Kansalaisen helpdesk kirjastossa
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkokatu 31, PL 91
15141
Kirjaston puhelin : 
03-812511
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@lahti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lam
Y-tunnus : 
0149669-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Malminen
Puhelin : 
03-8125601
Sähköposti : 
marja.malminen@lahti.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on edistää asukkaiden hyvinvointia ja tiedonsaantia sekä kansalaisvalmiuksia julkisten palvelujen käytössä ja verkkoasioinnissa. Hankkeessa luodaan toimintamalleja tuottaa matalan kynnyksen kansalaispalveluja kirjastotiloissa yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen, liikuntapalvelujen sekä muiden paikallisten palvelutuottajien kanssa. Kirjastotiloissa tarjotaan asiantuntijoiden ohjaus- ja neuvontapalvelua, järjestetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa hyvinvointi-, terveys- ja liikuntapalveluihin liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia sekä markkinoidaan aiheeseen liittyvää tietoa, kirjallisuuutta ja sisältöjä verkkosivuilla ja kirjastossa. Hankkeella luodaan yhteistoimintaverkosto sekä kehitetään ja kokeillaan yhteispalvelumalleja hyödynnettäviksi kirjastotoiminnassa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lahden kaupungin hyvinvointi-, terveys-, liikunta- ja kirjastopalvelujen yhteistyöryhmä

Aloituspäivämäärä : 
30/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€55 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€20 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€75 000
Haettu muu avustus: 
€20 000
Saatu muu avustus: 
€15 000

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi