Käpylehmästä Iki ihanaan - kirjallisuutta ikäihmisten iloksi
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Vuolijoki lehti, Maili Vanhala (toimittaja)
Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Seminaarinkatu 15
87100
Kirjaston puhelin : 
(08) 6155 2423
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@kajaani.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kam
Y-tunnus : 
0214858-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Romppainen Erkki
Puhelin : 
(08) 6155 2431
Sähköposti : 
erkki.romppainen@kajaani.fi
Kuvaus : 

Alueemme väestöstä yli 65-vuotiaiden osuus on 29%. Tämä vaikuttaa myös tulevaisuudessa merkittävästi kirjaston palvelurakenteeseen. Paikkakunnalla toimii säännöllisesti useita ikäihmisille suunnattuja kerhoja ja kirjastolla on ollut yhteistyötä heidän kanssaan. Kokemuksemme mukaan ikäihmiset ovat aktiivisia toimijoita ja käyttävät kirjaston tarjoamia palveluja mielellään. Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015:sta mukaisesti myös tämän projektin yhtenä tavoitteena on parantaa ikääntyvien elämänlaatua yhteistyössä paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa. Ongelmana on, että kylien ikäihmisillä on usein hankalaa päästä monipuolisten kirjastopalvelujen äärelle, joten suunnitelmana on viedä kirjaston palveluja heidän luokseen.

Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa Otanmäen lähikirjaston toiminta-alueen ikäihmiset kirjallisuuteen ja niiden sisältöihin erilaisin keinoin. Tavoitteena on järjestää muun muassa kirjailijavierailu kerhojen yhteistapaamisessa, oman maakunnan kirjailija ja teokset tutuiksi -retki, perinteistä kirjavinkkausta ja teosten sekä kotipalvelutoiminnan esittelyä. Kirjavinkkauksessa on tarkoitus kokeilla KuMuKi -vinkkausta elävän musiikin keinoin. Näin pyritään antamaan elämyksiä ja uusia virikkeitä ikäihmisten arkeen.

Hanke toteutetaan syksyn 2013 ja kevään 2015 välisenä aikana. Kokeilun tarkoituksena on löytää kirjastolle toimivia työkaluja ikäihmisille suunnattujen kirjastopalvelujen toteuttamiseen sekä lisätä kirjaston ja ikäihmisten välistä vuorovaikutusta. Hankkeen sisältöjä tarjotaan Vuolijoen vanhustenkoti ry:n kerhoille, Otanmäen sydänkerholle sekä Kajaanin seurakunnan paikallisille kerhoille, joiden kanssa Otanmäen kirjastolla on ollut yhteistyötä jo pitkään.

Hankkeen omarahoitusosuus koostuu kirjaston henkilökunnan suunnittelu- ja toteutustyöstä. 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Vuolijoen vanhustenkotiyhdistys ry., Otanmäen sydänkerho, Kajaanin seurakunnan Otanmäen kerhot.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aloituskokoontuminen oli syksyllä 2013 alueen seniorikerhojen yhteistapaamisessa Piippolanniemellä. Kerroimme hankkeen sisällöstä, aikataulusta ja kartutimme kerholaisten toiveita. Varsinainen sisällöllinen toiminta aloitettiin loppuvuodesta 2013.

Ensimmäisten kolmen kokoontumisen teemana oli "Savottaelämää" ja kokeilimme KuMuKi -vinkkausta. Musiikkiosuuden toteutti paikallinen muusikko Paavo Makkonen akustisine kitaroineen sekä savottakaskuineen. Kirjallisuusosuus koostui kauno- ja tietokirjoista, joita vinkkasimme savotta-aiheisen kuvituksen kera. Lisäksi haastattelimme entistä kämppäemäntää hänen työstään ja siitä selviämisestä omassa nuoruudessaan.

Keväällä 2014 kerhoissa vierailivat Kainuun liikunnasta terveysliikunnan ohjaaja Piia Ärväs kertomassa liikunnan merkityksestä, hyödyistä ja lähiliikuntapaikoista sekä ohjasi tuolijumpan. Kainuun keskussairaalan geriatri Taina Huusko luennoi tietoisuustaidoista sekä harjoitutti kerholaisia läsnäolo- ja hengitysharjoituksella.

Syksyllä 2014 teimme oman maakunnan kirjailija ja teokset tutuiksi -retken Eino Leino talolle tutustuen Esko Piipon johdolla runoilijan lapsuuteen, nuoruuteen ja kotiin. Hankkeen puitteissa vierailimme syksyn aikana myös Eläkeliiton Vuolijoen yhdistyksen tilaisuudessa vinkkaamassa kaunokirjallisuutta ja kertomassa kirjastotoimen kuulumisia.

Kevättalvella 2015 Risto Kormilainen vieraili Koskikartanon kerhossa luennoimassa aiheesta kirkko ja usko Ilmari Kiannon tuotannossa. Kevät jatkui Perinnehoitola Ajudarin Jani Haatajan luennolla kalevalaisesta jäsenkorjauksesta. Otanmäen olohuoneessa Seija Mustaneva esitti "Ko mummu kansakoulun kävi" -monologin. Toukokuussa 2015 kuhmolainen kirjailija Seppo Kämäräinen kertoi työstään ja teoksistaan. Seniorit tutustuivat myös toiverunoihin ja -lauluihin "Sellaista elämä on" -esityksen myötä tamperelaisen runomies Reijo Vähälän toimesta kesäkuussa 2015. Tapahtumissa esiteltiin/vinkattiin aiheisiin liittyvää kirjallisuutta.

Hankkeen puitteissa on kokoonnuttu 13 kertaa ja senioreja tavoitettiin 291 henkilöä. Oman haasteensa hankkeen toteuttamiseen asetti se, että toiminta järjestettiin vain sovittuina kerhopäivinä ja päiviä oli rajallisesti ja osa oli jo varattu muuhun toimintaan. Hyväksi tässä koimme kuitenkin sen, että seniorit olivat jo valmiiksi orientoituneet tulemaan paikalle sovittuina päivinä jo vuosia. Saadun palautteen mukaan he pitävät kerhotoimintaa hyvinkin tärkeänä virikkeenä normiarjessa ja kertoivat olevansa hyvin tyytyväisiä siihen, että myös heidät on kirjastotoimen osalta huomioitu näinkin monipuolisesti.

Jatkotoimenpiteet: 

Teimme pienen hankkeen kirjastomme yhden tärkeän asiakasryhmän kanssa. Se oli konkreettista toimintaa ja kirjallisuuden sisältöjen viemistä lähelle ihmistä. Kirjallisuus on muutakin kuin painettua tekstiä, se on ääntä, liikettä, tunteita, virikkeitä ja omakohtaisia kokemuksia. Kirjasto jatkaa toimintaa tulevaisuudessakin omarahoitteisesti. Kirjasto on tärkeä paikallinen toimija, jolla on valmius huomioida myös seniorien erityistarpeet.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 390
Oma rahoitus yhteensä: 
€600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 990
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 423
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 022
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
13kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
291henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta: http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi