Kadonneen asiakkaan jäljillä - Paimion kaupunginkirjaston vaikuttavuutta parantamassa
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Paimion kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 50
21531
Yhteyshenkilön nimi : 
Arja Pesonen
Puhelin : 
02 474 5321
Sähköposti : 
arja.pesonen@paimio.fi
Hankkeen tavoite: 

Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta kovenee. Kirjastot menettävät asiakkaitaan ja lainausluvut ovat valtakunnallisesti laskussa. Kirjastoammattilaisten tehtäväsisällöt ovat myös muutoksessa. Kun hankintaa ja luettelointia keskitetään ja lainaus ja palautus automatisoidaan keskittyvät kirjastoammattilaiset enemmän sisältöjen avaamiseen. Perinteiset kirjanäyttelyt kirjastossa ja kirjavinkit nettisivuilla ovat hyviä ja helppoja tapoja välittää tietoa sisällöistä asiakkaille, jotka aktiivisesti etsivät tietoa kirjastosta ja netistä. Siis heille, jotka jo ovat kirjaston palvelujen käyttäjiä. Paimiossa on kuitenkin paljon kuntalaisia, jotka eivät käy kirjastossa eivätkä tiedä, mitä kaikkea olisi tarjolla. Heidän houkuttelemiseksi kirjastoon pitäisi keksiä keinoja. Kiinostavien tapahtumien järjestäminen kirjastossa voisi olla yksi keino.

Hankkeen päämääränä on oppia järjestämään kirjastossa tapahtumia, jotka ovat kuntalaisten mielestä kiinnostavia ja jotka näin voivat houkutella uusia asiakkaita. Järjestettävien tapahtumien ideoinnissa käytetään koko Paimion vapaa-aikapalveluiden ja vapaan sivistystyön työntekijöiden asiantuntemusta ja ajatuksia siitä, mikä on kiinnostava tapahtuma ja minkälaiset tapahtumat voisivat vetää yleisöä. Hankkeessa opitaan myöskin tapahtumien markkinointia, sillä kiinnostavakaan tapahtuma ei tuo asiakkaita, jos sitä ei osata markkinoida kiinnostavalla tavalla. Tapahtumien tuottamisen tapaa uudistetaan kirjastolähtöisesti siten, että kirjastossa järjestettäviä tapahtumia aletaan tuottaa ja markkinoida aiempaa enemmän yhteistyössä muiden Paimion kaupungin sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden kanssa.

Hanke liittyy läheisimmin teemaan neljä (laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot). Tapahtumatuotannolla pyritään laajentamaan kirjaston vaikuttavuuden piiriä kunnassa, innovoimaan uudenlaisia kirjastotapahtumia ottamalla mukaan uutta näkökulmaa sekä parantamaan tapahtumatuotannon ja markkinoinnin laatua ja tehokkuutta yhdistämällä voimia. Hankkeella pyritään myös avaamaan sisältöjä tapahtumien kautta ja sillä tavoin edistää lukemista (teema 1), sillä pyritään edistämään yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa (teema 3) sekä tekemään kirjastosta yhä enemmän kuntalaisten yhteisöllistä kohtaamispaikkaa (teema 2). Lisäksi tuotettujen tapahtumien sisältö voi tukea teemojen sisältöjä muillakin tavoilla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtuman aikana lasketaan tai arvioidaan kävijämäärä.
Tapahtuman jälkeen tarjotaan mahdollisuus antaa palautetta.
Vuositasolla tarkastellaan vaikuttavatko tapahtumat fyysisten kirjastokäyntien, lainausoikeuttaan käyttävien ja lainausten määrään.

Kuvaus : 

Hankkeen toteutusaika on 4/2018 - 5/2019. Suunnitteluaikaa on huhti-elokuu 2018 ja tapahtumat toteutetaan syys-toukokuussa 2018-2019.

Aluksi luodaan koko sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden yhteinen tapahtumien vuosikello, johon kirjataan jokaisen palveluntuottajan vuosittain toistuvat tapahtumat. Vuosikellon avulla voidaan välttää päällekkäisten ja samantapaisten tapahtumien järjestäminen. Vuosikelloon lisätään myös muita tapahtumia, joita jatkossa voidaan järjestää yhdessä. Hankkeen puitteissa järjestetään noin yhdeksän tapahtumaa, esimerkiksi yhtenä lauantaina kuukaudessa. Tapahtumatoiveita ja -ideoita kerätään etukäteen asiakkailta sivistyspalveluiden eri toimipisteissä ja verkossa. Palvelujen käyttäjiltä voidaan myös tiedustella halukkuutta osallistua tapahtumien järjestelyihin. Myös yhdistysten halukkuutta osallistua yhteistyöhön kartoitetaan.

Tapahtumilla pyritään tavoittamaan erityisesti ei-kirjastonkäyttäjiä ja houkutella heitä kirjastoon erityisesti heille suunnatuilla tapahtumilla. Tällainen kohderyhmä on esimerkiksi nuoret miehet. Tapahtumat olisivat mielellään sellaisia, joita kirjastolta ei ole totuttu odottamaan. Esimerkkinä voisi olla vaikkapa kirjailijavieraan sijaan urheilijavieras, jota ensin haastateltaisiin ja perään olisi lajikokeilu tai -näytös. Vieraana voisi olla myös Remonttireiska ja ohessa remontoinnin kokeilua käytännössä. Nuoria voisivat houkutella moponkorjausillat, lanit (eli lähiverkkotapahtuma) kirjastossa tai RC-autokisa kirjaston hyllyjen väleissä. Näistä tapahtumista saisi tulla myös ääntä. Vierailijoiksi valitaan vetovoimaisia esiintyjiä, jotka voisivat kiinnostaa ei-kirjastonkäyttäjien kohderyhmiä.

Tapahtumille tehdään markkinointisuunnitelma. Markkinoinnin suunnittelun ja tapahtumien järjestämisen avuksi palkataan projektityöntekijä, jolla on näkemystä ja kokemusta molemmista. Markkinoinnissa tärkeää on visuaalisuus, joten projektityöntekijä suunnittelee tapahtumamainokset. Tehtyjen mainosten pohjia on mahdollista hyödyntää myös tulevaisuudessa tapahtumamainonnassa. Koko sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden henkilökunta perehtyy tapahtumajärjestämisen yleisiin periaatteisiin ja vetoavien mainosten tekemiseen niin sosiaalista kuin printtimediaankin varten. Tapahtumajärjestämistä ja markkinointia opetellaan tietenkin myös käytännössä ja onnistumisista ja virheistä opitaan. Yhteisesti järjestettävästä tapahtumasta tulee myös markkinoinnin kannalta yhteinen asia ja markkinointi tehostuu.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Paimion kulttuuripalvelut, Paimion liikuntapalvelut, Paimion nuorisopalvelut, Paimion opisto (kansalaisopisto ja musiikkiopisto)
Aloituspäivämäärä : 
16/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
19/05/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000
 
okm
avi