Kalajoki-Entresse -työkierto
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kalajoen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Pohjankyläntie 6
85100
Kirjaston puhelin : 
044-4691289
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kalajoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kaljo
Y-tunnus : 
0185924-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eila Ainali
Puhelin : 
044-4691287
Sähköposti : 
eila.ainali@kalajoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Kalajoen kirjaston työntekijöille hankkeella haetaan uusia ideoita ja innostusta maahanmuuttajatyöhön, tapahtumatuotantoon, asiakaspalveluun ja uuden tekniikan käyttöönottoon.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Henkilökunnan osaaminen

Kuvaus : 

Haetaan rahoitusta Kalajoen ja Espoon Entressen kirjastojen työkiertoon ja palvelujen uudelleenarviointiin ja kehittämiseen. Kalajoelta työkiertoon osallistuu kymmenen kirjastoammattilaista.

Kalajoen kirjasto on virkeä maaseutukaupungin kirjasto, jossa pyritään pysymään ajan mukana. Kalajoen kaupungissa on pitkään puhuttu uudesta pääkirjastosta ja sen paikasta. Parin viime vuoden aikana sijoituspaikaksi on kaavailtu kauppakeskusta, jota suunnitellaan rakennettavaksi lähiaikoina. Tavoitteena on tutkia uusia, nykyaikaisia kirjaston työskentelytapoja ja palveluja ja sitä, miten käytännössä kirjasto voi toimia kauppakeskuksessa.

Henkilökunnan työhyvinvoinnin kehittämiseksi perspektiivin saaminen omaan työhön on tärkeää. Entressen kirjasto on tilana uusi ja sen sisällölliseen suunnitteluun on käytetty moderneja lähestymistapoja: kirjastossa on asiakkaiden käytössä paljon uutta tekniikkaa dataprojektoreista älytauluihin sekä paljon erilaisia tiloja pelihuoneesta estradeihin. Henkilökunta on monikulttuurista ja monen ikäistä, mikä tuo työskentelyyn monenlaisia näkökulmia. 

Hankkeessa Kalajoen ja Entressen kirjastojen työntekijät menevät kolmeksi päiväksi tutustumaan ja mahdollisuuksien mukaan työskentelemään toiseen kirjastoon. Käytännössä työvaihto Kalajoen ja Espoon Entressen kirjastojen välillä pyrittäisiin toteuttamaan siten, että Espoon Entressestä lähtisi kerrallaan vaihtoon 5 henkilöä ja 5 Kalajoelta tulisi tilalle. Espoon kirjasto hakee omalta osaltaan avustusta Uudenmaan ELY-keskukselta.

Kalajoen kirjaston työntekijöille hankkeella haetaan uusia ideoita ja innostusta maahanmuuttajatyöhön, tapahtumatuotantoon, asiakaspalveluun ja uuden tekniikan käyttöönottoon. Kokeilu saattaa avata uusia näkökulmia myös sekä oman työn kehittämiseen että mahdollisiin tuleviin työvaihtoihin oman kaupungin sisällä ja lähikuntien kesken.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Espoo: Entressen kirjasto. Palvelupäällikkö Pälvi Lepoluoto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Entresseläisten kuvakertomus http://storify.com/alisakatia/entresse-goes-pohjois-pohjanmaa

Entressen kirjaston raportti http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/entresse-kalajoki

 

 

 

 

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vaihdot olivat mielenkiintoisia ja rohkaisevia. Kalajoen kirjaston henkilökunta vieraili kesäkuun alussa ja syyskuussa Espoossa. Henkilökunta tutustui paremmin toisiinsa ja vietti vapaa-aikaa yhdessä.  Isännät/emännät olivat järjestäneet kummallekin ryhmälle useampia tutustumiskirjastoja ja tutustumista sekä pieniin että isoihin kirjastoihin ja kauppakeskuskirjastoihin. Ensimmäinen ryhmä esitti Entressen jukeboksissa Kalajoki-aiheista ohjelmaa ja syyskuun ryhmän jäsenet  esittelivät Kalajoen kirjaston toimintamuotoja. 

Kalajoen kirjasto sai monia uusia toimintaideoita ja esim. kirjastonkäytön opetusohjelman sekä rohkeutta toteuttaa uusia ideoita.

 https://www.dropbox.com/sh/jxdzyuss9dj3fgj/W0b19FTQmL

Entressen kirjaston vierailut ajoittuivat syksyyn 2013. 

 

Jotta suunnitelman mukainen osallistuminen Entressen kirjaston työhön olisi onnistunut, olisi tutustumisaikaa pitänyt olla enemmän, jotta esim. vieraan kirjastojärjestelmän käyttö olisi luonnistunut.  

 

Jatkotoimenpiteet: 

Eila Ainali oli kertomassa Pohjois-Suomen AVIn tilaisuudessa syksyllä 2014 Entresse-vierailusta. Himangan kirjastoon on v. 2014 rakennettu lasten ja nuorten pelihuone AVIn avustuksen turvin. Kalajoen kirjaston henkilökunnalle hankittiin v. 2014 Entressen mallin mukaiset työliivit. Kalajoen pääkirjastossa on aloittanut mm. matkailuaiheinen keskustelupiiri. Kauppakeskuskirjasto on suunnitteilla.

Hankkeen kannalta ongelmallista ja seuraavassa hankkeessa huomioitavaa oli se, että kirjaston itsemaksettavat henkilöstö- ja matkakulut olivat kaksinkertaiset saatuun avustukseen verrattuna.  

Lisätietoa: 

Kalajoen kirjasto palauttaa hankerahaa 550 euroa.

Aloituspäivämäärä : 
02/06/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/08/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 733
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 796
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 527
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€13 944
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 794
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
40henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
17henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 700

Perustelumuistio löytyy Hankerekistrin etusivulta Info-palkin alta: http//hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013