahanmuuttajat. Monikulttuurikeskus Saagassa on käyty esittelemässä kirjastopalveluja, samoin kahdessa kouvolalaisessa korttelikodissa. Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksessa osallistuttiin maahanmuuttajille järjestettyyn messutapahtumaan.

Kirjastoaineisto

Maahanmuuttajien toiveita kirjastoaineiston suhteen  kuunnellaan:  meille on hankittu nykymusiikkia maahanmuuttajien lähtömaista ja erityisesti venäjänkielistä kirjallisuutta aikuisille ja lapsille. Monikielisestä kirjastosta tilataan säännöllisesti siirtokokoelmia, ja aineiston lainaus kasvaa koko ajan.

Luento

Väestöliitosta saimme monikulttuurisuuden asiantuntija Anita Novitskyn luennoimaan teemasta Monikieliseksi kasvamassa.  Luennolla tavoiteltiin monikielisiä perheitä,  oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ja maahanmuuttotyötä tekeviä saamaan käytännön vinkkejä  lapsien monikielisen kasvatuksen toteuttamiseen. Luento oli mielenkiintoinen ja ajankohtainen ja herätti paljon  keskustelua  vähälukuisessa kuulijakunnassa; paikalle vaivautuneet saivat, mitä olivat odottaneet.

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Kehitettävää – riittävätkö kirjaston resurssit?

Juttutupaa markkinoidaan esim. kirjastonkäytön opetustunneilla; meillä käy ryhmiä Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksesta, Valkealan opistosta ja Kymenlaakson opistosta ja tietysti yksittäisiä asiakkaita esim. ammattikorkeakoulusta. Mainoksia Juttuvasta on toimitettu eri puolille Kouvolaa. Uudet turvapaikanhakijat ovat vielä karttoittamaton alue; mitä heille pystymme tarjoamaan nykyisillä käytössä olevilla resursseilla,  kirjastoaineisto + henkilökunta? Kirjastokäyntejä  suoraan vastaanottokeskuksesta? Juttutuvan kokoontumisia useammin? Juttutuvan vetäjiksi myös naisia?  Juttutupa  maahanmuuttajalapsille esim. satutunnin puitteissa, vetäjiksi jo suomen kielen hallitsevia maahanmuuttajia?Naisten juttutupa?

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 253
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 076
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
23kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
430henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000
 
okm
avi