Kaappaa kirja! - Lukukampanja nuorille
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Hyvinkään kaupunginkirjasto/ Silja Rytkönen
Hyvinkään kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirjastopolku 2
05800
Bibliotekets telefonnummer : 
019-4592422
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@hyvinkaa.fi
ISIL-kod : 
FI-Hyvin
FO-nummer : 
0125866-0
Ansvarsperson : 
Sirkka Kontiainen
Telefonnummer : 
019-4592429; 019-4592422
E-post : 
sirkka.kontiainen@hyvinkaa.fi
Projektbeskrivning : 

Kaappaa kirja! – on yläkoululaisille suunnattu lukukampanja.  Hyvinkään kaupunginkirjastossa on tarkoitus järjestää vuorovuosittain ala- ja yläkoululaisille lukemaan innostava kampanja. Vuonna 2014 on nuorten vuoro.

Nuorten kampanjassa yhdistämme lukemiseen eri medioita ja taiteen haaroja. Ensimmäisen lukukisan järjestimme keväällä 2012. Se sai osakseen paljon kiinnostusta ja positiivista palautetta. Nyt hioisimme kampanjaa vielä houkuttelevammaksi. Yläkouluikäisten kannustaminen mukaan lukukampanjaan osoittautui erittäin haasteelliseksi. Nuoret ovat iässä, jolloin kirja jää helposti muiden liikkuvampien medioiden jalkoihin.

Lukukampanjan perusidea on, että nuori lukee kirjan. Tämän jälkeen hän työstää lukemastaan kirjasta jotakin uutta.Kirjastossa tehdään tehtävävihko, jossa on eri tapoja käsitellä luettua kirjaa. Vihkoon laaditaan kiinnostavia kirjalistoja teemoittain, joista nuori voi valita mieleistään luettavaa.

Nuori voi kirjoittaa perinteisesti kirja-arvostelun  tai – esittelyn tai kirjoittaa fanifiktioita. Toinen vaihtoehto on kuvataiteet: kirjasta voi tehdä sarjakuvan tai maalauksen kirjan parhaasta kohdasta. Tai hän  voi taiteilla kirjalle uuden kansikuvan. Kirjasta voi myös tehdä lehtijutun tai kuvata videon, sketsin, animaation tai kirjatrailerin.

Tarkoitus on palkita parhaita töitä sekä lukukampanjan kuluessa että sen jälkeen. Kannustuspalkintoja arvotaan kaikkien osallistujien kesken. Nuorten on mahdollista saada töitään esille kirjaston nettisivuille ja kirjastoon. Toivomme kampanjalla olevan myös nuorten itsetuntoa kohottava vaikutus, kun he saavat omia töitään julkisesti esille. Paikallinen lehdistö tuo myös kampanjalle näkyvyyttä. Paikallisia kirja-alan yrityksiä pyydetään mukaan avustamaan kilpailussa. Kampanja päättyy yhteiseen juhlaan, jossa esiintyy jokin nuorille mieluinen taiteilija.

 

Haettavan avustuksen avulla pystymme aktivoimaan nuoria mukaan lukukampanjaan järjestämällä esim. kirjailijavierailuja ja kirjavinkkausta. Avustusta käytettäisiin myös tehtävävihkon kustannuksiin, mahdollisiin matkakuluihin, palkintoihin ja tiedotukseen. Kampanja toteutetaan kirjaston oman henkilökunnan voimin kirjaston työajalla.

 

Lukukampanjan suunnittelu aloitetaan syyskuussa 2013.  Varsinainen kampanja-aika on kevätlukukaudella 2014.

 

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Paikallisia kirja-alan yrityksiä:  Aamuposti, Suomalainen kirjakauppa; Kirja&Idea ja Kirjavälitys, joita pyydetään mukaan kampanjaan.

Hyvinkään yläkoulut: opettajat & oppilaat

Tidigare projekt: 

Lukukampanja nuorille 2012 Hyvinkään kaupunginkirjastossa.

Webbsidor, publikationer och material: 

Uudistimme Kaappaa kirja! -vihkoa. Vihko pitää sisällään tehtävät ja aiheenmukaiset kirjalistat, jotka laadimme itse. Vihkon visuaalisesta ilmeestä vastasi graafikko Merja Koriseva.

Vihkoa oli jaossa kirjastossamme ja lisäksi lähetimme vihkot kaikkiin hyvinkääläisiin yläkouluihin, jotta jokainen yläkoululainen saisi oman kappaleensa. Veimme vihkoa jakoon myös Hyvinkään Suomalaiseen kirjakauppaan ja Kirja&Ideaan, eli hanketta tukeviin paikallisiin yrityksiin.

Vihko oli saatavissa myös sähköisessä muodossa kirjaston verkkosivuilla, jonne teimme oman Kaappaa kirja!-sivun. http://www.hyvinkaa.fi/fi/Kulttuurijavapaa-aika/Kirjasto/Lasten--ja-nuortenosasto/kaappaa-kirja/alkusivu/

Kirjastossamme mainostimme kampanjaa paitsi ilmoitustaulullamme, myös pitämällä kampanja-ajan nuortenosastollamme Montussa eriaiheisia kirjanäyttelyitä laatimiemme vinkkilistojen mukaisesti. Kampanjan lopuksi kokosimme julkaisuluvan antaneiden nuorten töistä näyttelyn kirjastoomme. Julkaisimme tehtäväpalautuksia myös Kaappaa kirja! –sivuillamme:

http://www.hyvinkaa.fi/fi/Kulttuurijavapaa-aika/Kirjasto/Lasten--ja-nuortenosasto/kaappaa-kirja/Palautettuja-tehtavia/

Kampanja sai medianäkyvyyttä, kun Aamuposti teki jutun Aleksi Delikouraksen kirjailijavierailusta Puolimatkan koululla ja julkaisi juttunsa sekä paperi- että verkkolehdessä.

http://www.aamuposti.fi/artikkeli/278761-nortti-kirjan-tekija-puhui-nuorille-nuorten-kielta

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kampanja järjestettiin nyt toista kertaa. Lukukampanjaan osallistui kaikkiaan 193 nuorta, ja saimme yhteensä 207 tehtäväpalautusta. Verrattuna aiempaan vuoteen osallistujia oli nyt 50 enemmän. Osalle opettajista ja osallistujista kampanja oli jo entuudestaan tuttu, esimerkiksi osa 9. -luokkalaisista nuorista oli osallistunut kampanjaan myös toissa vuonna. Kampanjan voikin ajatella saavuttaneen tunnettavuutta. Kampanjaan osallistuminen oli vapaaehtoista, joskin rohkaisimme opettajia ottamaan kampanjan osaksi opetusta esimerkiksi äidinkielen ja kuvaamataidon tunneilla. 

Kaappaa kirja! –lukukampanja aloitettiin järjestämällä 5.2.2014 Puolimatkan yläkoululle kirjailijavierailu. Suosittujen Nörtti-kirjojen kirjoittaja Aleksi Delikouras piti koululla kolme esitystä, jolloin kaikki yläkoululaiset (yhteensä 150) pääsivät vuorollaan katsomaan esitystä. Kirjailijavierailu sai innostuneen vastaanoton ja kiitosta sekä oppilailta että opettajilta. Onnistuneen kokemuksen innoittamina päätimme pitää toisen kirjailijavierailun syksyllä. Tällä kertaa vierailu järjestettiin Tapainlinnan koululla, sillä kyseisen koulun oppilaat olivat osallistuneet kampanjaan ahkerasti. Kirjailijavieraaksi valitsimme maagista realismia nuorille kirjoittaneen Seita Vuorelan.

Toukokuussa järjestimme palkintojuhlan, joka pidettiin 15.5.2014. Sinne kutsuimme 15 nuorta, jotka halusimme palkita joko erittäin hyvin tehtyjen tehtävien ansiosta tai ahkerasta lukemisesta ja lukuinnostuksen osoittamisesta. Kutsutut nuoret saivat tuoda juhlaan mukaan ystäviään ja perheenjäseniään, ja lopulta juhlaan osallistui kaikkiaan 32 henkilöä. Palkintojuhlassa yleisöä hauskuutti stand up-koomikko Mikko Vaismaa ja tarjoilla oli virvokkeita ja pikkupurtavaa. Hankerahoilla sekä paikallisten yritysten lahjoituksilla pystyimme palkitsemaan osallistujia esimerkiksi kirjalahjoilla. Paikallisista yrityksistä hanketta tukivat Suomalainen kirjakauppa, Hyvinkään Kirja&Idea sekä Kirjavälitys Oy.

Kokonaisuudessaan Kaappaa kirja! –kampanja onnistui hyvin. Olemme iloisia, että pääsimme tarjoamaan paikallisille nuorille kulttuurielämyksiä ja innostamaan heitä lukemiseen ja taiteelliseen ilmaisuun. Halusimme nuorten löytävän lukuinnon myös vapaa-ajallaan, ja sitä varten pyrimme panostamaan monipuolisuuteen kirjalistoissa. Tehtävien halusimme puolestaan ilmentävän nuorille tuttua monimediaisuutta: luetuista kirjoista saattoi esimerkiksi kirjoittaa blogitekstin, luoda soundtrackin tai tehdä videon.

 Kampanjaan osallistuminen vaikutti nivoutuvan vahvasti koulutyöhän, mistä kertoo se, että suurin osa palautuksista tuli suoraan kouluilta. Näin oli myös edellisellä kerralla vuonna 2012, vaikka nuoria yritettiin houkutella tekemään kampanjatöitä myös vapaa-ajalla. Osallistumismäärään tuntui vaikuttavan paljon se, kuinka innokkaasti opettajat teettivät Kaappaa kirja!-tehtäviä opetuksen ohessa. Siten osallistuminen oli mahdollisesti mielekkäintä jo valmiiksi lukuharrastuksesta innostuneille. Jatkossa Kaappaa kirja! – kampanjaa onkin tarkoitus uudistaa niin, että kirjojen maailma avautuisi tehokkaammin myös sellaisille nuorille, jotka eivät juurikaan lue. Tarkoitus on tuoda kampanjaan mukaan kirjavinkkausta ja panostaa entisestään kirjailijavierailuihin.

Fortsatta åtgärder: 

Kaappaa kirja –lukukampanja on jatkossakin tarkoitus järjestää vuorovuosin alakoululaisille suunnatun Luku-Ukuli -lukukilpailun kanssa. Jatkossa Kaappaa kirja –lukukampanjaa tullaan uudistamaan ja tavoitteena on innostaa yhä laajempi joukko nuoria lukuharrastuksen pariin. Uudessa kampanjassa tulemme panostamaan kirjavinkkaukseen ja kirjailijavierailuihin.

Ytterligare information: 

Hyvinkään paikallisista yrityksistä hanketta tukivat kirjalahjoituksin Suomalainen kirjakauppa, Hyvinkään Kirja&Idea sekä Kirjavälitys Oy. Suomalaiselta kirjakaupalta saimme myös lahjakortin (arvo 20e). Kirjalahjoituksilla ja lahjakortilla palkittiin osallistuneita nuoria.

Henkilöstökuluihin on arvioitu 2488 euron suuruinen oman henkilökunnan työpanos ajalla 2.9.-31.12.2014. Kyseessä on lasten- ja nuortenosaston henkilökunnan tekemää työtä normaalin kirjastotyön ohessa. Työhön kuuluvat kilpailun suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Saatu avustus -kohdassa on 12 euroa henkilöstökuluja, jotka ovat oman henkilökunnan normaaleja palkkakuluja eivätkä näy kirjanpitoraportissa. Samoin oma rahoitus 2488 on omaa rahoitusta eikä näy kirjanpitoraportissa

Projektet börjar : 
02/09/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 000
Egen finansiering: 
€3 000
Budget sammanlagt: 
€9 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€7 488
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€20

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
7kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
320henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000