Juuret ja siivet maahanmuuttajalapsille kirjallisuusterapeuttisten- ja voimauttavan valokuvan menetelmin
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Entressen kirjaston kuvakokoelma
Entressen kirjasto
Kirjaston osoite : 
Siltakatu 11
02770
Kirjaston puhelin : 
09-81653776
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.entresse@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
050-3301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Kuvaus : 

Entressen kirjastossa on toiminut jo 4 vuotta lasten sanataidekerho. Lastenkirjastonhoitajalla on sanataide- ja kirjallisuusterapiaohjaajan koulutus, mikä on mahdollistanut tämän ryhmän ohjaamisen omin voimin. Maahanmuuttajalasten kohdalla olemme huomanneet, että kirjoittamisen tueksi tarvitaan muita taidemuotoja, kuten musiikkia, tanssia ja valokuvausta. Tämän hetkisessä ryhmässä lapset kirjoittavat nihkeästi ja innostuvat parhaiten näyttelemisestä ja  kuva-menetelmistä. Maahanmuuttajatytöistä koostuva ryhmämme (8-10 tyttöä) saivat olla  viime keväänä malleina ja päätähtinä valokuvaaja Paula Nordforsin valokuvanäyttelyssä "Kolmannen maailman lapset". Kokemus oli niin mielenkiintoinen, että päätimme ottaa valokuvauksen työskentelymenetelmäksemme kirjoittamisen ja tarinoiden rinnalle. Siihen tarvitsemme ulkopuolista apua.

Meillä on alkamassa ensi vuonna uusi sanataideryhmä. Haluamme aloittaa voimauttavan valokuvan, valokuvatyöpajojen ja kirjallisuusterapeuttisten menetelmien kautta avaamaan maahanmuuttajalapsille suomalaisuutta. Samalla pystymme  tukemaan ja juurruttamaan lasten omaa identiteettiä. Identiteetin ja itsetunnon tukeminen on näiden lasten kohdalla erityisen tärkeää. Elämä välitilassa suomalaisuuden ja oman maan kulttuurin vuorovaikutuksessa on haastavaa. Näillä lapsilla on usein myös traumaattisia muistoja ja kokemuksia vanhassa kotimaassaan.  Suomessa heitä saatetaan hyljeksiä ja kiusata koulussa. He etsivät paikkaansa ja itseään voimakkaasti. Usein nämä lapset ovat vanhempiaan kielitaitoisempia ja joutuvat heidän tulkeiksi mm. lääkäriin, pankkiin jne. He joutuvat ottamaan joiltakin osin aikuisen roolin liian varhain. Sanataidekerhossa olemme huomanneet, miten heillä on suuri aikuisen nälkä ja läheisyyden kaipuu. Taidetyöskentely sopii maahanmuuttajalapsille erityisen hyvin sen terapeuttisuuden vuoksi. Sana, kuva ja musiikki muodostavat heille hoitavan kehän.

Valokuvaprojektin teemaksi olemme valinneet :"Kuka minä olen?" . Olemme aikaisempien ryhmien kanssa eläneet todeksi sen, miten maahanmuuttajanuoret maadoittuvat suomalaisuuteen ja itseensä taidetyöskentelyn keinoin. Heidän suomenkielen taitonsa kehittyi myös huimasti jo puolessa vuodessa "sanataidekylvyssä".

 

Maailman ihanin tyttö -näyttely tulee Vantaalle keväällä 2014. Se on näyttely Voimauttavasta valokuvasta. Käymme ensin tutustumassa ryhmän kanssa siihen. Tarinoiden, kirjoittamisen ja kuvataiteen avulla avaamme  teemaa ja syvennämme sitä. Tytöt tarkastelevat omaa identiteettiään  kotimaansa ja sukunsa tarinoiden ja historian kautta. Eri maiden myytit ja mytologiat ovat tässä oivallisena tukena ja inspiraation lähteenä. Apurahan turvin aloitamme heti toukokuussa valokuvaprojektin, mikä jatkuu seuraavan syksyn 2014 ajan. Valokuvaamiseen tutustumme Paula Nordforsin vetämissä "Kuka minä olen?" työpajassa/työpajoissa. Valokuvatyöpajan lisäksi opettelemme videokuvausta ja pienoiselokuvien tekemistä. Näitä työpajoja järjestetään kaksi (2), vetäjänä toimii ainakin Paula Nordfors, mutta myös toinen alan ammattilainen.

 

Apurahan turvin toivomme myös saavamme ohjaajille lisätietoa ja koulutusta voimauttavan valokuvauksen menetelmistä sanataidetyöskentelyä syventämään. Tavoitteemme on muuntaa tämä pajatoiminta osaksi kirjastomme sanataideryhmien vakiotoimintaa. Pajatoimintaa voisi kehittää jatkossa mm. laajentamalla sen kouluille tarjottavaksi palveluksi. Sanataidekerhon ohjaajat toimivat myös kirjavinkkareina kirjastossamme ja kouluyhteistyön kehittäjinä, joten tällainen jatkumo olisi luontevaa.

 

Elokuvan tekemiseen tutustumme teatteriesitysten ja elokuvien avulla. Tilaamme kirjastolle jonkun lasten teatteriesityksen ja tutustumme pienoiselokuvien genreen. Projektin lopuksi pidämme kirjastolla valokuvanäyttelyn ja leffaillan yleisölle ja vanhemmille, missä tyttöjen omat videoesitykset, "pienoiselkouvat" esitetään. Toivomme tämän projektin avulla tyttöjen juurtuvan itseensä ja vahvistavan luovuuden siipiään, jotta jaksavat lentää elämäänsä.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Paula Nordfors valokuvaaja

Jarkko Partanen, Voimauttava valokuva mentelmän ohjaaja (valmistuu 2014)

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0