Kansallinen metatietovaranto (ent.Yhteisluettelo) ja yleiset kirjastot
År 2010 OKM-hanke   (Projekt fått finansiering)


Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
Bibliotekets telefonnummer : 
09 31085430
Bibliotekets e-postadress : 
erkki.lounasvuori@hel.fi
Projektbeskrivning : 

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) asetti 1.12.2009 työryhmän selvittämään yleisten kirjastojen vaatimuksia kansalliselle yhteisluettelolle. Työryhmän tehtäväksi annettiin tarkentaa neuvoston kannanottoa yhteiseksi linjaksi, jonka mukaan YKN ja kirjastot pystyvät jatkossa suuntaamaan omaa toimintaansa ja perustelemaan sitä päättäjille. Selvitystyö valmistui aikataulussaan vuoden 2010 loppuun mennessä.

Yhteisluettelon nimi muuttui ja on nykyään Kansallinen metatietovaranto, joka pohjautuu Lindaan ja jota ylläpitää Kansalliskirjasto.
http://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen+yhteinen+metatietovaranto

Yleisiä kirjastoja varten perustettiin syyskuussa oma Yleisten kirjastojen yhteisluettelotyöryhmä, jonka työskentelyyn voi tutustua osoitteessa:
http://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=76269660

Yleiset kirjastot eivät ole hakeneet hankkeelle selvityövaiheen (15000 euroa) jälkeen lisärahoitusta. OKM on maksanut yleisten kirjastojen yhteisen lisenssin sekä maksaa palkan Kansalliskirjaston tietojärjestelmäasiantuntijalle, jonka tehtävänä on koordinoida yleisten kirjastojen mukaantuloa yhteiseen Kansalliseen metatietovarantoon. 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kokoonpano:

  • Laila Heinemann, Kansalliskirjasto
  • Minttu Hurme, Kansalliskirjasto
  • Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto
  • Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto
  • Katri Kananen, Kansalliskirjasto
  • Seija Laitinen-Kuisma, Jyväskylän kaupunginkirjasto
  • Yrjö Lindegren, Helsingin kaupunginkirjasto
  • Erkki Lounasvuori, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
  • Terhi Mikkola (siht.), Kansalliskirjasto
  • Petri Tonteri, Tampereen kaupunginkirjasto
Tidigare projekt: 

Yhteisluettelotyöryhmän raporttia edelsi Petri Tonterin laatima selvitys: Kansallisista yhteisluettelo- ja käyttöliittymäratkaisuista.

Webbsidor, publikationer och material: 
Ytterligare information: 

Työryhmän jäsenet antavat mielellään lisätietoja.

Projektet börjar : 
30/09/2010
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€5 000
Budget sammanlagt: 
€5 000

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000