Kaikkien nuorten kirjasto
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Hämeenkyrön kirjasto
Kirjaston osoite : 
Härkikuja 7
39100
Yhteyshenkilön nimi : 
Pirkko Pilvinen
Puhelin : 
+358505215142
Sähköposti : 
pirkko.pilvinen@hameenkyro.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa kirjasto ja nuorisotoimi yhdessä järjestävät  kirjaston tiloissa kirjaston palveluita esittelevää toimintaa pääasiallisesti yläkouluikäisille nuorille. Kirjastoon hankitaan toimintaa varten pelejä, pelikoineita yms. sekä nuorisoa kiinnostavia hanketta tukevia esiintyjiä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjastotyöntekijät raportoivat muutoksista nuorison kirjastokäytöstä ja -käyttäytymisestä.
Hankkeen päätteeksi tehdään nuorisolle kysely hankkeen jälkeisen toiminnan suunnittelemiseksi.

Kuvaus : 

Erityisesti nuorten tarpeisiin sisustetaan muun kirjaston välittömässä yhteydessä ole ns. sininen luokka. Nuoriso käyttöön hankitaan pelejä, pelioineita, kuulokkeita, puhelimen lataustelakoita yms.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Hämeenkyrön nuorisopalvelut
Aloituspäivämäärä : 
02/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 104
Oma rahoitus yhteensä: 
€776
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 880
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Hakemus ei menestynyt hankkeiden keskinäisessä vertailussa. Kirjastojen kehittämisavustusta ei myönnetä luokkatilan sisustamiseen ja varustamiseen. Avustusta ei myönnetä aineiston hankintaan (pelit katsotaan aineistoksi).

 
okm
avi