Kainuun alueelliset aineistot
Vuoden 2016 Hyvä käytänne   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Seminaarinkatu 15
87100
Kirjaston puhelin : 
0861552423
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@kajaani.fi
ISIL-tunnus : 
FI-kam
Y-tunnus : 
0214958-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Erkki Romppainen
Puhelin : 
0447100431
Sähköposti : 
erkki.romppainen@kajaani.fi
Hankkeen tavoite: 

Kainuun alueellisen historian yhdistäminen ja verkkosivujen kehittäminen 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tuotetut verkkosivut, julkaisut ja materiaalit

Kuvaus : 

Kainuun alueelliset aineistot Taustaa 1. Kainuun kirjallinen historia ulottuu 1600-luvulle. Kirjaston kokoamilla sivuilla on otteita historiasta ja ajankuvaa uudemmalta ajalta. Caiania-tietokantaan on luetteloitu alueellista aineistoa 1990-luvun alusta lähtien. Caianiaan tallennetaan artikkeliviitteitä koko Kainuun alueelta, tallentajina ovat Kajaanin lisäksi Suomussalmen ja Kuhmon kirjastot. Artikkeliviitteitä on vajaat 20 000. Niiden lisäksi tietokannasta löytyy teksti-, ääni- ja kuvatallenteita, jotka on luetteloitu myös Kainet-tietokantaan. Suomussalmen kirjastossa on tallennettu Kianto-aiheisia artikkeliviitteitä Kainet-tietokantaan, josta ne pitäisi siirtää Caiania-artikkelitietokantaan. Caianian tietokantaohjelma on Axiellin Origo, jota ei enää kehitetä eikä sen Finmarc-pohjaisia tietoja voi yhdistää Finnaan tai muihin valtakunnallisiin yhteistietokantoihin haettavaksi. 2. Kajaanin kirjaston verkkosivut Kajaanin kaupunginkirjastolla on useita Kainuun kirjallisuushistoriaan liittyviä verkkosivukokonaisuuksia, joiden tekniikka on vanhentunut ja joiden käyttö siksi on vaikeutunut tai estynyt. Valtakunnallisesti näkyvin on Veikko Huovinen -sivusto, joka on linkitetty Kirjasampoon ja moniin muihin hakemistoihin. Sen valikko ei enää aukea uusissa selainohjelmissa. Kainuun nykykirjailijat -sivusto sisältää tietoja 66 kainuulaisesta kirjailijasta. Tietoja on liitetty Kirjasampoon. Lisäksi Kajaanissa on digitoitu 7 vanhaa kainuulaista kirjaa pdf-muotoon ja laadittu seuraavat sivut: - Heikki Meriläinen - Kainuu Eino Leinon runoissa - Kajaanin seminaarin kasvatit kirjailijoina - Kasimir Leino - Lina Rislachin päiväkirja 1852–1853 - Ryysyrannasta maailman parhaaseen kylään : Kainuu-aiheista kertoma- ja muistelmakirjallisuutta esittelevä sivusto Hankkeen tavoitteena on - Selvittää Caiania-tietokannan käyttö, selvittää vaihtoehdot Caiania-tietokannan jatkamiselle ja saada artikkeliviitteet haettaviksi. - Siirtää Suomussalmen Kianto-aiheiset artikkeliviitteet Kainet-tietokannasta Caianiaan. - Tutkia voidaanko artikkeliviitteet siirtää Omeka-julkaisujärjestelmään Seinäjoen Porstuan tapaan, jolloin myös tekstiä, kuvaa ja muita verkkosivuja voisi liittää samaan tietokantaan - vai konvertoidaanko Caianian artikkeliviitteet Marc21-muotoon ja jatketaan luettelointia itsenäiseen tietokantaan tai esimerkiksi Artoon? - Selvittää miten Kajaanin verkkosivut saadaan toimiviksi. - Jatkaa alueellisen tiedon tallentamista. - Lisätä alueellisen tiedon saavutettavuutta päivittämällä Caiania-tietokanta hakukelpoiseksi Finnaan ja muokkaamalla verkkosivut haettavaksi kansallisiin hakemistoihin kuten Digi-kirjastoon. Toimenpiteet - Palkataan projektiin työntekijä 6 kuukaudeksi. Työntekijä tekee selvitykset ja osallistuu sivujen muokkaukseen ja päivitykseen - Oman työn osuus, ohjaus ja suunnittelutyö 2 kuukautta - Asiantuntijapalvelujen ostaminen Yhteistyökumppanit - Kainuun kirjastot ja muut maakuntakirjastot Aikaisemmat sivustohankkeet - Veikko Huovinen -sivusto (2000) - Kajaanin seminaarin kasvatit kirjailijoina (2000) - Ryysyrannasta maailman parhaaseen kylään (2001) - Lina Rislachin päiväkirja 1852-1853 (2003) - Kainuu Eino Leinon runoissa (2003) - Kasimir Leino -sivusto (2004) - ELEF-projekti: Kainuun alueellisen tiedon tallennus (2000-2003)

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Suomussalmen kunnankirjasto, Kuhmon kaupunginkirjasto
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 Lähtökohdat

 Hankkeen tavoitteena oli lisätä alueellisen tiedon saavutettavuutta selvittämällä vaihtoehdot Caiania-tietokannan jatkamiselle ja ajantasaistamalla kainuulaiseen kirjallisuuteen liittyvät, Kajaanin kaupunginkirjaston ylläpitämät verkkosivustot. Finmarc-pohjaisen Caiania-tietokannan kohdalla tärkeää oli saada viitteet Finna-hakukelpoisiksi. Myös kirjallisuusverkkosivustot oli tarkoitus saada paremmin esille, esimerkiksi siirtämällä niitä valtakunnallisiin verkkopalveluihin, jotka ovat Finna-hakukelpoisia.

Monet projektissa käsitellyistä sivustoista olivat ulkoasultaan ja tekniikaltaan vanhentuneita, vaikka lähes kaikki niistä olivatkin edelleen käytettävissä. Ainoastaan Veikko Huovinen -kirjailijasivusto oli kokonaan käyttökelvoton vanhentuneen tekniikan vuoksi. Kirjallisuussivustot on tehty 2000-luvun alkupuolella ja osa niistä vaati myös sisällön päivittämistä.

 Uudistusten kohdalla täytyi miettiä myös aineistojen säilymistä tulevaisuudessa ja sitä, miten niitä päivitetään jatkossa. Tässä oli otettava huomioon resurssikysymykset, mikä osaltaan vaikutti tehtyihin ratkaisuihin. 

 Caiania-tietokanta 

Caiania-tietokantaan oli artikkeliviitteiden lisäksi luetteloitu muuta aineistoa, kuten kirjoja. Nämä on jo aiemmin luetteloitu myös Kainet-tietokantaan, joten niiden osalta asia oli kunnossa. Artikkeliviitteiden kohtalo sen sijaan täytyi miettiä projektin puitteissa. 

Alussa tietokannan jatkolle oli useita vaihtoehtoja. Nykyisen tietokannan ylläpidon jatkaminen ei tuntunut järkevältä vanhan tekniikan vuoksi. Pohdimme mahdollisuutta siirtää Caianian artikkeliviitteet uuteen tietokantaan, joka olisi toiminut Dublin Core -luettelointiin pohjaavassa avoimen lähdekoodin Omeka-järjestelmässä. Omekan hyvänä puolena olisi ollut se, että niin artikkeliviitteet kuin verkkoaineistotkin olisi saatu kaikki yhdelle sivustolle. Näin on tehty muun muassa Seinäjoen maakuntakirjaston ylläpitämällä Porstua-sivustolla. Omekan kautta aineistot olisi saatu myös Finna-hakukelposiksi. Tämä vaihtoehto kuitenkin hylättiin, sillä Omekan käytön opettelu ja sivuston päivitys ja ylläpito jatkossa olisivat vaatineet kirjastolta melko paljon resursseja. Lisäksi Finmarc- pohjaisen Caianian konvertoiminen yksinkertaisempaan Dublin Core –formaattiin olisi voinut johtaa joidenkin luettelointitietojen häviämiseen. 

Jäljelle jäi kaksi vaihtoehtoa, joita selvitettiin tarkemmin: Caianian artikkeliviitteet voitaisiin siirtää joko Kainet-tietokantaan, johon muukin kirjastoaineisto on luetteloitu, tai valtakunnalliseen Arto-artikkeliviitetietokantaan. Kainetia puolsi se se, että kaikki artikkeliviitteet ja kirjaston muu aineisto olisi ollut haettavissa samassa tietokannassa. Kuitenkin tarkemman tutkimisen seurauksena päädyttiin siihen, etteivät käytössä olevan Axiellin Aurora-kirjastojärjestelmän hakuominaisuudet sovi artikkeliviitteille, sillä haun kohdistaminen artikkeleihin ja artikkelien tietojen selailu osoittautui hankalaksi. Artikkelit olisivat myös lisänneet ja sekoittaneet muita hakutuloksia Kainetissa. 

Parhaaksi vaihtoehdoksi valikoitui artikkeliviitteiden siirtäminen Arto-tietokantaan. Arton artikkeliviitteet ovat haettavissa Finnassa, ja hakuominaisuudet ovat käytännölliset. Pidimme Artoa huolettomana ratkaisuna, sillä kansalliskirjaston ylläpitämä palveluna se on todennäköisesti pysyvä ja toimiva myös jatkossa. Näin ollen artikkeliviitteet säilyvät siellä, vaikka niiden luettelointia ei jossain vaiheessa pystyttäisikään jatkamaan. Artoon luetteloiminen on helppoa, sillä käytössä on selkeä lomakeluettelointi. Konversio Finmarc-pohjaisesta Caianiasta Marc 21 -formaattia käyttävään Artoon oli suhteellisen mutkatonta. 

Aluksi lähetimme Artoon testitiedoston, jonka avulla he tutkivat konvertoinnin mahdollisuuksia. Suuria ongelmia ei ilmennyt, joten Caianian artikkeliviitteet kokonaisuudessaan konvertoitiin Artoon. Samalla uusien artikkeleiden luettelointia Artoon jatkettiin Kajaanin, Suomussalmen ja Kuhmon kirjastoissa. Lomakeluettelointi on sujunut pääasiassa hyvin, vaikka se eroaakin siitä, mihin Caianian kanssa on totuttu. Arton käyttöä opeteltaessa olimme usein yhteydessä Arton ylläpitoon erilaisten ongelmatilanteiden ja kysymysten kanssa. 

Muutamia ongelmia Artoon liittyi. Caianiassa oli joidenkin tietueiden yhteydessä Kainuun alueen kirjastojen kokoelmiin viittaavia sijaintitietoja, jotka ovat tärkeitä kyseisille kirjastoille artikkelien löytämiseksi. Artikkelit ovat kirjastoissa irrallisina, omiin kansioihinsa järjestettyinä. Vaikka Artossa ei pääsääntöisesti ole tällaisia sijaintitietoja, Arton yhteyshenkilön kanssa sovittiin, että tiedot voidaan sisällyttää artikkeliviitteiden huomautuskenttiin. Näin artikkelin tiedot ja sijaintitiedot löytyvät yhdestä paikasta. 

Suomussalmen Ilmari Kianto -aiheisia artikkeleita on luetteloitu Kainetiin aikaisemmin. Myös nämä päätettiin konvertoida Artoon. Nämä jätimme sijaintitietoineen myös Kainet-tietokantaan, koska henkilökunta on tottunut etsimään niitä sieltä. Artikkeleita oli sen verran vähän, ettei niistä ole haittaa tietokannassa, eivätkä ne hankaloita muiden hakujen tekemistä. 

Kirjallisuusaiheiset verkkosivustot 

Kajaanin kaupunginkirjaston 2000-luvun alkupuolella julkaisemat sivustot olivat vanhentuneet ulkoasultaan, tekniikaltaan ja osittain myös sisällöltään. Lisäksi sivustojen löydettävyys ei ollut paras mahdollinen, koska ne olivat kaikki erillään omina kokonaisuuksinaan. Niihin pääsi kylläkin kirjaston verkkosivuilta linkkien kautta. Sivustot täytyi myös saada pois nykyiseltä palvelimelta, jonka Kajaanin kaupunki aikoi poistaa käytöstä. Osa sivustoista vaatii sisällön päivittämistä myös jatkossa, toisille riitti kertaluontoinen ajantasaistaminen ja pysyvämpään paikkaan siirtäminen. Lähtökohtana oli se, että kaikkien sivustojen tiedot haluttiin jossakin muodossa säilyttää ja parantaa niiden käytettävyyttä ja löydettävyyttä. Aineistot, jotka oli mahdollista siirtää muokattuna valtakunnallisiin Digi.kirjastot.fi- ja Kirjasampo-palveluihin, siirrettiin niihin. 

Osaa sivustoista emme saaneet luontevasti muokattua näihin palveluihin sopiviksi. Tällaiset sivustot siirrettiin kirjaston omien verkkosivujen yhteyteen, jonne lisättiin niitä varten ”Kainuu-aineistot”- osio. Nämä aineistot eivät siten ole haettavissa Finnassa, mutta ainakin Googlen hakukoneeseen sivut tarttuvat herkästi. 

Veikko Huovinen 

Veikko Huovinen -sivusto julkaistiin vuonna 2000, ja se sai tuolloin paljon näkyvyyttä ja hyvää palautetta käyttäjiltä. Nyt sivuston tekniikka oli vanhentunut, eikä sitä voinut enää käyttää. Sivuston aineistot päivitettiin ajan tasalle ja ne muokattiin kirjaston verkkosivuille sopivaan muotoon. Myös Digi.kirjastot.fi-sivustolle siirtämisen mahdollisuutta harkittiin, mutta Huovis-sivustolla ei ollut varsinaista digitoitua aineistoa, jota varten kyseinen palvelu on tarkoitettu. Siksi päädyttiin rakentamaan Huovis-sivusto kirjaston verkkosivujen yhteyteen. 

Useilla nettisivuilla oli linkkejä vanhaan, toimimattomaan Huovis-sivustoon. Esimerkiksi Ylen ja Kirjasammon sivuilta löydettiin vanhat linkit. Sivujen ylläpitäjiin otettiin yhteyttä ja pyydettiin korvaaman linkit uusilla. 

Ryysyrannasta maailman parhaaseen kylään 

Ryysyrannasta maailman parhaaseen kylään -sivusto julkaistiin vuonna 2001. Se sisälsi lyhyitä esittelyjä Kainuu-aiheisesta kertoma- ja muistelmakirjallisuudesta. Sivusto oli edelleen käytettävissä, mutta se oli tekniikaltaan vanhentunut, eikä sisältöä ollut päivitetty pitkään aikaan. Halusimme säilyttää sivuston ajatuksen ja hyvin toimineen rakenteen mahdollisimman pitkälle samanlaisena, ja siksi sivusto päätettiin siirtää kirjaston verkkosivujen osaksi. Samalla lisäsimme sinne uudempien Kainuu-aiheisten kirjojen esittelyjä. Lisäsimme kansikuvat niistä kirjoista, joista ne olivat saatavilla kustantajien kuvapankeissa. Pyysimme varmuuden vuoksi kustantamoilta luvat kuvien käyttöön. 

Kajaanin seminaarin kasvatit kirjailijoina 

Kajaanin Seminaarista valmistuneita opettaja-kirjailijoita esittelevä sivusto julkaistiin alun perin vuonna 2000. Sisällöt vaativat vain vähäistä päivitystä, ja siirsimme ne kirjaston verkkosivujen yhteyteen. 

Kainuu Eino Leinon runoissa 

Eino Leinon runoja löytyy muualtakin internetistä, mutta halusimme säilyttää sivuston aineistot paikallisen näkökulman vuoksi. Ne muokattiin pdf-tiedostoiksi, joissa noudatettiin alkuperäisen sivuston rakennetta ja jaettiin runot kokonaisuuksiksi niissä mainittujen paikkakuntien mukaan. Eino Leinon elämään liittyvistä teksteistä yhdistettiin oma tiedostonsa. Muokattu kokonaisuus vietiin Digi-kirjastot.fi -palveluun, jonne luotiin ”Kainuulaista kulttuurihistoriaa” -kokoelma. 

Kasimir Leino 

Sivuston aineistot vietiin Digi.kirjastot.fi -palvelun ”Kainuulaista kulttuurihistoriaa” -kokoelmaan pdf-tiedostoina. Elämäkertatiedoista kokosimme omat tiedostot, ja digitoituja materiaaleja yhdistelimme ja jaoimme sopiviin alakansioihin. 

Lina Rislachin päiväkirja 

Päiväkirja soveltui pienen muokkauksen jälkeen hyvin Digi.kirjastot.fi -palveluun. Lina Rislachin elämäkertatiedot muokattiin omaksi tiedostokseen, samoin luettelo päiväkirjassa esiintyvistä henkilöistä. 

Mennyttä aikaa Kainuussa 

Sivustolla oli seitsemän digitoitua, Kainuuseen ja sen historiaan liittyvää teosta. Lukujen mukaan erillisiksi pdf-tiedostoiksi jaetut kirjat yhdistettiin kokonaisiksi kirjoiksi Adobe DC:llä ja siirrettiin sitten Digi.kirjastot.fi -palveluun. 

Kainuulaisia nykykirjailijoita 

Sivustoa on päivitetty yhteistyössä Kainuun kirjailijoiden kanssa, ja se oli edelleen aktiivisessa käytössä kirjailijatietojen tallennuspaikkana. Sivuston tekniikan vuoksi tietojen lisääminen ja päivittäminen oli monimutkaista. Katsoimme parhaaksi siirtää kirjailijatiedot kokonaan valtakunnalliseen Kirjasampo-palveluun, jonne tietoja oli osittain viety jo aiemmin. Järjestimme tapaamisen Kainuun kirjailijoiden kanssa, ja sovimme heidän kanssaan tietojen siirtämisestä Kirjasampoon. Kainuun kirjailijat pyysivät jäsenkirjeessään kirjailijoita tarkistamaan omat tietonsa ja ilmoittamaan muutokset kirjastolle. Lisäsimme Kainuulaisia nykykirjailijoita -sivustolta Kirjasampoon tiedot, joita siellä ei ennestään ollut ja teimme tarvittavat päivitykset kirjailijatietoihin. Kirjasammosta saatiin tätä varten tunnukset, joilla tietoja pääsee päivittämään myös jatkossa. 

Kirjasammossa kirjailijoita voi selata maakunnittain, joten sielläkin kaikki kainuulaiset kirjailijat löytyvät samasta luettelosta. Tämän vuoksi vanhan sivuston ajatus maakunnan kirjailijoiden esittelysivustona säilyy myös Kirjasammossa. Koska sivuston rakenne on Kirjasammossa erilainen kuin vanhalla sivustolla, jouduimme jonkin verran pohtimaan ja muokkaamaan tekstejä siirron yhteydessä. 

Heikki Meriläinen 

Heikki Meriläisen esittelysivusto oli melko suppea. Täydensimme sen tiedot Kirjasampoon, jossa oli jo entuudestaan tietue kirjailijasta, ja luovuimme erillisestä sivustosta.

 

Haimme projektille lisäaikaa, koska projektirahaa oli vielä hieman jäljellä ja maakuntakokoelmassamme oli muutamia aineistoja, jotka halusimme digitaaliseen muotoon. Kajaanin kaupunginkirjastolle palkattiin vielä kuukaudeksi projektityöntekijä digitoimaan aineistoja. Valitsimme digitoitaviksi Gustaf Enwaldin kokoamat lehtileikekokoelmat, jotka olivat vanhoja ja huonokuntoisia. Esimerkiksi tutkijat ovat käyttäneet näitä lehtileikkeitä, joten niiden digitoiminen oli tarpeen. Lisäksi digitoitiin muutama vanha kirja. Projektityöntekijä siirsi digitoidut aineistot Digikirjastot.fi -sivustolle. Osa lehtiartikkeleista jätettiin julkaisematta tekijänoikeuksien vuoksi. Nekin laitettiin sivustolle julkaisemattomina, joten ne on helppo muuttaa julkisiksi sitten, kun tekijänoikeudet raukeavat.

 

 

 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 Projektin tavoitteiden toteutuminen

Kokonaisuudessaan projekti saatiin toteutettua hyvin, ja kaikki keskeiset tavoitteet täyttyivät. Kaikki kirjaston ylläpitämät kirjallisuussivustot saatiin pelastettua ja muokattua helpommin käytettävään ja löydettävään muotoon. Myös Caiania-tietokannan tulevaisuus ratkaistiin toimivalla tavalla. 

Projektin alkuperäinen aikataulu ei pitänyt Caianian Artoon konvertoinnin osalta, ja siksi projektille haettiin lisäaikaa. Artossa oli käynnissä henkilöstömuutoksia ja muita asioita, joiden takia konvertointimahdollisuuden selvittely viivästyi. Nyt Caianian kaikki artikkeliviitteet on kuitenkin viety Artoon. 

Myös artikkeliviitteiden luettelointi Artoon on sujunut hyvin. Aluksi vastaan tuli joitakin pieniä ongelmia, mutta niihin saimme hyvin apua ja neuvoja Arton ylläpidosta. Kaiken kaikkiaan Artoon siirtyminen on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. 

Kirjallisuussivustojen osalta suurimmat haasteet olivat parhaan ratkaisun valitsemisessa. Toisaalta olisimme halunneet selkeyden vuoksi kaikki sivustot samaan paikkaan, mikä olisi ollut mahdollista esimerkiksi Omeka-järjestelmässä. Omeka kuitenkin hylättiin, koska sen päivittäminen jatkossa olisi vaatinut paljon uuden opettelua ja resursseja, sillä se olisi ollut kokonaan kirjaston henkilökunnan vastuulla. Kaikki sivustot olisi ollut mahdollista laittaa myös kirjaston omien internetsivujen yhteyteen, mutta kirjaston sivujen rakenne on sellainen, etteivät kaikki vanhat sivustot taipuneet luontevasti sinne. Lisäksi ajattelimme, että valtakunnalliset palvelut kuten Digikirjastot.fi ja Kirjasampo ovat tunnettuja palveluita, joissa aineistojen käyttö voisi olla runsaampaa kuin kirjaston omilla sivuilla. 

Digikirjastoon aineistot saatiin melko vaivattomasti, vaikka ne vaativatkin paljon muokkausta. Kirjaston omien internetsivujen kanssa ongelmaksi tuli rakenne, joka ei sallinut kovin joustavia ratkaisuja. Tämä vaati pohtimista ja kokeilemista, mutta lopulta sivustot saatiin suhteellisen käyttäjäystävällisiksi. Joissain kohdin sivuston rakenne jäi ehkä hieman kömpelöksi, mutta pääosin niitä on helppo käyttää. 

On vaikea arvioida sitä, miten hyvin käyttäjät ovat löytäneet uudistetut kirjallisuussivustot. Niiden markkinointi jäi lopulta aika vähäiseksi, joten siinä puolessa olisi projektissa ollut kehitettävää. Paikallislehti Koti-Kajaanissa oli lyhyt uutinen sivustojen uudistamisesta. Sivustoja nostettiin esiin kirjaston internetsivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Veikko Huovinen -sivustoa mainostettiin kirjanäyttelyn yhteydessä kirjastolla kirjailijan syntymäpäivän aikaan. Ryysyrannasta maailman parhaaseen kylään -sivuston innoittamina kokosimme myös kirjanäyttelyn, jossa oli esillä Kainuu-aiheisia kirjoja. Tästä lainattiin hyvin paljon kirjoja ja asiakkaat kommentoivat ideaa hyväksi. Näyttelyjulisteessa mainostettiin Ryysyranta-sivustoa, mutta on vaikea sanoa, ovatko asiakkaat käyneet siellä. Lisäksi sivustot esiteltiin Kainuun kirjastojen yhteisessä Kainet-päivässä kirjastojen henkilökunnalle. Sivustoja olisi edelleen syytä markkinoida suoraan asiakkaille jollakin konstilla, sillä läheskään kaikki eivät välttämättä tunne esimerkiksi Digikirjastot.fi-sivustoa.

 

Jatkotoimenpiteet: 

 Jatkossa kaikkia projektissa uudistettuja sivustoja on tarkoitus ylläpitää ja päivittää sen verran kuin on ajan puolesta mahdollista. Artikkeleiden luetteloimista Artoon jatketaan, ja ainakin Ryysyrannasta maailmaan parhaaseen kylään -sivustoa ja kainuulaisten kirjailijoiden tietoja Kirjasampoon on tarkoitus päivittää säännöllisesti.

 

Lisätietoa: 

Lisätietoja: kirjastonhoitaja Hanne Heikkinen hanne.heikkinen@kajaani.fi p. 044-7100432

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€23 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 140
Budjetti euroissa yhteensä: 
€30 640
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€28 142
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 290
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
73henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€23 500

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.