Kannet auki
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Naantalin kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Tullikatu 11
21100
Bibliotekets telefonnummer : 
024345310
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@naantali.fi
ISIL-kod : 
FI-Nanta
FO-nummer : 
0135457-2
Ansvarsperson : 
Tarja Tuomi
Telefonnummer : 
0447334786
E-post : 
tarja.tuomi@naantali.fi
Projektbeskrivning : 

 

Pyrimme Naantalissa houkuttamaan lukemisen pariin niitä lapsia, nuoria ja aikuisia, jotka eivät pidä lukemisesta, eivät löydä oikeanlaista lukemista tai eivät halua käyttää kirjaston palveluja. Naantalissa on aktiivista kirjavinkkausta, ja olemme saaneet siitä positiivista palautetta. Omat resurssit eivät kuitenkaan riitä tavoittamaan useita ikäluokkia. Kannet auki –hankkeellamme haluamme herätellä lukijoiden innostusta vahvistaa lukutaitoa, käyttää mielikuvitusta, lisätä ymmärrystä itsestä ja ympäröivästä maailmasta. Siihen tarvitaan tarinoita ja kirjavinkkari välittämään niitä eteenpäin.

Kannet auki –hankkeeseen sisältyy kirjavinkkausta seuraaville ryhmille:

Kirjavinkkausta esikouluikäisille.
Avataan kirjankuvittajan maailmaa lapsille ja kerrotaan, miten kuvat ja sanat nivoutuvat yhteen tarinaksi. Järjestetään näyttely kirjankuvituksessa käytetyistä originaaleista.

Kirjavinkkausta viidesluokkalaisille.
Vinkataan sekä uutta että vanhaa kirjallisuutta draamallisin keinoin. Tarinaa ei pelkästään kerrota, vaan siihen eläydytään yhdessä kirjavinkkarin johdolla. Tarinasta tehdään uusi tarina.

Kirjavinkkausta kahdeksasluokkalaisille.
Vinkataan jännittäviä tarinoita kauhuvinkkauksen avulla.

Kirjavinkkausta lukion ensimmäisille luokille.
Vinkataan saagoja, jotka ovat monien fantasiakirjojen taustalla.

Avoin vinkkaustilaisuus kirjaston asiakkaille.
Vinkataan saagoja ja linkitetään niitä fantasiakirjallisuuteen.

Hanke toteutetaan syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Alueen esikoulut, ala- ja yläkoulut, lukio, kirjaston asiakkaat

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kannet auki -hankkeen tapahtumat toteutuivat lähes suunnitellusti. Hanke mahdollisti monipuolisten lukemiseen innostavien tapahtumien toteuttamisen eri-ikäisille asiakkaille. Tapahtumia oli 33 ja niillä tavoitettiin yli 800 henkilöä. Kirjavinkkausta järjestettiin kevään 2015 aikana esikoululaisille (3 vinkkausta), 5-luokkalaisille (4 vinkkausta), 7-luokkalaisille (4 vinkkausta), 8-luokkalaisille dekkarityöpajoja ja niihin liittyvät naantalilaisen dekkarikirjailija Pirkko Arhipan haastattelut (14 työpajaa ja 3 haastattelua) ja yksi avoin saaga-tilaisuus kaikille kirjastonkäyttäjille.

Kirjavinkkauksesta ja työpajoista vastasivat kirjaston ulkopuoliset ammattilaiset. Tapahtumien aikatauluttaminen, järjestäminen ja asioista sopiminen oli kirjaston henkilökunnan vastuulla. Kannet auki -hankkeella saatiin mukaan erityisesti esikoulut ja ala- ja yläkoulut. Työpajat osoittautuivat kiinnostaviksi. Niiden ja kirjailijavierailujen avulla kirjojen kannet aukesivat houkuttelevasti tekemisen ja yhdessäolon kautta. Vinkkausten ja työpajojen jälkeen niissä esiintyneiden kirjailijoiden ja vinkattujen kirjojen kysyntä kasvoi kirjastoissa. Kirja onnistui ainakin hetkellisesti kilpailemaan muiden vapaa-ajan harrastusten kanssa.

Fortsatta åtgärder: 

Esikoulun, ala- ja yläkoulujen kanssa yhteistyötä jatketaan ja syvennetään. Lisäksi yritetään saada myös lukio mukaan yhteistyöhön erilaisilla teematapahtumilla.

Projektet börjar : 
01/09/2014
Projektet avslutas : 
31/05/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€5 500
Egen finansiering: 
€600
Budget sammanlagt: 
€6 100
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€7 103
Egen finansiering: 
€2 103
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
33kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
811henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014.