Käsi kädessä sukelletaan – ikärajatonta, yksilöllistä ohjausta sosiaaliseen mediaan, sekä tietoverkon syvällistä opetusta
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Haapajärven kirjasto
Bibliotekets adress : 
Kauppakatu 19
85800
Bibliotekets telefonnummer : 
044-44526207
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@haapajarvi.fi
ISIL-kod : 
FI-Hapja
FO-nummer : 
0209756-3
Ansvarsperson : 
Kirsi Nahkanen
Telefonnummer : 
044-4456206
E-post : 
kirsi.nahkanen@haapajarvi.fi
Projektets målsättning: 

Tämän projektin tavoitteena on tavoittaa ihmisiä joilla ei tätä tarvittavaa sosiaalisen median lukutaitoa ole ja antaa heille yksilöllistä opetusta, jotta heillä olisi perustaidot käyttää verkkoa tiedonhankinnan välineenä niin, että he löytäisivät tarvittavat palvelut verkosta ja osaisivat myös käyttää näitä palveluja

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Asiakkaiden ja kirjaston henkilökunnan koulutus

Projektbeskrivning : 

Nyky-yhteiskunta edellyttää kansalaisilta yhä enemmän sosiaalisen median lukutaitoa perinteisen lukutaidon rinnalle. Kunnan ja valtion palveluja karsitaan vähentämällä toimipisteitä ja palvelut menevät näin myös yhä enemmän verkkoon. Näitä palveluja ovat esimerkiksi kirjastopalvelut, pankkipalvelut ja työvoimatoiston ja kelan palvelut. Kansalaisilta tarvitaan yhä enemmän kasvavan informaatiotulvan tiedonhallinta- ja järjestelytaitoja.

 

Tämän projektin tavoitteena on tavoittaa ihmisiä joilla ei tätä tarvittavaa sosiaalisen median lukutaitoa ole ja antaa heille yksilöllistä opetusta, jotta heillä olisi perustaidot käyttää verkkoa tiedonhankinnan välineenä niin, että he löytäisivät tarvittavat palvelut verkosta ja osaisivat myös käyttää näitä palveluja. Tiedon etsiminen palveluntarjoajan sivuilta saattaa olla vaikeaa, jos ei ole medialukutaitoa tai kykyä liittää tarvitsemiaan teemoja oikeiden osa-alueiden alle. Tällaisia käyttäjäryhmiä löytyy kaikista ikäryhmistä. Myös taito käyttää lähdekritiikkiä verkosta löytyvän aineiston suhteen on yksi projektin tavoite.

 

Projektiin on tarkoitus palkata projektityöntekijä joka kiertää Kirikirjastojen alueella opettamassa näitä taitoja joko kirjastossa tai tarvittaessa asiakkaan kotona. Työntekijä voi myös käydä esimerkiksi työpajoissa opettamassa nuorille tietoverkkojen ja julkisten verkkopalveluiden käyttöä.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kirikirjastot: Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäntä, Pyhäjärvi ja  Siikalatva

Tidigare projekt: 

Pappamopo ja Mummomotskari hankkeet, joissa ohjattiin senioreita tietokoneiden maailmaan. Hankke oli erittäin suosittu alueellamme, kaikki halukkaat eivät edes mahtuneet opetusryhmiin.

Kuitenkin hankkeiden aikana huomattiin, etteivät pelkästään seniorit tarvitse tietokoneiden käytön opetusta, vaan myös nuoremmat ovat eksyksissä Internetin ihmeellisessä maailmassa. Lisäksi aiemmat hankkeet keskittyivät tietokoneen käytön opetukseen ja yksinkertaisiin toimintoihin. Hakemassamme hankkeessa keskitytään enemmän tietoverkkoihin ja internetin sujuvaan käyttöön kuin itse tietokoneeseen.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Käsi kädessä sukelletaan – loppuraportti Aiemmissa Kirikirjastojen Pappamopo- ja Mummomotskari -hankkeissa ohjattiin senioreita tietokoneiden maailmassa. Hanke oli erittäin suosittu Kirikirjastojen alueella, kaikki halukkaat eivät edes mahtuneet opetusryhmiin. Hankkeiden aikana huomattiin kuitenkin, etteivät pelkästään seniorit tarvitse tietokoneiden käytön opetusta, vaan myös nuoremmat ovat eksyksissä Internetin ihmeellisessä maailmassa. Tätä samaa viestiä oli tullut myös useasta suunnasta. Lisäksi aiemmat hankkeet keskittyivät tietokoneen käytön opetukseen ja yksinkertaisiin toimintoihin. Uudessa hankkeessa keskityttiin enemmän tietoverkkoihin ja internetin sujuvaan käyttöön kuin itse tietokoneeseen. Aiempien projektien aikana olivat opetuspäivät jaettu paikkakuntien kesken asukasluvun mukaan jyvitettynä. Huomattiin kuitenkin, että tarve ja kiinnostus opetukseen osallistumisesta eivät määrity asukasluvun mukaan, eniten kiinnostusta saattoi olla eniten pienimmällä paikkakunnalla. Eräs syy tähän saattaa olla ehkä isompien paikkakuntien yleisesti laajempi koulutustarjonta. Näin projektiin kuuluvien opetuskertojen määrät päätettiin jakaa Kirikirjastojen yhdeksän alueen kesken tasapuolisesti. Alueet määriteltiin vanhojen kuntarajojen mukaan, esimerkiksi Siikalatvan kunnassa oli neljä aluetta, Kestilä, Piippola, Pulkkila ja Rantsila. Näin jaettuna jokaiselle paikkakunnalle määrittyi yhteensä 10 päivää, viisi aikuisille ja viisi nuorille. Nuorten opetuskertojen suhteen oltiin varovaisen toiveikkaita, mutta lähtökohtaisesti ei odotettu yhtä suurta osallistujamäärää kuin aikuisten ohjauksiin. Alueiden nuorisotyöntekijöihin ja etsiviin nuorisotyöntekijöihin oli myös otettu yhteyttä nuorten mahdollisuudesta saada verkkopalveluiden opetusta ja heidän toivottiin välittävän tietoa nuorille, mahdollisesti jopa suoraan ohjaavan opetusta tarvitsevat projektin pariin. Oulun eteläisen kirjastojen alueella oli samaan aikaan kirjastoissa käynnissä Nuori kirjaston kulmilla – hanke, joten ajateltiin, että kirjastoskootteri olisi paikalla myös näissä kirjaston tiloissa illalla tapahtuneissa tapahtumissa. Nuoret eivät kuitenkaan aktivoituneet näissä tapahtumissa suhteessa kirjastoskootteriin, mutta tilaisuuksissa oli skootteri-projektin vetäjän mahdollista tutustua paikkakuntien nuorisotyöntekijöihin sekä useissa tapauksissa myös etsiviin nuorisotyöntekijöihin. Tämän verkostoitumisen myötä tuli vetäjälle parempi kuva alueiden nuorisotoiminnasta ja käydyt keskustelut toivat näkökulmaa nuorten verkkopalvelujen opastuksen tarpeista. Yhteyttä otettiin eri paikkakuntien etsiviin nuorisotyöntekijöihin ja oppilaitoksiin tarjoten mahdollisuutta niin ryhmä- kuin henkilökohtaiseen/pariopetukseen. Lopputuloksena kolmella paikkakunnalla etsivän nuorisotyön kautta löytyi henkilökohtaiseen ohjaukseen yhteensä kymmenen nuorta, joista vain yksi tuli paikalle useammin kuin kerran Aikuisia ohjattavia oli henkilökohtaisessa tai satunnaisesti pariohjauksessa (syynä oppilaiden oma pyyntö) projektissa 69 aikuista. Tämä oli merkittävästi vähemmän kuin aiemmissa samantyyppisissä hankkeissa. Nuoria ohjaukseen osallistui arviolta 221 henkilöä, joista kymmenen henkilökohtaiseen tai pariohjaukseen ja arviolta 211 ryhmäohjaukseen. Aikuisille ryhmäopastusta ei tarjottukaan, sillä se huomattiin aiemmissa hankkeissa huonoksi opetusmuodoksi erilaisten taitojen ja lähtökohtien johdosta. . Henkilökohtaisessa opetuksessa annettiin verkkopalvelujen lisäksi opastusta laitteiden peruskäyttöön, mikäli sellaista tarvittiin. Projektin vetäjällä oli käytössään oma kamera, kortinlukija sekä kameran kaapeli. Lisäksi käytössä oli muistitikku sen käytön havainnollistamiseksi. Oppilaita rohkaistiin tuomaan omat laitteistonsa opetukseen jotta tulisi paras näppituntuma juuri omien laitteiden käyttämiseen. Koska kyse oli henkilökohtaisesta opetuksesta, asiat johon oppilaat halusivat opastusta, saattoivat vaihdella paljonkin. Vaikka pääpaino oli verkkopalvelujen käyttäminen, niin usean kohdalla perustaitojen kannalta on ollut aiheellista perehtyä myös muutamiin tietokoneen käyttöön liittyvään asiaan. Lisäksi joillain kerroilla on käsitelty tietokoneen peruskäyttöön liittyviä asioita, jotka eivät suoraan liity verkkopalveluiden käyttöön.Nuorten yksilö- sekä ryhmäopetuksessa käytiin läpi erilaisia verkkopalveluita, sivuistoja ja esimerkiksi cv.n tekemistä Kaiken kaikkiaan hanke sujui kohtalaisen hyvin. Tavoitimme hankkeella asiakkaita, jotka kaipasivat apua tietoverkkojen kanssa. Kaikissa kirjastoissa valmistauduttiin antamaan opastusta myös kirjaston työntekijöiden toimesta tarvittaessa. Hankkeen puitteissa asiakkaat saivat opastusta ongelmiinsa ja pääsivät sinuiksi internetin kanssa. Nuorisoon oli erittäin vaikeaa saada otetta, ja vaikka uskomme edelleen että osa nuorisosta tarvitsisi kyseistä opastusta enemmänkin, emme ehkä löytäneet oikeita väyliä niiden nuorten luokse, jotka voisivat hyötyä kyseisestä opastuksesta. Hankkeen lopuksi hankimme vielä kaikille etsiville nuorisotyöntekijöille kaksi nettiopasta jokaisen kunnan nuorisotietopisteeseen levitettäväksi. Raportin vakuudeksi, Kirsi Nahkanen

Projektet börjar : 
31/08/2012
Projektet avslutas : 
30/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€18 300
Egen finansiering: 
€400
Budget sammanlagt: 
€18 700
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€17 694
Egen finansiering: 
€2 751

Statistik:
Utbildningar: 
337kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
290henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000