Kaamoksesta kesään - näyttelyitä, valoa ja luontokirjoja
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Enontekiön kunnan kuvapankki. Kuvaaja Tapio Huttunen.
Enontekiön kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Puistomäentie 2, PL 46
99400
Kirjaston puhelin : 
040 357 9905
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@enontekio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Enote
Y-tunnus : 
0190662-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Anneli Aro
Puhelin : 
040 766 9842
Sähköposti : 
anneli.aro@enontekio.fi
Hankkeen tavoite: 

Enontekiön ja Muonion kirjastojen tavoitteena on yhteistyöllä ja kirjastojen viihtyisyyttä ja vetovoimaa lisäämällä voimistaa edelleen lukuharrastusta alueella. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Innovatiiviset vinkkaushetket ja niihin osallituvien määrä

Kuvaus : 

Enontekiön ja Muonion alueen  harrastusmahdollisuudet liittyvät lähinnä luontoon ja siellä liikkumiseen sekä tietokoneella viihtymiseen. Vaihtoehtona näille kuntien kirjastot haluavat ohjata ja innostaa etenkin lapsia ja nuoria lukemaan ja saamaan siitä elinikäisen harrastuksen. Enontekiöllä ja Muoniossa lainausmäärä suhteessa asukaslukuun on keskimääräistä korkeampi ja toiveena on, että suuntaus jatkuu tulevaisuudessakin.

Enontekiön kirjasto sijaitsee koulukeskuksessa ja koulun auditorioon pääsee suoraan kirjastosta. Auditorio toimi aiemmin elokuvateatterina ja siellä on iso valkokangas sekä dataprojektori. Nykyisin auditorio on vähäisellä käytöllä ja sitä halutaan muuttaa toiminnallisemmaksi ajatellen sekä koulua että kirjastoa. Kirjasto tarvitsee myös näyttelytilan, koska sellaista ei ole ollut. Muonion kirjastossa on järjestetty säännöllisesti pienimuotoisia näyttelyitä.

Päivänvalon määrä varsinkin syksyn ja talven aikana on mitätön, joten valon tarve pohjoisen kirjastoissa korostuu. Muonion kunnankirjasto tarvitsee lisää valaisimia osaan kirjastoa. Valoisuus helpottaa kirjojen löytämistä viihtyisyyden lisäksi.

Enontekiön ja Muonion kirjastojen tavoitteena on yhteistyöllä ja kirjastojen viihtyisyyttä ja vetovoimaa lisäämällä voimistaa edelleen lukuharrastusta alueella. Koska kirja sinällään ei enää kiinnosta, nuoret houkutellaan tutustumaan kirjojen maailmaan innovatiivisten vinkkaushetkien ja kirjastosuunnistuksen avulla. Kirjastoihin tuodaan valovoimaisia esiintyjiä kirjavinkkaajiksi sekä koulutetaan paikallisista lukevista nuorista ”livevinkkaajia” Viikkovinkkiin. Pojille tarjotaan lisäksi pohjoisen näkökulmasta laadittua luonto- ja eräkirjadiplomia eri luokka-asteilla. Näin parannetaan ja tiivistetään myös  koulun ja kirjaston yhteistyötä kuten valtakunnallisessa Lukuinto-hankkeessakin.

Enontekiön koulun auditoriosta tehdään medialuokka, jota myös kirjasto voi käyttää. Kirjasto saa auditoriosta puuttuvan näyttelytilan. Näyttelyripustus sekä muut tarvittavat rakenteet suunnitellaan yhdessä asiantuntijan kanssa. Seinät on valmiiksi paneloitu. Visiona on viihtyisä, kutsuva ja toimiva auditorio, jossa on esillä oppilaiden sekä paikallisten ihmisten taidetta.  Auditorion dataprojektori ja suuri valkokangas mahdollistavat esim. kirjastonkäytön opetuksen, KuMuKi-kirjavinkkauksen, etäluennot, vanhojen valokuvien katselun, eri järjestöjen toiminnan esittelyn, nettipankin käytön tai oman keräilyharrastuksen esittelyn.

Muonion kirjaston valaistusta parannetaan. Molemmissa kirjastoissa vanhat ja hitaat asiakaskoneet uusitaan, kummassakin kaksi konetta.

Hankeaika on 1.4.2014-30.6.2015. Tavoitteiden toteuttamiseksi palkataan kahdeksi kuukaudeksi koordinaattori, jonka tehtävänä on panna täytäntöön tavoitteiden mukaiset toimenpiteet. Luonto- ja eräkirjadiplomin kokoaminen tapahtuu yhdessä vinkkarin kanssa. Koordinaattorin tehtävänä on suunnitella teematilaisuuksia ja näyttelyitä sekä järjestää livevinkkaajille koulutus yhteistyössä Lapin maakuntakirjaston kanssa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Muonion kunnankirjasto, Enontekiön koulutoimi, Lapin maakuntakirjasto

Aiemmat hankkeet: 

Lukuintoa lapsille ja nuorille. Muonion kunnankirjasto, 2012. Hanke on saanut rahoitusta.

Valoa ja viihtyisyyttä kirjastoon. Muonion kunnankirjasto, 2012. Ei saanut rahoitusta.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Ei verkkosivuja tai julkaisuja.
Kirjastojen asiakkaitten käytössä olevien laitteitten uusimisesta kerrottiin kirjastojen kotisivuilla.
Teatteriesityksistä ja kirjailijavierailuista kerrottiin paikallislehdissä ja kirjastojen kotisivuilla. 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 
Enontekiön kirjaston kaksi asiakkaitten käytössä olevaa tietokonetta uusittiin. Sekä Enontekiön että Muonion kirjastoihin ja kirjastoautoon hankittiin asiakkaitten käyttöön viivakoodinlukijoita helpottamaan laskujen maksamista. Muonion kirjastoon hankittiin kolme tablettitietokonetta. 

Koululaiset pääsivät nauttimaan kirjallisista teatteriesityksistä. Muoniossa vieraili Juha Laukkanen Tove Janssonin Muumi-esityksellä ja Enontekiöllä Lahden kansanopiston opiskelijat mainiosti toteutetulla Fjodor Dostojevskin Sorrettuja ja solvattuja -näytelmällä. Kirjailija Tapani Bagge vieraili sekä Muoniossa että Enontekiöllä, kertoi omasta työstään ja innosti sekä nuoria lukijoita että kirjaston henkilökuntaa lukemaan ja kirjoittamaan. 

Vertaisvinkkaukset eivät toteutuneet tämän hankkeen kautta. Samaan aikaan oli käynnissä muita hankkeita (Lukuintoa Lapissa, Jutaava kirjasto), joiden kautta vinkkausta saatiin sekä paikan päälle että virtuaalisesti useita kertoja. 

Hetan koulukeskuksen ja kirjaston yhteiskäytössä olevan auditorion käytön lisäämiseksi ja muuttamiseksi kirjastoa palvelevaksi näyttelytilaksi tehtiin yhteistyötä koulun henkilöstön kanssa. Tarpeettomia rakenteita purettiin, paneeleita maalattiin, näyttelykiskoja siirrettiin ja asennettiin uudelleen, hankittiin vaihtokehyksiä ja liukuovikaappi niitten varastoimiseksi, näyttelytikkaat ja kuljetusvaunu.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Sekä Enontekiön että Muonion kirjastojen asiakkailla on käytössään uudet nopeat tietokoneet.
Enontekiön koulukeskuksen auditoriossa oli jo aiemmin dataprojektori. Hankkeen puitteissa tilan viihtyvyyttä on lisätty.
Auditorio sopii nyt hyvin vertaisvinkkausten ja kirjallisuustrailereitten esittelemiseen sekä erilaisten näyttelyitten järjestämiseen.
Auditorion muutostyöt ovat vähän kesken, edelleen on näkyvissä esim. paljon johtoja ja tarpeeton televisio. Liukuovikaappia ei ole vielä kasattu.
Auditorio odottaa nyt koululaisten taidenäyttelyitä ja esim. kirjankuvitusnäyttelyitä. Tilaa on suunniteltu yhdessä kuvis- ja kirjallisuuden opettajien kanssa, mikä osaltaan sitouttaa koulua ja kirjastoa käyttämään tilaa aktiivisesti. 

Lisätietoa: 

Oma rahoitus koostuu Enontekiön ja Muonion kirjastohenkilökunnan työpanoksesta sekä Enontekiön koulukeskuksen auditoriotilan kunnostuspalveluista, joista osa on kirjattu muihin palveluihin.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€23 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€26 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€13 101
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 301
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
9kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
426henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 800

Avustusta voi käyttää kirjailijavierailuihin, vertaisvinkkaukseen, näyttelyrakenteisiin sekä Enontekiön ja Muonion kunnankirjastojen asiakastietokoneiden uusintaan.

 
okm
avi