Kaiken ikää
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Sirkku Petäjä
Nurmijärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 47
01901
Kirjaston puhelin : 
040 3172500
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@nurmijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nurmi
Y-tunnus : 
9014643-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Anu Sorvali
Puhelin : 
040 3172517
Sähköposti : 
anu.sorvali@nurmijarvi.fi
Kuvaus : 

Nurmijärven kunnan strategian mukaista on tukea ikäihmisten palveluilla kotona asumista ja aktiivista vanhuutta. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut alkoi vuonna 2011 kehittää ikäihmisten toimintaa. Vuoden 2012 talousarviossa kirjasto- ja kulttuuripalvelujen sitovana tavoitteena on laatia ikäihmisten palvelusuunnitelma. Suunnitelmaa ovat olleet tekemässä kirjasto, kulttuuripalvelut ja museo ja sen laatimisessa on tehty yhteistyötä myös sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Suunnitelman laadinnan pohjaksi toteutettiin asiakaskysely ikäihmiselle vuoden 2012 keväällä.

Vuonna 2013 olisi tarkoitus ryhtyä kehittämään suunnitelman mukaisia uusia palveluja ikäihmisille. Hyvinkään kirjastossa on syksyllä 2012 kokeiltu ikäihmisten iltapäiviä, ja heidän saamansa palaute on ollut hyvää. Nurmijärven kirjastolla olisi tarkoitus vuoden 2013 syksystä kokeilla ikäihmiselle säännöllisiä tapahtumapäiviä. Nurmijärvellä on kolme kirjastoa, jotka kaikki ovat melko suuria. Toiveena olisi, että tapahtumia pystyttäisiin järjestämään kaikissa pääkylissä, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua niihin. Nurmijärven joukkoliikenneyhteydet eivät ole niin hyvät, että ikäihmisten olisi helppo osallistua toimintaan muussa kuin kotikylässään.

Tapahtumien tuottamisessa ovat mukana myös kulttuuripalvelut ja museo, joten kirjastolle jää tuotettavaksi vain osa tapahtumista. Osa tapahtumista tuotetaan kirjaston oman henkilökunnan voimin. Haemme avustusta kuuteen tapahtumaan, joihin palkattaisiin ulkopuolinen esiintyjä: kirjailijavieras tai joku muu asiantuntija. Näin voisimme järjestää syksyllä 2013 yhden vierailevan esiintyjän vetämän tapahtuman joka toimipisteessä ja keväällä 2014 samoin.

Kirjasto on oman henkilökunnan voimin toteuttanut kokeiluluontoisen musiikkikiertueen alueen vanhusten hoitolaitoksiin ja terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolle tämän vuoden aikana. Kaksi musiikkiosaston virkailijaa harjoitteli ikivihreitä sävelmiä sisältävän ohjelmiston, ja he ovat kiertäneet esittämässä sitä vanhuksille. Olemme saaneet kiertueesta runsaasti positiivista palautetta sekä vanhuksilta suoraan itse tapahtumissa että hoitohenkilökunnalta. On toivottu, että vastaavanlaista ohjelmaa olisi tarjota jatkossakin. Mahdollisuuksien mukaan olisi tarkoitus laajentaa ohjelmaa muuhunkin kuin musiikkiin. Kirjaston henkilökunnan toteuttamana ohjelma on edullista, mutta laajassa kunnassa kertyy paljon matkakustannuksia.

Nurmijärven kirjasto hakee avustusta sekä oman henkilökunnan laitoskiertueen matkakustannuksiin että vierailevien esiintyjien (6 kappaletta) matkakustannuksiin yhteensä 400 euroa. Lisäksi haetaan avustusta kuuden vierailijan palkkioihin yhteensä 2000 euroa. Jotta tapahtumat ja ikäihmisten palvelut saataisiin markkinoitua, haetaan vielä 500 euroa esitteiden suunnitteluun ja painattamiseen. Samalla on tarkoitus markkinoida myös kirjaston kotipalvelua. Kirjasto hakee yhteensä 2 900 euroa ikäihmisten palveluiden kehittämiseen. Kirjaston omaksi kustannukseksi tulevat käytetyt suunnittelu- ja työtunnit sekä 12 tapahtumailtapäivän järjestämisestä aiheutuvat kulut.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

museonjohtaja Leena Koskela, leena.koskela@nurmijarvi.fi

kulttuurijohtaja Marke Vornanen, marke.vornanen@nurmijarvi.fi

 

Aiemmat hankkeet: 

Hyvinkään kirjaston ikäihmisten iltapäivät

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeeseen ei tuotettu varsinaisia verkkosivuja, mutta tilaisuuksia mainostettiin niin kirjaston omilla verkkosivuilla kuin kunnan tapahtumakalenterissakin. Tässä linkki yhteen ilmoitukseen:

http://www.nurmijarvi.fi/tapahtumat/5112/k-60_tuoksuvat_ruusut

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke lähti liikkeelle tarpeesta kehittää ikäihmisille suunnattuja palveluja. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen yhteinen Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2013-2015 valmistui vuoden 2013 alussa. Siinä linjattiin tavoitteiksi mm.

-          lisätä ikäihmisten hyvinvointia

-          aktivoida ikääntyvää väestöä

-          mahdollistaa elinikäisen oppimisen ajatuksen toteutuminen

-          pyrkiä kehittämään erilaisille ikäihmisten ryhmille kiinnostavia oppimisen ja kohtaamisen tilaisuuksia

-          luoda uusia palveluja resurssit huomioon ottaen

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tavoitteeksi tuli yhdessä järjestää kokeiluluontoisesti ns. senioritapaamisia. Senioritapaamisten suunnittelu aloitettiin yhteistyössä kulttuuripalvelujen ja museon kanssa. Päätimme, että järjestämme tapaamisia kerran kuussa kaikissa kolmessa kunnan päätaajamassa. Kirjaston vastuulle tuli järjestää kaksi tapahtumaa kuhunkin taajamaan lukukausittain ja kulttuuripalvelut ja museo vastaavat kumpikin yhden tapahtuman järjestämisestä. Näin saimme pohjan ohjelman suunnitteluun. Syyskaudella 2013 tapahtumia järjestettiin syys-joulukuussa ja kevätkaudella 2014 tammi-huhtikuussa. Jaoimme kaikkien kolmen järjestäjän kesken vastuukuukaudet ja vielä toimipisteittäin järjestämisviikot.

Senioritapaamisten nimeä pohdittiin pitkään. Lopulta nimeksi tuli K60 –kulttuuriklubit, joista nykyisin puhutaan lyhyesti K60:nä. Kulttuuripalvelujen työntekijä Petra Homérus suunnitteli tapahtumille oman logon ja graafisen ilmeen, jota on alusta asti käytetty kaikessa markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Syksyn ohjelma pyrittiin suunnittelemaan mahdollisimman monipuoliseksi. Ensimmäisen kuukauden tapahtumiin päätettiin panostaa, jotta saisimme kohderyhmän huomion heräämään. Esiintyjiksi valittiin nimekkäitä henkilöitä. Painatimme kirjanmerkkimuotoisen ”taskuohjelman” sekä A3-kokoisia julisteita. Näitä jaoimme paitsi kirjastoissa, myös ikäihmisten järjestöjen kautta. Tiedotimme näyttävästi paikallislehdissä lukukauden ohjelmasta kokonaisuutena ja vielä jokaisesta tapahtumasta erikseen.

Tapahtumien jälkeen keräsimme palautetta lomakkeilla. Saimme paljon positiivista palautetta ja kiitosta sekä myös kehittämisideoita ja ehdotuksia vierailijoiksi. Palautteen perusteella on selvää, että tällaiselle toiminnalle on todella tilausta. Olemme pyrkineet toteuttamaan vierailijaehdotuksia. Hankimme myös äänentoistolaitteet, koska saimme palautetta siitä, ettei esiintyjien ääni kuulu takariveihin asti.

Kirjastojen tilat ovat joissain tapahtumissa osoittautuneet liian pieniksi yleisömäärään nähden. Siksi olemme joutuneet jakamaan osaan tapahtumista maksuttomia ennakkolippuja.

Syksyn 2013 kirjaston järjestämät tapahtumat:

5.9. Rajamäki: Hyvää elämää! Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen

12.9. Pääkirjasto: Syksyni sumuissa rakastan sinua: Kirjailija Claes Andersson lukee runoja ja soittaa pianoa sekä puhuu vanhenemisesta

19.9. Klaukkala: Iloista ikääntymistä! Vappu Taipale

3.10. Rajamäki FK Jaakko Ylipaavola: Suomen kielen murteet

17.10. Klaukkala: Tietokirjailija Pirjo West: Suomalaisuus – tuontitavaraa?

Kevään 2014 kirjaston järjestämä ohjelma:

15.1. Rajamäki: Teemana ikäihmisten turvallisuus

30.1. Klaukkala: Teemana ikäihmisten turvallisuus

13.2. Pääkirjasto: Urheilijasta runomieheksi. Reijo Vähälä kertoo urheilu-urastaan ja elämästään sekä lausuu runoja.

5.3. Rajamäki: Sotaromaaneja naisnäkökulmasta – miksi aihe on yhä niin ajankohtainen? Kirjailija Paula Havaste

6.3. Klaukkala: Näyttelijä Seela Sella kertoo elämästään ja näyttelijäntyöstään

13.3. Pääkirjasto: Tietoa muistiterveydestä. Muistikoordinaattori Helena Hurme-Marttinen

9.4. Rajamäki: Tuoksuvat ruusut. Pirjo Rautio Simolan rosariosta

10.4. Pääkirjasto: Muutokset Suomen luonnossa. Luontotoimittaja Veikko Neuvonen

24.4. Klaukkala: Vireyttä vuosiin viisailla valinnoilla. Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen

Osallistujamäärät ovat vaihdelleet aiheen mukaan. Kävijöitä oli syksyllä 2013 yhteensä 285 ja keväällä 2014 414.

Oli hyvä, että hankkeella oli alusta asti selkeä oma ilme, logo ja tiedotustapa. K60:stä on viimeistään tämän syksyn aikana tullut kunnassa ”brändi”, joka tunnetaan ja tiedetään. Toimintamme saa kehuja sekä asiakkailta että muilta kunnan toimijoilta. Ohjelman suunnittelu toimii yhteistyössä nykyisin jo sujuvasti, koska yhteiset aikataulut ja toimintatavat ovat ehtineet hioutua. Senioritapaamiset onnistuivat odotettua paremmin.

Hankkeeseen kuului osana myös palvelujen vieminen ikäihmisten luo esimerkiksi palvelutaloihin ja päiväkeskuksiin. Myös näitä tapahtumia suunniteltiin yhteistyössä kulttuuripalvelujen ja museon kanssa, jotka järjestivät omaa ohjelmaansa. Kirjaston järjestämä ohjelma perustui omien työntekijöiden taitoihin. Kirjastolaiset järjestivät musiikkiesityksiä palvelukoteihin ja terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolle ja muutaman kirja- ja musiikkivinkkauksen vanhusten päiväkeskukseen. Näihin osallistui yhteensä 90 henkilöä.

Jatkotoimenpiteet: 

Olemme jatkaneet kulttuuriklubien järjestämistä tänä syksynä ja aiomme jatkaa tällä samalla tavalla ainakin vuoden 2015. Saimme kunnalle tullutta perintörahaa 3300 euroa ikäihmisten toimintaan, joten voimme edelleen järjestää tilaisuuksia kerran kuukaudessa kaikissa kirjaston toimipisteissä. Pyrimme saamaan kerran syksyllä ja kerran keväällä jonkin nimekkäämmän esiintyjän jokaiseen toimipisteeseen ja kirjaston toinen vastuukuukausi hoidetaan usein paikallisten yhteistyökumppanien kanssa.

Myös toiminnan järjestämistä palvelukoteihin ja päiväkeskuksiin on jatkettu. Viimeksi kirjastoduomme ”Älä huura” konsertoi Nurmijärven päiväkeskusten yhteisessä itsenäisyyspäiväjuhlassa. Tarkoitus on myös edelleen käydä vinkkaamassa vanhuksille etenkin äänikirjoja.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/08/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 100
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€3 500

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
29kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
790henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 900