Kaikki koneet kymmenluvulle
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Karkkilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtatie 26, PL 50
03600
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3667
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@karkkila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Karki
Y-tunnus : 
0127046-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eeva Nikander
Puhelin : 
09 4258 3668
Sähköposti : 
eeva.nikander@karkkila.fi
Kuvaus : 

Karkkilan kirjaston atk-laitteistoa on päivitetty käyttötarkoitustaan vastaavaksi vuosien 2010-2011 aikana sekä omin hankinnoin että ELY-hankeavustuksella. Silti kirjastossa käytössä olevista yhteensä 15 tietokoneesta kahdeksan on tällä erää neljä vuotta vanhoja tai tätä vanhempia. Pääasiassa kyse on vuodenvaihteessa 2010-2011 paikalliselta pankilta lahjoituksena saaduista tietokoneista, jotka on valmistettu vuosina 2005-2008.

Windows-työasemien keskimääräinen käyttöikä on tällä hetkellä keskimäärin 4-5 vuotta, ja nämä lahjoituskoneet onkin päätetty uusia vuosien 2012-2013 aikana. Omalla rahoituksella pyritään uusimaan kuusi konetta (henkilökunnan työkoneita sekä kaksi asiakkaiden tiedonhakupäätettä) sekä hankkimaan tarvittavia oheislaitteita (hiiret, näppäimistöt yms). Tämän tavoitteen toteuttaminen on huomioitu myös vuoden 2013 budjettiesityksessä. 

Nyt haettavalla avustuksella uusitaan loput kaksi kirjaston viidestä asiakaspäätteestä ja hankitaan yksi lisäpääte. Kun tämän hankkeen lisäksi huomioidaan kevään 2013 aikana niinikään ELY-hankeavustuksella hankittavat yksi tai kaksi joustavasti asiakaskäyttöön tulevaa kannettavaa tietokonetta, kirjaston asiakkaiden käytössä olisi hankintojen jälkeen jo 7-8 työasemaa. Tämä lukumäärä mahdollistaisi nykyistä paremmin koneiden ryhmittelyn siten, että asiakkaiden käytettävissä olisi aina sekä rauhallisissa paikoissa olevia päätteitä keskittyneeseen työskentelyyn että keskusteluetäisyydelle toisistaan sijoitettuja koneita etenkin lasten ja nuorten sosiaaliseen pelailu- yms. käyttöön.

Hankkeen myötä päästäisiin myös huomattavasti aiempaa lähemmäs Kirjastopoliittisen ohjelman (2001) suositusta, jonka mukaan 9000 asukkaan kaupungissa yleisen kirjaston tulisi tarjota asiakaskäyttöön 9 internetpäätettä.

 

Aloituspäivämäärä : 
30/10/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 

Kunta

Maakunta

Kohdealue

KohderyhmätAnomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 400
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi