Kärsämäen uuden kirjaston palvelukonsepti kuntoon
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kärsämäen kirjasto
Kärsämäen kirjasto
Kirjaston osoite : 
Haapajärventie 1
86710
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsi Nahkanen
Puhelin : 
044-4456 206
Sähköposti : 
kirsi.nahkanen@karsamaki.fi
Hankkeen tavoite: 

Kärsämäen kirjasto muutti vuoden 2017 alussa uusiin tiloihin kunnan toimitilarotaation seurauksena ja muuttui samalla monipalvelukirjastoksi. Uusi tila ja siellä tarjottavat palvelut (omatoimikirjasto, yhteispalvelupiste) tuovat haasteita kirjaston arkeen. Hankkeessa kehitetään kirjaston toimintaprosesseja ja parannetaan asiakaskokemusta mm. kyltityksen ja opastuksen kautta  mm. mystery shoppaajia hyväksi käyttäen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tuloksia arvioidaan haastattelemalla työntekijöitä hankkeen loputtua sekä tekemällä asiakaskysely. 

Kuvaus : 

Hankkeessa käytetään hyödyksi mm. Haapaveden opiston kirjastoalan opiskelijoita mysteerishoppaajina. Tarkoituksena on tarkastella asiakkaiden toimimista erityisesti omatoimiaikana. Löytyvätkö palvelut kirjastosta? löytyykö etsitty kirja? onko opasteet ja ohjeistukset kunnossa? Pystyykö asiakas, joka ei ole käynyt aikaisemmin Kärsämäen kirjastossa toimittamaan asiansa ilman työntekijää?
Hankkeessa palkataan kirjastoon sijainen aina lyhyeksi pätkäksi kerrallaan, jotta kirjaston omat työntekijät voivat yhdessä miettiä toimintaprosesseja ja mysteerishoppauksessa ilmenneitä asioita. Koska Kärsämäen kirjastossa on vain kaksi työntekijää, ei arjessa riitä aikaa toiminnan kokonaisvaltaiseen pohtimiseen ja eri toimintaprosessien kehittämiseen. Hankkeen avulla työntekijät pystyvät itse kehittämispäivien ja prosessien parantamisen myötä uudistamaan ja parantamaan kirjaston toimintaa ja sitä kautta asiakaspalvelua.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€687
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 587
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 800
 
okm
avi