Kaikki Kansa Kirjastoon
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Ähtärin kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Lukiontie 3
63700
Bibliotekets telefonnummer : 
0625256451
Bibliotekets e-postadress : 
kirjastohk@ahtari.fi
ISIL-kod : 
FI-Ahtar
FO-nummer : 
0184622-7
Ansvarsperson : 
Hannele Halttunen
Telefonnummer : 
0405131283
E-post : 
hannele.halttunen@ahtari.fi
Projektbeskrivning : 

Kirjastossa otetaan käyttöön uusia palveluja, parannetaan olemassa olevien palvelujen saatavuutta ja muokataan mielikuvaa kirjastosta helposti lähestyttäväksi, toimivaksi ja  monipuoliseksi laitokseksi.

Lehtilukusali jatkuvaan käyttöön
Lehtilukusalin käyttömahdollisuuksien lisääntyminen madaltaa kynnystä tulla kirjastoon. Lehtilukusalin käyttö kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella on kirjastorakennuksessa mahdollista, jos asiakkaille annetaan oma avain lehtilukusaliin. Tämä on mahdollista valvontakameroita ja avainten määrää lisäämällä.
 1900 €

Yleisön työasemat
Nettiyhteydet ovat edelleenkin etenkin kesäasukkaille tarpeen, mutta hitaus ja vanha kuosi arveluttavat. Ajanmukaiset yleisökoneet nostavat kirjaston imagoa.
1000 €

Digitointi
VHS-videoita ja C-kasetteja on vielä kuntalaisilla siirtämättä digitaaliseen muotoon. Asiakkaat ja satunnaiset kävijät kyselevät digitointimahdollisuutta TV-mainonnan ja muista kirjastoista kantautuneen viestin perusteella. Sopiva tila löytyy, mutta laitteet puuttuvat: tietokone, ulkoinen äänikortti, kuulokkeet, tallentava VHS/DVD –yhdistelmälaite, skanneri, UPS-akkuvarmistus ja tarvittavat kuvan- ja videokuvankäsittelyohjelmat.
3700 € 

Tidigare projekt: 

Lehtilukusali Pello, Ylitornio
Digitointihankkeita lukuisia 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Ähtärin kirjaston toiminta on hankkeen myötä monipuolistunut. Kesäkuun 2013 alusta lähtien on ähtäriläisillä ja kesäasukkailla ollut mahdollisuus käyttää lehtilukusalia varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella klo 9-21 välisenä aikana minä vuodenpäivänä tahansa. Tätä tarkoitusta varten asiakkaille hankittiin avaimia, jotka lunastetaan panttia vastaan puoleksi vuodeksi kerrallaan. Muutos vaati avainten lisäksi sähkötöitä ja valvontakameroita; kirjaston suunnittelu mahdollistaa lehtilukusalin erillisen käytön. Mahdollisuus otettiin vastaan innostuneesti sekä asiakkaiden keskuudessa, julkisuudessa että sivistyslautakunnassa, mutta vakituisia käyttäjiä on alkuinnostuksen jälkeen kymmenisen henkilöä. Väärinkäytöksiä ei ole ilmennyt.

Kirjastoviikosta 2014 alkaen tarjottiin asiakkaille mahdollisuus digitoida VHS-kasetteja ja lp-levyjä. Lp-levyjen kopiointi muistitikulle ja siirtäminen edelleen cd-levylle on ollut vähäistä, mutta VHS-nauhoja on käyty digitoimassa ahkerammin sekä omaan käyttöön että lahjaksi.  Asiakkaat kopioivat aineistot itse kuvallisen ohjeen perusteella, mutta kirjaston henkilökunta opastaa kopiointia alkuun.

Fortsatta åtgärder: 

Sekä lehtilukusalin itsenäinen käyttö että digitointimahdollisuus ovat vastedeskin osa Ähtärin kirjaston palvelukokonaisuutta. Lehtilukusalin vakituiset käyttäjät saavat jatkossa kuitata avaimen vuodeksi kerrallaan.  Näitä palveluja käyttää vain murto-osa asiakkaista, mutta näin kirjasto tulee näkyväksi; palveluista tiedottaminen muistuttaa kirjaston olemassaolosta ja mahdollisuuksista. Sopivaksi muistutusajankohdaksi on suunniteltu vuosittain eri teemaviikkoja ja kesäasukastilaisuuksia sosiaalisen median tiedottamisen lisäksi.

Projektet börjar : 
01/04/2013
Projektet avslutas : 
30/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 600
Egen finansiering: 
€1 800
Budget sammanlagt: 
€8 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 565
Egen finansiering: 
€565
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
0henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Perustelumuistio, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013