Kansallinen metatietovaranto (ent.Yhteisluettelo) ja yleiset kirjastot
Vuoden 2010 OKM-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
Kirjaston puhelin : 
09 31085430
Kirjaston sähköposti : 
erkki.lounasvuori@hel.fi
Kuvaus : 

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) asetti 1.12.2009 työryhmän selvittämään yleisten kirjastojen vaatimuksia kansalliselle yhteisluettelolle. Työryhmän tehtäväksi annettiin tarkentaa neuvoston kannanottoa yhteiseksi linjaksi, jonka mukaan YKN ja kirjastot pystyvät jatkossa suuntaamaan omaa toimintaansa ja perustelemaan sitä päättäjille. Selvitystyö valmistui aikataulussaan vuoden 2010 loppuun mennessä.

Yhteisluettelon nimi muuttui ja on nykyään Kansallinen metatietovaranto, joka pohjautuu Lindaan ja jota ylläpitää Kansalliskirjasto.
http://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen+yhteinen+metatietovaranto

Yleisiä kirjastoja varten perustettiin syyskuussa oma Yleisten kirjastojen yhteisluettelotyöryhmä, jonka työskentelyyn voi tutustua osoitteessa:
http://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=76269660

Yleiset kirjastot eivät ole hakeneet hankkeelle selvityövaiheen (15000 euroa) jälkeen lisärahoitusta. OKM on maksanut yleisten kirjastojen yhteisen lisenssin sekä maksaa palkan Kansalliskirjaston tietojärjestelmäasiantuntijalle, jonka tehtävänä on koordinoida yleisten kirjastojen mukaantuloa yhteiseen Kansalliseen metatietovarantoon. 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kokoonpano:

  • Laila Heinemann, Kansalliskirjasto
  • Minttu Hurme, Kansalliskirjasto
  • Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto
  • Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto
  • Katri Kananen, Kansalliskirjasto
  • Seija Laitinen-Kuisma, Jyväskylän kaupunginkirjasto
  • Yrjö Lindegren, Helsingin kaupunginkirjasto
  • Erkki Lounasvuori, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
  • Terhi Mikkola (siht.), Kansalliskirjasto
  • Petri Tonteri, Tampereen kaupunginkirjasto
Aiemmat hankkeet: 

Yhteisluettelotyöryhmän raporttia edelsi Petri Tonterin laatima selvitys: Kansallisista yhteisluettelo- ja käyttöliittymäratkaisuista.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Lisätietoa: 

Työryhmän jäsenet antavat mielellään lisätietoja.

Aloituspäivämäärä : 
30/09/2010
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 000

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000