Kärsämäen uuden kirjaston palvelukonsepti kuntoon
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kärsämäen kirjasto
Kärsämäen kirjasto
Bibliotekets adress : 
Haapajärventie 1
86710
Ansvarsperson : 
Kirsi Nahkanen
Telefonnummer : 
044-4456 206
E-post : 
kirsi.nahkanen@karsamaki.fi
Projektets målsättning: 

Kärsämäen kirjasto muutti vuoden 2017 alussa uusiin tiloihin kunnan toimitilarotaation seurauksena ja muuttui samalla monipalvelukirjastoksi. Uusi tila ja siellä tarjottavat palvelut (omatoimikirjasto, yhteispalvelupiste) tuovat haasteita kirjaston arkeen. Hankkeessa kehitetään kirjaston toimintaprosesseja ja parannetaan asiakaskokemusta mm. kyltityksen ja opastuksen kautta  mm. mystery shoppaajia hyväksi käyttäen.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Hankkeen tuloksia arvioidaan haastattelemalla työntekijöitä hankkeen loputtua sekä tekemällä asiakaskysely. 

Projektbeskrivning : 

Hankkeessa käytetään hyödyksi mm. Haapaveden opiston kirjastoalan opiskelijoita mysteerishoppaajina. Tarkoituksena on tarkastella asiakkaiden toimimista erityisesti omatoimiaikana. Löytyvätkö palvelut kirjastosta? löytyykö etsitty kirja? onko opasteet ja ohjeistukset kunnossa? Pystyykö asiakas, joka ei ole käynyt aikaisemmin Kärsämäen kirjastossa toimittamaan asiansa ilman työntekijää?
Hankkeessa palkataan kirjastoon sijainen aina lyhyeksi pätkäksi kerrallaan, jotta kirjaston omat työntekijät voivat yhdessä miettiä toimintaprosesseja ja mysteerishoppauksessa ilmenneitä asioita. Koska Kärsämäen kirjastossa on vain kaksi työntekijää, ei arjessa riitä aikaa toiminnan kokonaisvaltaiseen pohtimiseen ja eri toimintaprosessien kehittämiseen. Hankkeen avulla työntekijät pystyvät itse kehittämispäivien ja prosessien parantamisen myötä uudistamaan ja parantamaan kirjaston toimintaa ja sitä kautta asiakaspalvelua.

Projektet börjar : 
01/08/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 900
Egen finansiering: 
€687
Budget sammanlagt: 
€3 587
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 800