Kallion paviljongit
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Helsingin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Rautatietäisenkatu 8, Pl 4100
00099
ISIL-tunnus : 
FI-He
Y-tunnus : 
FI 020 12566
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsti Tuominen
Puhelin : 
0931085653
Sähköposti : 
kirsti.tuominen@hel.fi
Kuvaus : 

 

  • Kallion paviljongit tapahtumassa kerätään asukkaiden muistoja 100 vuotta täyttävästä Kallion kirjastosta sekä heidän toiveitaan tulevaisuuden kirjastosta Kalliossa
  • Tapahtuma on osa Kallion kirjasto 100 vuotta -juhlavuoden ohjelmaa
  • Tapahtuma on suunnattu kirjaston asiakkaille ja alueen asukkaille
  • Kallion paviljongit pystytetään Kallion kirjaston takana olevaan Matti Heleniuksen puistoon
  • 13. -17.8.2012

 

Kallion Paviljongit on viikon mittainen tapahtuma, jossa kerätään asukkaiden muistoja sata vuotta täyttävästä Kallion kirjastosta sekä ajatuksia ja toiveita kirjaston tulevasta toiminnasta. Paviljongit on kolmen teltan kokonaisuus, joissa organisoidaan ja toteutetaan asukkaiden haastattelut. Teltoissa järjestää myös alueen taiteilijoiden pienimuotoisia esityksiä. Teltat ovat helposti koottavia siten, että ne pystytetään ja puretaan päivittäin.

 

Kallion kirjasto on koko olemassaolonsa ajan ollut kalliolaisille tärkeä, omaksi koettu paikka. Samoin kuin useat kirjailijat, kertovat myös lukijat monesti kirjastokäynneillään kirjaston merkittävästä roolista elämänsä eri vaiheissa. Kallion paviljongeissa mahdollistetaan näiden muistojen kertominen ja niiden taltioiminen. Kirjaston täyttäessä sata vuotta katsotaan myös tulevaan. Asukkaita innostetaan visioimaan tulevaa sekä miettimään, millaista toimintaa seuraavien vuosikymmenien aikana Kallion kirjastossa voisi olla. Ideoinnin lähtökohtana on kysymys siitä, miten kirjasto myös tulevaisuudessa olisi tärkeä paikka kalliolaisten elämässä. Haastattelut organisoidaan yhdessä alueella toimivien yhdistysten kanssa. Asukkaiden haastattelut tallennetaan nauhoittamalla. Muisteluosuus toteutetaan Tarinateatterin tapaan. Muisteluita ja tulevaisuuden toiveita tullaan käyttämään jatkossa kirjaston historiasta osuuden elävöittäjänä että tulevaisuuden suunnittelussa. Aineistoa julkaistaan kirjaston kotisivuilla ja käytetään myös kirjaston markkinoinnissa. Kallion paviljonkien kokemuksia voidaan jatkossa hyödyntää vastaavissa tapahtumissa.

 

Kallion Paviljongit on luonteva jatko Kallion kirjastossa aloitettuun systemaattiseen asukasyhteistyöhön. Kirjastossa käynnistettiin syksyllä 2011 Kumppanuussuunnittelun projekti, jossa yksittäisiä asiakkaita ja asiakasryhmiä kutsuttaan kirjastoon suunnitteluiltoihin. Näissä illoissa työstetään asiakastoiveita kirjaston eri toiminta-alueista. Kumppanuusyhteistyön tavoitteena on organisoitu yhteistyö alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Kallion Paviljongit eroaa kumppanuussuunnittelun projektista siten, että paviljongeissa kerätään yksittäisten asukkaiden kertomuksia ja ehdotuksia kirjaston tulevaisuuden toiminnaksi.

 

Kallion Paviljonkien teltat ovat Matti Heleniuksen puistossa yhden viikon ajan eli 13.- 17.elokuuta. Samaan aikaan Helsingissä on IFLA 2012 konferenssi. Kallion kirjasto on yksi konferenssin virallisista vierailukohteista. Kallion Paviljongit on yksi World Design Capital hankkeista. WDC-organisaatio ei osallistu tapahtuman rahoitukseen.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeesta tiedotettiin seuraavasti:

-          lehdistötiedote, tapahtuma- ja menotiedotteet

-          julisteet ja flyerit kirjastossa ja Kallion alueella

-          Kirjaston verkkosivut ja Facebook

-          Radio

Hankkeeseen liittyviä julkaisuja:

http://www.facebook.com/KallionPaviljongit

http://www.youtube.com/user/KallionKirjasto

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kallion Paviljonkien tavoitteena oli lisätä asukkaiden mahdollisuuksia ideoida asuinalueensa tulevaisuutta samalla, kun heidän kertomansa kaupunkitarinat toisivat lisäväriä kaupunginosan omaleimaiseen historiaan. Ihmisten kohtaaminen antoi mahdollisuuden kirjoittamattomillekin tarinoille tulla kuulluksi ja samalla rakentaa omanlaistaan kuvaa monille rakkaasta Kallion kaupunginosasta sekä kirjastosta. Asukkaiden toiveet toivat myös aineksia alueen ja kirjaston kehittämiseen.

Elokuussa ma 13.8 – pe 17.8. Kallion kirjaston takana sijaitsevaan Matti Heleniuksen puistoon pystytettiin kolme paviljonkitelttaa. Koko viikon ajan yhdessä teltassa kerättiin muistoja ja kaupunkitarinoita Kallioon ja Kallion kirjastoon liittyen, toisessa esittäytyivät alueen kehittäjät ja aktiiviset toimijat ja kolmas teltta toimi esiintymislavana kirjailijoille ja artisteille. Teemoina viikon aikana olivat kirjallisuus ja kirjailijat, musiikki sekä elämä Kallion kaupunginosassa. Yksi päivistä oli varattu juoksijalegenda Paavo Nurmelle, joka asui kirjastossa silloisen vahtimestarin alivuokralaisena 1920-luvulla.

Erityismaininnan ansaitsee yhteisöllinen puistossa järjestämämme päätöstilaisuus: ulkoilmaelokuva Pussikaljaelokuva, joka keräsi koko Matti Heleniuksen puiston täyteen satoja ihmisiä, jotka hiiskumatta nauttivat elokuvasta. Loppuaplodit ja hurraahuudot raikuivat lähialueella. Paikalla olivat myös elokuvan tekijöitä sekä kirjailija Mikko Rimminen.

Käytännössä ihmisten tarinoita kerättiin sekä iPhonella että videokameralla. Tapahtumat taltioitiin videokameralla. Kaupunkitarinoita saatiin kaiken kaikkiaan 50 kpl, joista 41 kpl on julkaistu tähän mennessä, tarinoiden julkaisua jatketaan noin 1 tarina/ viikko. Tarinoiden keräämistä on jatkettu myös Paviljonkiviikon jälkeen osana Kallion kirjaston 100-vuotisjuhlia ja niitä on tarkoitus kerätä vielä jatkossakin.

Hankkeen toiminta- ja vaikutusalue oli paikallinen. Paviljonkiviikko oli suunniteltu samalle viikolle, jolloin Helsingissä oli noin 3 000 kansainvälisen kirjastolaisen IFLA-konferenssi. Osa heistä näki myös Paviljonki-tapahtumia ja myös vieraili niissä ja olivat vaikuttuneita kirjaston toiminnasta. 

Yhteenvetona hankkeessa toteutui 699 kävijää, 11 erillistä esitystä,ja 5 tapahtumapäivää.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeesta hyväksi todetut toimintamallit (esim. tarinoiden taltioiminen, kirjasto keskeisenä alueen muistojen tallentamispaikkana ja yhdessä tekemisen ja kokemisen paikkana) jatkuvat edelleen. Esimerkkinä vuoden 2013 alussa Kallion kirjaston entisten ja nykyisten työntekijöiden tarinailta.

Aloituspäivämäärä : 
31/12/2011
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 640
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 640
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 720
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 720
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
13kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
779henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Ks. tarkempi perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012. Avustusta ei myönnetä markkinointilehtien ja -esitteiden tekemiseen.

 
okm
avi