Kainuun kirjavinkkari
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kajaanin kaupunginkirjasto
Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Seminaarinkatu 15
87100
Kirjaston puhelin : 
08-61552422
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@kajaani.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kam
Y-tunnus : 
0214958-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Erkki Romppainen
Puhelin : 
044-7100431
Sähköposti : 
erkki.romppainen@kajaani.fi
Hankkeen tavoite: 

Vinkkarihankkeen tarkoituksena on saada kirjastojen vinkkarityöhön henkilö, joka voisi paremmin keskittyä tehtävään ja voisi tarjota kirjavinkkauksia myös yläkoululaisille. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjavinkkaus, määrä ja osallistujat

Kuvaus : 

Vinkkarihanke

Kainuun kirjastot ovat järjestäneet kirjavinkkausta lapsille vaihtelevassa määrin resurssien mukaan. Alakoululaisille vinkkausta on ollut helpompi järjestää, koska sopivia kirjoja alaluokkalaisille löytyy helpommin. Kirjat ovat vinkkareille helppoja ja nopeita luettavia ja vinkit niistä syntyvät helpommin. Yläluokkien oppilaille vinkkaaminen on jo paljon vaativampaa. Osin yläluokkalaiset lukevat jo aikuisten kirjoja. Kirjat vaativat enemmän perehtymistä ja niiden lukeminen on hitaampaa. Kirjojen vinkkaaminen vaatii usein sellaista paneutumista lukemiseen, että kirjastohenkilökunnalla on vaikeuksia toteuttaa vinkkaamista muun työn ohella. Usein vinkkausten vaatima lukeminen ja perehtyminen tehdään omalla ajalla.

Vinkkarihankkeen tarkoituksena on saada kirjastojen vinkkarityöhön henkilö, joka voisi paremmin keskittyä tehtävään ja voisi tarjota kirjavinkkauksia myös yläkoululaisille. Tarkoituksena on palkata vinkkari useamman Kainuun kunnan käyttöön. Vinkkari perehtyy kirjallisuuteen ja pystyy vinkkaamaan samalle ikäluokalle eri puolilla Kainuuta. Näin perehtyminen tietyn ikäluokan kirjallisuuteen pystytään hyödyntämään paremmin kuin pelkästään yhden kunnan alueella.

 Päätavoitteena on saada lapset kiinnostumaan kirjallisuudesta ja siitä laajasta maailmasta mikä lukemisen kautta avautuu heille. Toisaalta kirjastonhenkilökunta kouluttautuu osallistumalla mahdollisuuksien mukaan kirjavinkkarin toimintaan niin että he voivat jatkaa hankkeen aikana aloitettua vinkkausta  hankkeen päätyttyä.

 Hankkeeseen palkataan vinkkari viiden kuukauden ajaksi. Hän toimii Kainuun maakuntakirjaston alueella.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kainuun alueen kaupungien ja kuntien kirjastot

Kuntien peruskoulut

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Aloitin Kainuun kirjavinkkari -hankkeen projektityöntekijänä 2.9.2013. Ensimmäiset viikot kuluivat projektista tiedottamiseen, kirjavinkkausaikojen sopimiseen, vinkattavien kirjojen lukemiseen sekä vinkkaustuokioiden suunnittelemiseen. Ensimmäisen vinkkaustunnin pidin 23.9.2013. Ensisijaisena kohderyhmänä olivat Kainuun yläluokkien oppilaat, mutta mahdollisuuksien mukaan kävin kertomassa lastenkirjoista myös Kajaanin kaupungin alakoululaisille. Kainuun alue on laaja ja koostuu yhdeksästä paikkakunnasta. Pelkästään Kajaanissa on yleisopetuksessa 62 yläluokkaa (1133 oppilasta) ja 110 alaluokkaa (2302 oppilasta), joten tämän hankkeen aikana ei ollut mahdollista käydä kaikissa peruskoulun alaluokissa. Ehdin vinkata Kajaanissa 1890 oppilaalle, joista yläluokkalaisia oli noin 1000 ja alaluokkalaisia noin 900. Muilla paikkakunnilla 1240 yläkoulun oppilasta sai kirjavinkkausta, joten hanke tavoitti kokonaisuudessaan 3130 peruskoulun oppilasta. Maakuntamatkoja kertyi yhteensä 17 ja Kajaanin kaupungin alueella 32. Kainuun kunnissa tein päiväkäyntejä, kun taas kaupungin alueella oli mahdollista käydä vinkkaamassa yksittäisiä tunteja lyhyiden välimatkojen vuoksi jopa jalkaisin. Yleensä vinkkausmatkat taittuivat omalla tai kaupungin henkilöautolla. Kirjavinkkauspaketteja koostin luokille 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6 ja 7 - 9 ja ne sisälsivät suomalaisia lasten- ja nuortenkirjoja periaatteella ”jokin vanha, jokin uusi, jokin suosittu ja jokin klassikko”. Sain hyviä vinkkejä vinkattavista lasten- ja nuortenkirjoista, muun muassa kirjavinkkariyhdistykseltä, kirjablogeista, Sivupiiristä, Kirjasammosta, kirjastojen kirjalistoilta, kirjakauppojen uutuusluetteloista, kirjaston väeltä sekä nuorilta että lapsilta itseltään. Kirjavinkkauslistat lähetin sähköpostitse kirjastoille etukäteen ja opettajat saivat listat vinkkaustunnilla. Oppilaille tiedotin vinkkauksen yhteydessä kirjalistoista, jotka löytyivät siis kirjastoista, kirjastoautosta ja opettajilta. Itse vinkkaustunnin suunnittelu, toteutus ja arviointi olivat jo tuttuja juttuja opetusajoiltani. Kirjojen valintaan ja lukemiseen käytin riittävästi aikaa, jotta löytäisin sellaista luettavaa, joista myös lapset ja nuoret innostuisivat. Yritin valita eritasoisia kirjoja, tyttöjä ja poikia kiinnostavia ja osaltaan myös sukupuolettomia kirjoja. Lukiessani tein pieniä muistilappuja, joihin kirjasin ylös tärkeimpiä tapahtumia. Jokaisesta kirjasta etsin myös mielenkiintoisen lukunäytteen. Kiinnitin huomiota mitä kerron, miten kerron ja mihin lopetan, jotta en paljastaisi kirjasta liikaa, vaan vinkkaus katkeaisi kutkuttavaan kohtaan. Yleensä aloitin jollakin takuuvarmalla kirjalla, esimerkiksi yläluokkalaisille Aleksi Delikouraksen Nörtti-kirjoilla, joihin löytyi myös nettimateriaalia näytettäväksi. Yhden oppitunnin aikana ehdin vinkata yläluokkalaisille 5 – 6 kirjaa, mutta vinkattavia kirjoja oli enemmän mukana, jotta pystyin vaihtamaan kirjoja kuulijakunnan mukaan. Tunnilla esitin kysymyksiä ja pyrin saamaan keskustelua aikaan. Hankkeen päätavoitteena oli saada lapset kiinnostumaan kirjallisuudesta ja siitä laajasta maailmasta mikä lukemisen kautta avautuu heille. Hankkeen aikana ei kerätty tilastotietoja, esim. lainausmääristä, mutta suullisen palautteen perusteella lapset ja nuoret olivat innostuneet lainaamaan tai jopa ostamaan vinkatun kirjan. Esimerkiksi marraskuun lainatuimpien nuortenkirjojen joukosta löytyi myös vinkattuja kirjoja, mikä ilahdutti kirjavinkkarin mieltä. Nuoret lainasivat vinkattuja kirjoja myös koulukirjastoista, mikäli sellainen sattui koululla vielä olemaan. Yhtenä tavoitteena oli luoda mielikuvia siitä, mitä kaikkea mielenkiintoista luettavaa on tarjolla ja jokaiselle varmasti löytyy jokin kiva kirja luettavaksi. Kirjavinkkari ja kirjavinkkaustunnit otettiin erittäin hyvin vastaan ja jatkoa hankkeelle toivottiin paljon niin kouluissa kuin kirjastoissakin. Parasta antia oli lapsilta ja nuorilta saatu palaute tarkkaavaisena kuuntelemisena, osallistumisena ja kommentteina: ”Tämähän on kuin iltasatua kuuntelisi”, kertoi eräs yläluokkalainen poika. Myös opettajat antoivat positiivista palautetta itse hankkeesta, mutta myös vinkkaustunneista. He kokivat, että kirjavinkkaus antoi tukea myös heille kirjallisuuden opettamiseen ja lukemisen innostamiseen ja vinkkaus toimi samalla myös opettajille eräänlaisena täydennyskoulutuksena. Kirjastohenkilökunta osallistui kirjavinkkaukseen mahdollisuuksien mukaan ja 12 henkilöä kävikin kuuntelemassa tunteja. Toiveena olisi, että he voisivat jatkaa hankkeen aikana aloitettua vinkkaustoimintaa. Kouluttautuminen, rohkaisu, resurssit ja yhteistyö innostaisivat kenties uusia kirjavinkkareita mukaan. Vaikka pohjakoulutukseltani sattumoisin olen opettaja, kirjavinkkarin ei tarvitse olla opetusalan ammattilainen, jotta hän olisi ”pätevä” vinkkaamaan kouluissa koululaisille. Päinvastoin kirjavinkkarin tulisikin irtaantua opetuksellisesta luonteesta. Murrosikäisiä nuoria ei tarvitse jännittää. Yläluokkalaiset olivat kuulijakuntana jopa helpompia kuin alakoulun oppilaat. He jaksoivat kuunnella ja katsoa kokonaisen oppitunnin paremmin kuin pienet oppilaat. Luokan oma opettaja oli tunneilla läsnä ja hänen tehtävänsä oli valvoa työrauhaa. Havainnollistamiskeinoina olivat mm. PowerPoint ja lyhyet kirjatrailerit, mutta pääasiassa olivat itse kirjat, vinkkarin kerronta ja lukunäytteet. Pääsääntöisesti kävin vinkkaamassa oppilaiden luokassa, mutta mahdollisuuksien mukaan myös koulun kirjastossa tai auditoriossa, joihin mahtui enemmän kuulijakuntaa kerralla. Vältin kuitenkin massaluentoa. Koin hyväksi sen, että kirjavinkkarille oli varattu oma kiinteä tila, jota ei tarvinnut vaihtaa joka oppituntia varten, vaan yksi tai kaksi luokkaa kerrallaan saapui kuuntelemaan kirjavinkkejä. Keskustelua syntyi kuitenkin paremmin silloin, kun vinkattavana oli yksi luokka, jossa nuoret olivat jo tuttuja toisilleen. Omista lukukokemuksista ja ajatuksista kertominen oli silloin helpompaa. Hanke poiki myös muutakin kuin lapsille ja nuorille suunnattua kirjavinkkausta. Järjestin 16.1.2014 uusimpien nuorten kirjojen esittelyn Kajaanin kaupunginkirjastossa, joka oli tarkoitettu yläkoulun opettajille ja kirjastohenkilökunnalle. Lastentarhanopettajaksi opiskeleville (17 opiskelijaa) pidin kirjavinkkauskoulutusta ja vinkkausta alle kouluikäisten uusista runo- ja tietokirjoista 13.12.2013. 9.luokan oppilaita varten kokosin pääkirjastoon suomalaisten kirjailijoiden klassikkoteoksia ja nykykirjallisuutta kirjatutkielmia varten. Opettajien toivomuksesta kirjavinkkari kävi myös kouluilla vinkkaamassa etukäteen suomalaisista kirjailijoista. Lisäksi kirjastonallella oli nimikilpailu, jonka voittaja sai kirjapalkinnon. Joulukuussa kirjavinkkari kokosi jouluaiheista luettavaa, katsottavaa ja kuultavaa kirjaston nettisivuille. Kirjavinkkari auttoi myös alkuopetusluokkien kirjadiplomin laadinnassa. Koulukierroksilla oli mahdollista myös mainostaa kirjaston palveluja, esimerkiksi lukukoiratoiminta kiinnosti monia alakoulun oppilaita. Hankkeen kiireisintä aikaa oli loka-marraskuu, jolloin oli paljon maakuntamatkoja ja lisäksi myös vinkkauksia alaluokille kaupungissa. Heti hankkeesta tiedottamisen jälkeen sain paljon yhteydenottoja ja vinkkauspyyntöjä. Näin jälkikäteen viisastuneena olisi ollut hyvä jakaa vinkkauskäyntejä tasaisemmin pitkin hanketta, mutta toisaalta on otettava huomioon myös koulujen lukuvuosi lomineen ja rytmittää vinkkaus siihen sopivaksi. Onneksi koulujen loma-ajat mahdollistivat uusien vinkkauskirjojen lukemisen ja vinkkausten tekemisen. Tiedottamisessa puskaradio opettajien ja koulujen välillä toimi hyvin. Kun kirjavinkkari oli käynyt jollakin koululla, sana kiiri nopeasti myös toiselle koululle. Näin oli etenkin alaluokkien kanssa, joille hanketta ei erikseen tarvinnut mainostaa. Yleensä yhteydenotoissa kouluille toimi parhaiten henkilökohtainen kontakti puhelimitse tai sähköpostilla, esimerkiksi kirjaston ja koulun välisen yhdyshenkilön tai äidinkielen opettajan kanssa. Koulu puolestaan järjesteli tarkemmat aikataulut, osallistujat ja tilat. Vinkkauspäivään kannatti mahduttaa enintään neljä vinkkaustuntia, etenkin jos oli vielä pitkät välimatkat ajettavana. Ylen toimittaja teki radiohaastattelun kirjavinkkauksesta ja kirjavinkkarin työstä 28.11.2013. Tämä löytyy Kajaanin kaupungin pääkirjaston Facebook-sivuilta nettisivuilta.https://www.facebook.com/pages/Kajaanin-kaupunginkirjasto-Kainuun-maakun... ja Ylen sivuilta http://yle.fi/uutiset/elokuvallinen_videopatka_innostaa_nuorta_tarttumaa.... Kirjavinkkari-hankkeesta olisi voinut jo alkuvaiheessa tehdä jutun, esimerkiksi paikallislehteen, ja saada sillä tavalla näkyvyyttä heti lisää. Resurssien rajallisuuden vuoksi en halunnut liian laajasti tiedottaa kirjavinkkaus-hankkeesta, vaan kohdensin tiedottamisen ensin yläkouluille. Minulla oli mahdollisuus osallistua myös koulutuksiin, kuten Maahanmuuttajanuorten osallisuuden edistäminen 18.9.2013 Kajaanissa, Yhdessä ja erikseen -seminaariin 3.10.2013 Oulussa, Sähköiset sisällöt teoriassa ja käytännössä 12.12.2013 ja Tiimiposti-koulutukseen 27.9.2013 Kajaanissa. Esittelin Kirjavinkkari-hanketta 15.10.2013 kirjastojen hankeiltapäivässä Kajaanissa ja vielä lopuksi kerroin maanantain palaverissa 20.1.2014 pääkirjaston henkilökunnalle hankkeen toteutuksesta ja jatkotoiveista. Hankkeen aikana sain käydä monissa kouluissa ja kirjastoissa sekä tutustua uusiin oppilaisiin, opettajiin sekä kirjastoihmisiin. Samalla näin laajasti Kainuun maakuntaa ja sen olosuhteita. Kaiken kaikkiaan hanke oli avartava ja mielenkiintoinen kokemus.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkotoimenpiteet Kainuun kirjavinkkari -hanke on koettu hyvin tarpeelliseksi, mutta liian lyhyeksi, joten hankkeelle on haettu jatkoa. Toiveena olisi, että tuleva hanke kohdennettaisiin tällä kertaa enemmän peruskoulun alaluokille unohtamatta kuitenkaan yläluokan oppilaita. Edelleen koko Kainuun alueen koulut ja kirjastot pääsisivät osallisiksi hankkeesta. Tehtävään valittaisiin kirjavinkkari, joka palkattaisiin viideksi kuukaudeksi eli yhdeksi koulujen lukukaudeksi, esimerkiksi elokuusta joulukuuhun. Kirjastohenkilökuntaa rohkaistaisiin ja koulutettaisiin toimintaan mukaan järjestämällä, muun muassa yhteisiä työpajoja ja tiivistämällä kirjastojen yhteistyötä. Tarkoituksena olisi edetä pienin askelin ja löytää uusia vinkkareita mukaan sekä antaa virikkeitä myös konkareille. Tärkeää olisi kirjavinkkareiden rohkaisu, koulutus, yhteistyö, resurssit ja työnjako kirjastojen ja kirjastohenkilökunnan kesken. Tavoitteena olisi virittää yhteistä Kainuun kirjavinkkaritoimintaa. Kirjavinkkari jatkaisi yhteistyötä opettajien kanssa, esimerkiksi järjestämällä yhteisiä tapaamisia ja ottamalla myös koulujen toiveita huomioon kirjavinkkauksessa ja sen kehittämisessä. Yhdessä opettajien kanssa kirjavinkkari voisi suunnitella ja toteuttaa yhteisiä projekteja, esimerkiksi oppilaat jatkotyöstäisivät vinkattuja kirjoja oppitunneilla. Kainuun alueella peruskouluja ja oppilaita on paljon, joten olisi hyvä rajata kohderyhmä tarkasti, esimerkiksi tarjotaanko kirjavinkkausta vain tietyille luokille. Olisi mietittävä tarkoin, mitä, missä, milloin ja kenelle ehtisi vinkata hankkeen aikana. Vinkkauskäyntejä olisi hyvä tehdä tasaisesti pitkin hanketta, jotta kirjavinkkari ei väsähtäisi vinkkaukseen ja matkoihin. Kirjavinkkari on nimittäin haluttu vieras kouluihin.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 788
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 788
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 210
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 320

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
141kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
3 130henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta: http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi