Kaappaa kirja! 2016
År 2015 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Bildens ursprung: 
Merja Koriseva
Hyvinkään kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirjastopolku 2
05800
Bibliotekets telefonnummer : 
0194592429
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto.lapset@hyvinkaa.fi
ISIL-kod : 
FI-Hyvin
FO-nummer : 
0125866-0
Ansvarsperson : 
Sirkka Kontiainen
Telefonnummer : 
0194592429
E-post : 
sirkka.kontiainen@hyvinkaa.fi
Projektbeskrivning : 

Kirjat ei kiinnosta!  Onko näin? Yhä enemmän puhutaan yläkoululaisten vähenevästä kirjojen lukemisesta. Hyvinkään kirjasto haluaa tukea yläkoululaisten lukemisharrastusta kirjavinkkauksen voimalla. Kirjavinkkaus vaikuttaa kuulijaan herättämällä lukuhalun. Kirjavinkkaus vaikuttaa myös asenteisiin. Vaikka nuori ei heti vinkkauksen jälkeen tarttuisikaan kirjaan, hänelle jää kuitenkin positiivisempi kuva kirjoista ja lukemisesta. Ja myöhemmin hän saattaa tarttua vinkattuun kirjaan. Viimeistään silloin saatetaan muistella vinkkauksessa kuultuja kirjoja, kun kouluun saa itse valita jonkun kirjan luettavaksi. Erityisen tärkeää vähän lukeville nuorille olisi saada ne muutamat lukukokemukset hyvistä, itse valitsemistaan kirjoista.

Hyvinkään kirjasto haluaa tehdä lukuvuoden 2015-2016 Kaappaa kirja! –hankkeesta kirjavinkkausprojektin. Hankerahalla palkataan projektityöntekijä vinkkaamaan kirjallisuutta Hyvinkään yläkoululaisille. Oman työvoiman avulla ei ole mahdollisuutta tehdä näin valtaisaa vinkkausprojektia. Tällä hetkellä noin vajaa puolet Hyvinkään 9.-luokista käy kirjavinkkauksessa kirjastossa. Lisäksi vinkkari käy muutamassa 7. ja 8. luokassa lukuvuoden aikana. Nyt haluaisimme laajentaa vinkkausta Kaappaa kirja! -projektin avulla. Kaikki Hyvinkään yläkoululuokat saisivat varata aikaa vinkkaukseen. Lähellä kirjastoa sijaitsevat koulut voisivat tulla kirjastoon ja kauempana sijaitseville kouluille vinkkari menisi paikanpäälle. Lisäksi olisi hienoa, jos nuoria voisi tavoittaa esimerkiksi Kauppakeskus Willan nuorisotilassa pystyttämällä sinne kirjavinkkauskioskin.

Hyvinkäältä Tapainlinnan koulu on lupautunut yhteistyökumppaniksi projektiin. Tapainlinnan yläkoululla on 18 yläkoululuokkaa, jotka ottavat mielellään vinkkarin vierailemaan luokkaan. Kirjasto on saanut myös muista kouluista kiinnostuneita yhteydenottoja. Hyvinkäällä on 5 yläkoulua ja lisäksi muutama erityisopetusta antava koulu. Yhteistyötä tullaan tekemään kaikkien yläkoulujen kanssa.

Avustusrahalla palkataan kirjavinkkari. Muita kuluja ovat matkakulut ja materiaalikulut vinkkiaineiston muokkaamiseen.  Kirjaston omat kulut ovat oman henkilökunnan työaikaa.

Samarbetspartner/s: 
Tapainlinnan yläkoulu ja muut Hyvinkään yläkoulut
Tidigare projekt: 

Kaappaa kirja! -nimellä on tehty aiempina vuosina 2012 ja 2014 lukukampanjat yläkoululaisille. Lukuvuodelle 2015-2016 hanke on toteutustavaltaan ja sisällöltään muutettu täysin erilaiseksi. Haluamme kuitenkin säilyttää hankkeen nime, koska se lisää vinkkauskampanjan tunnettavuutta.

Projektet börjar : 
01/08/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€5 000
Egen finansiering: 
€1 000
Budget sammanlagt: 
€6 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0