Kaikkien nuorten kirjasto
År 2018 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Hämeenkyrön kirjasto
Bibliotekets adress : 
Härkikuja 7
39100
Ansvarsperson : 
Pirkko Pilvinen
Telefonnummer : 
+358505215142
E-post : 
pirkko.pilvinen@hameenkyro.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeessa kirjasto ja nuorisotoimi yhdessä järjestävät  kirjaston tiloissa kirjaston palveluita esittelevää toimintaa pääasiallisesti yläkouluikäisille nuorille. Kirjastoon hankitaan toimintaa varten pelejä, pelikoineita yms. sekä nuorisoa kiinnostavia hanketta tukevia esiintyjiä.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kirjastotyöntekijät raportoivat muutoksista nuorison kirjastokäytöstä ja -käyttäytymisestä.
Hankkeen päätteeksi tehdään nuorisolle kysely hankkeen jälkeisen toiminnan suunnittelemiseksi.

Projektbeskrivning : 

Erityisesti nuorten tarpeisiin sisustetaan muun kirjaston välittömässä yhteydessä ole ns. sininen luokka. Nuoriso käyttöön hankitaan pelejä, pelioineita, kuulokkeita, puhelimen lataustelakoita yms.

Samarbetspartner/s: 
Hämeenkyrön nuorisopalvelut
Projektet börjar : 
02/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€3 104
Egen finansiering: 
€776
Budget sammanlagt: 
€3 880
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Hakemus ei menestynyt hankkeiden keskinäisessä vertailussa. Kirjastojen kehittämisavustusta ei myönnetä luokkatilan sisustamiseen ja varustamiseen. Avustusta ei myönnetä aineiston hankintaan (pelit katsotaan aineistoksi).