Kaarinan nuoret kirjaston käyttäjiksi ja toiminnan kehittäjiksi
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kaarinan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 50
20781
Kirjaston puhelin : 
(02) 588 4401
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kaarina.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kaari
Y-tunnus : 
0133226-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Ritva Nurminoro
Puhelin : 
050 373 2742
Sähköposti : 
ritva.nurminoro@kaarina.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on saada nuoret innostumaan Kaarinan uuden pääkirjaston nuortentilan toiminnasta ja löytämään kirjaston palvelut

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Nuorten tilan tapahtumien määrä. Tapahtumissa käyneiden nuorten määrä. Tapahtumat luokitellaan lukemaan innostaviin tapahtumiin, pelitapahtumiin ja muihin tapahtumiin.

Kuvaus : 

Kaarinan kaupungin uusi pääkirjasto valmistuu vuoden 2017 lopussa. Pääkirjastoon on suunniteltu uuden nuortenosaston yhteyteen lasiseinillä erotettava nuorten tila, jonka perusvarustuksiin kuuluvat muun muassa konsolipelit, suuri näyttö ja keittiö. Päivisin tämä tila toimii kirjavinkkaus- ja tiedonhaunopetuksen tilana, mutta iltaisin tilassa järjestetään tapahtumia nuorille, tila on myös nuorten vapaassa käytössä.

Kirjaston avauskiireiden aikana kirjaston vakituisella henkilökunnalla ei riitä resursseja tilan kokonaisvaltaisen hyötykäytön suunnitteluun. Hankkeessa palkataan koulutettu nuorisotyöntekijä osaksi kirjaston lasten- ja nuorten tiimiä yhden vuoden ajaksi. Nuorisotyöntekijän vastuulla olisi suunnitella kirjaston nuortentilassa järjestettäviä tapahtumia kirjaston lastentiimin kanssa sekä koordinoida alueen muiden toimijoiden kanssa aloitettavaa yhteistyötä.

Mahdollisia yhteistyötahoja voisivat olla esimerkiksi Kaarinan kaupungin kulttuuritoimi (sanataidepajat), Kaarinan kaupungin kansalaisopisto (kokkaus- ja käsityöillat) ja Kaarinan SPR (läksykerho). Kaarinan kaupungin nuorisotoimi on hankkeessa asiantuntijana. Nuorisotyöntekijä vastaa myös nuortentilan käytännön arjesta ja tapahtumien toteutuksesta, kirjaston henkilökunnan avustaessa suurimmissa tapahtumissa (esim. Harry Potter- ilta, Kansallinen pelipäivä, Mediataitoviikko…)

Aktiivisella nuortenkirjastotyöllä vastataan jo ennakolta mahdollisiin järjestyshäiriöihin, joita uusi, iso tila saattaa tuoda mukanaan. Hankkeen loputtua nuorten tilan toimivimmat käytännöt siirtyvät osaksi pääkirjaston arkea ja lasten- ja nuortentiimin töitä. Kirjaston toiveissa on, että hyvin toteutettu hanke lisäisi kaupungin panostusta nuortenkirjastotyöhön.  

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kaarinan kaupungin nuorisotoimi, SPR
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kaarinan kaupungin nuorisotoimi, Esa Kanerva
SPR-Kaarina, Maija Söderblom 

Aloituspäivämäärä : 
01/11/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€40 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€28 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€68 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös